Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

Fast track e-learning

digitalisoi nykyiset koulutuksesi helposti ja nopeasti

Nopea

Demo-versio valmistuu muutamassa viikossa

Ketterä

Nopea oppijakeskeinen tapa aloittaa koulutusten digitalisointi

Edullinen

Verkkokoulutuksen tuottamiseen ei tarvita suuria resursseja

Fast track e-learning

Fast track e-learning on nopea ja edullinen tapa aloittaa yrityksesi nykyisten koulutusten digitalisointi. Sinun tarvitsee vain määrittää koulutustavoite ja toimittaa olemassa oleva koulutusmateriaali meille. Me koostamme materiaaleista koulutuspaketin, jonka jakelun voit hoitaa nykyisen oppimisympäristön kautta.

Fast track e-learningin vahvuus on nopeus. Koulutus pystytään digitalisoimaan 1–4 viikossa, kun laajoja kokonaisuuksia käsittelevän e-learningin tuottaminen vie usein kuukausia. Koostettua verkkokoulutusta voidaan jatkojalostaa myöhemmin entistä paremmaksi käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.

Selkeästi määritelty ja rajattu tavoite tukee tehokkaasti tähän tarpeeseen vastaavan sisällön suunnittelua. Tavoitteena voi olla esimerkiksi asiakasjärjestelmän perustoimintojen tai tietyn tuotteen ominaisuuksien oppiminen.

Nopeimmin koulutuksen digitalisoinnissa päästään alkuun jo olemassa olevan kirjallisen materiaalin avulla. Materiaali voi koostua esimerkiksi Powerpoint-esityksistä, Word-dokumenteista, kuvista, webinaaritallenteesta tai muista digitaalisista materiaaleista.
neljä ihmistä työskentelemässä yhdessä

Pääsääntöisesti Fast track e-learning -paketteja suositellaan käytettäväksi yrityksen sisäisille kohderyhmille, kuten esimerkiksi omalle henkilöstölle, jälleenmyyjille tai alihankkijoille, koska koulutuksissa keskitytään asiasisältöihin. Ulkoisia kohderyhmiä varten tuotetut koulutukset vaativat usein enemmän suunnittelua ja visuaalista viimeistelyä, jotta materiaali tukee hyvin yrityksen brändi- tai työnantajamielikuvaa.
Abenteuer

Työssä tarvittavien työkalujen käyttöohjeista voi tehdä tiiviin ja helposti lähestyttävän e-learning-toteutuksen. Se on houkuttelevampi kuin paksu ohjekirja. Koulutuksen voi tehdä myös tietojärjestelmän tai koneen käyttöönotosta. Koneen kohdalla ohjeet voivat käsitellä lisäksi huoltoa ja ylläpitoa.
nainen tietokoneella

Tuote- ja palvelukoulutukset ovat erityisen tärkeitä uusille työntekijöille. Koulutuksessa voidaan keskittyä tuotteen tai palvelun ominaisuuksiin ja hyötyihin, tai siihen, miten sitä hallinnoidaan asiakasjärjestelmässä.
Meeting

Kaikkea perehdytystä ei tarvitse tehdä luokkahuonekoulutuksena tai vieriopetuksena. Perehdytyksessä toistuvat elementit voi digitalisoida, jolloin käytännön työtehtävien opetteluun jää enemmän aikaa. Perehdytyksessä toistuvia elementtejä ovat esimerkiksi yritysesittelyt ja työssä tarvittavien työkalujen alustava läpikäynti.
Bureau

Jos tuotteen tai palvelun toimitusprosessi on monimutkainen ja vaatii useiden tahojen yhteistyötä, verkkokoulutuksen avulla prosessi voidaan opettaa kaikille prosessiin osallistuville. E-learningin voi tehdä esimerkiksi asiakaspalautus- tai reklamaatioprosessista. Koulutuksen tavoitteena voi olla roolien, työvaiheiden tai prosessin kokonaiskuvan opettaminen.
Books

Yrityksen sisäiset turvallisuuskoulutukset voidaan digitalisoida. Paloturvallisuuteen tai työvälineiden turvallisuuteen liittyvät koulutukset toimivat erinomaisesti digitaalisessa muodossa. Verkkokoulutus tavoittaa laajan kohderyhmän ja on helposti saataville. Lisäksi esimiehet ja HR-osasto voivat seurata, että kaikki ovat suorittaneet tarvittavat koulutukset.

Ongelmanratkaisupaletit ovat erityisen hyödyllisiä asiakaspalvelun ja teknisen tuen tehtävissä. Tunnettujen ja toistuvien ongelmien ratkominen käy nopeammin, kun ne tuntee entuudestaan. Digitaalisessa muodossa olevaan ongelmanratkaisupalettiin on helppo palata uudelleen. Erityisen hyödyllisiä nämä ovat uusille työntekijöille, mutta myös niille, joiden työnkuva on muuttunut.
two women writing to white board

Koostamme olemassa olevista materiaaleistasi eheän oppimistavoitetta tukevan koulutuspaketin. Sinun ei tarvitse opetella sisällönhallintajärjestelmien käyttöä tai tehdä niihin investointeja. Sinun tarvitsee vain toimittaa koostettava materiaali meille, me hoidamme loput.
Kaksi naista työskentelemässä tietokoneella

Kokeneet visuaaliset suunnittelijamme huolehtivat siitä, että digitalisoitu koulutuspaketti on linjassa yrityksesi brändi-ilmeen kanssa.

Kun aikataulu on tiukka, projektinhallinnan merkitys on suuri. Projektipäällikkömme huolehtivat siitä, että projekti etenee tehokkaasti kohti tavoitteitaan. Tällä tavalla sinun aikaasi säästyy muihin vielä kiireellisempiin projekteihin tai tehtäviin.
meeting clienti

Ennen laajaa jakelua digitalisoitu koulutus on hyvä testauttaa rajatulla kohderyhmällä. Testauksen tulosten perusteella koulutuksen sisältöä voidaan muokata niin, että se palvelee vielä paremmin kohderyhmän tarvetta tai oppimistavoitetta.
several people working on computers

Materiaaleistasi koostettu verkkokoulutus toimitetaan sinulle SCORM- tai HTML5-pakettina. Voit hoitaa koulutuksen jakelun nykyisen oppimisympäristösi (LMS) kautta. Jos yritykselläsi ei ole jakeluun sopivaa järjestelmää, kysy lisää meiltä, autamme mielellämme.
nainen opettamassa liitutaululla

Verkkokoulutuksen loppuun sisällytetään lyhyt muutaman kysymyksen palautekysely koulutuksen sisällöstä. Palautteiden koostamisen ja analysoinnin jälkeen annamme suosituksia siitä, miten koulutuksen sisältöjä voidaan kehittää.
mies opettamassa kolmea henkilöä

Puuttuuko opetusmateriaaleistasi kuvituskuvia tai tiedon sisäistämistä vahvistavia kuvia? Pitääkö verkkokoulutuksen samalla vahvistaa brändimielikuvaa? Graafikoillamme on valmiudet muokata koulutuksen ulkonäköä tai tehdä räätälöityjä kuvituksia.
nainen puhelimessa

Lyhyellä videolla voit korvata monta sivua tekstiä ja kuvia. Tehokkuuden lisäksi video parantaa koulutuksen houkuttelevuutta. Videolla voidaan esimerkiksi käydä läpi perusteet koulutettavasta aiheesta tai syventää jo opittua. Jos sopivaa videota ei löydy omasta takaa, tiimimme voi auttaa sen tekemisessä.
mies ja nainen työskentelemässä tietokoneella

Pedagogisessa suunnittelussa huomioidaan tarkemmin koulutettavien tarpeet, tausta ja lähtökohdat. Pedagogisen käsikirjoituksen avulla koulutuksen sisällöt saadaan muokattua tukemaan paremmin oppimistavoitetta ja huomioimaan erilaiset kohderyhmät. Tällä tavoin saadaan käyttäjiä sitoutettua koulutukseen ja näin tehostettua oppimistuloksia.
man explaining

E-learning-paketin vaikuttavuuden kehittämiseksi tarjoamme myös seuraavia lisäpalveluita:
 • Koulutusskenaariot
 • Havainnollistetut tilanne-esimerkit
 • Vaihtelevat oppimispolut
 • Pelillistämisen elementtejä
 • Loppukoe ja logiikkatesti
 • Mukautetut grafiikat ja kuvitus
 • 2D-/3D-animaatiot

Esimerkit palvelupaketoinneista

Tuotekoulutus, jonka tavoitteena on tarjota riittävät perustiedot asiakaspalvelussa ja myynnissä toimiville työntekijöille. Arvonlisäveroton hinta on 1280 euroa. Paketti sisältää:
 • 20 tekstiä ja kuvia sisältävää diaa
 • 3 oppimista mittaavaa aihepiirin kysymystä
 • Sisällön taustaselostus koneäänellä englanniksi
 • Julkaisuvalmis koulutus SCORM- tai HTML5-pakettina

Uuden tuotehallintajärjestelmän käyttöönottokoulutus. Koulutuksen tavoitteena on tarjota kaikille työntekijöille valmiudet suoriutua itsenäisesti järjestelmän käyttöönotosta. Arvonlisäveroton hinta 2220 euroa. Paketti sisältää:
 • 25 interaktiivista kuvia ja tekstiä sisältävää diaa
 • 5 oppimista mittaavaa tehtävää
 • Tekstisisällöt tulevat näkyville näytölle ihmisen tekemän selostuksen tahdissa.
 • Julkaisuvalmis koulutus SCORM- tai HTML5-pakettina
shape-left-client_testi Created with Sketch.

Fast track e-learningin prosessi

woman working on a laptop outside

Asiakas toimittaa digitalisoitavat materiaalit Acoladille. Materiaalit voivat koostua Word-asiakirjoista, Powerpoint-esityksistä ja kuvista.

01
kaksi miestä lyömässä kättä

Acolad koostaa ja visualisoi materiaalin digitaaliseksi koulutuspaketiksi.

02
three women in a meeting

Asiakkaalle toimitetaan ensimmäinen versio koostetusta verkkokoulutuksesta. Muutokset ja korjaukset sisältöön tehdään palautteen perusteella.

03

Asiakkaan hyväksymän koulutuspaketin jalkauttaminen testiryhmälle tai suuremmalle yleisölle. Julkaistavan version tuottamiseen kulunut aika on 1–4 viikkoa.

04

Onko yritykselläsi tarvetta digitalisoida nykyisiä koulutuksia?

Tutustu asiakkaisiimme

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.