Neuvottelujen kieli: Näin valitset oikeat sanat

Kansainvälisessä liiketoiminnassa osapuolten englannin kielen taito voi usein vaikuttaa neuvottelujen lopputulokseen.  Tässä kirjoituksessa annamme vinkkejä oikeiden sanojen valitsemiseen. 

date iconPäivitetty 9. syyskuuta 2020     tag iconE-learning

Oletko huomannut, kuinka nopeasti lapset oppivat neuvottelemaan vanhempiensa kanssa?

Annan esimerkin:

Äiti vie lapsensa kauppaan. Nähdessään kaikki upeat ja värikkäät esineet lapsi tarttuu yhteen niistä ja sanoo: ”Minä haluan tämän!

Äiti pyytää lasta laittamaan tavaran takaisin.

Tämän jälkeen hän toistaa vielä meille kaikille tutut sanat:

”Aina ei saa mitä haluaa.”

Tämä huomautus jää lapsen mieleen. Kun hän on seuraavan kerran äitinsä kanssa kaupassa, hän löytää jälleen kiinnostavan esineen.

Mutta tällä kertaa hän toteaakin vienosti mutta päättäväisesti: ”Äiti, minä tarvitsen tämän.”

Puhumalla ”haluamisen” sijasta ”tarvitsemisesta” lapsi on aloittanut neuvottelun, ja äiti vastaa hänelle kysymyksellä: ”Miksi tarvitset sen?”

Tämä esimerkki kertoo tosiasiasta, jonka moni meistä oppii jo varhaisella iällä: tarpeiden ilmaiseminen on usein vaatimista tehokkaampi keino saada mitä haluamme.

Mutta mikä tekee ihmisestä tehokkaan neuvottelijan? Entä millaiset viestintästrategiat auttavat menestymään englanninkielisissä neuvotteluissa?

Tehokkaat neuvottelijat

Hyvä neuvottelija tietää mitä haluaa, osaa ilmaista mitä haluaa ja huomioi myös, mitä vastapuoli haluaa.

Neuvottelutaitoihin sisältyy toki myös muita elementtejä, kuten tyyli ja tekniikka, mutta kyky viestiä omista tarpeista tehokkaasti perustuu oikeiden sanojen valitsemiseen.

Kun opetan liike-elämän englantia ja neuvottelutaitoja, pyrin kehittämään paljon muitakin asioita kuin kielioppia ja sanastoa. Autan asiakkaitani käyttämään ammatillisessa viestinnässä myönteistä kieltä, joka välittää selkeän ja yksinkertaisen viestin.

Kehitä työelämän kielitaitoasi

Kansainvälisessä liiketoiminnassa neuvottelut käydään useimmiten englanniksi. Kielitaitosi vaikuttaa suoraan siihen, miten tehokkaasti saat välitettyä oman viestisi. 

Tehokas neuvottelija käyttää sopivaa liike-elämän sanastoa ja viestii yksinkertaisesti, selkeästi, kohteliaasti ja huomaavaisesti, miten kaikkia tyydyttävä sopimus voitaisiin saavuttaa.

Kulttuurierot aiheuttavat jo sinänsä väärinymmärrysten riskin, jota ei kannata suurentaa huonoilla sanavalinnoilla tai töykeydellä.

Seuraavissa osioissa annan esimerkkejä muutamista peruasioista, joita kielikoulutuksissa yleensä käsitellään.

Avoin ja inklusiivinen kieli

Kun haluat antaa avoimen ja helposti lähestyttävän kuvan itsestäsi, kiinnitä aluksi huomiota pronomineihin.

Ensimmäisessä persoonassa puhuminen ja minä-pronominin jatkuva käyttäminen sulkee muut ulkopuolelle ja saa puhujan kuulostamaan itsekeskeiseltä: ”Minä tarvitsen”, ”Minun on saatava”, ”Haluaisin” jne.

Minä-pronominien (”I”, ”my”) sijasta voit käyttää me-pronomineja (”we”, ”our”).

Yhdistä pronomini toimintaa kuvaaviin avainsanoihin:

  • We will need to begin the process as soon as possible.
  • Our goal is to get the process going sooner rather than later.
  • We see the need to act sooner, if possible.
  • We feel that together, we can come to an agreement.
  • We envision a solution that is acceptable to everyone.

Aktiivinen kuunteleminen

Aktiivinen kuunteleminen vahvistaa olennaisesti neuvottelutaitojasi.

Seuraavassa on muutamia esimerkkilauseita, joita opetan kielikoulutuskursseillani. Ne kertovat selvästi, että kuuntelet toista osapuolta ja olet valmis huomioimaan heidän näkemyksensä:

  • We are taking into consideration what you have to say.
  • Let’s concentrate on what you feel is needed.
  • We welcome any proposal/suggestion/offer that you would like to make.
  • We are mindful of the situation/circumstances/need for …
  • Our goal is to listen to your requests/needs/requirements and consider ways to move forward.

Kuten edeltä käy ilmi, hyvät neuvottelutaidot edellyttävät oikean sanaston ja lauserakenteiden tuntemista, sillä ne auttavat tavoittamaan viestinnässä oikean sävyn. 

Kun pyrit tietoisesti käyttämään tällaisia sanoja ja lauseita, sinua pidetään todennäköisemmin helposti lähestyttävänäjoustavanaempaattisena ja ystävällisenä, mikä sujuvoittaa keskusteluja.

Samalla kehität liike-elämän englannin kielen taitoasi, joka on yksi tärkeimmistä työkaluista kansainvälisessä kaupankäynnissä.

Jos haluat lisätietoja koulutuspalveluistamme yrityksille tai kehittyä paremmaksi neuvottelijaksi esimerkiksi englannin, suomen, ruotsin, ranskan tai saksan kielellä tai jollakin muulla kielellä, tutustu koulutuspalveluihimme napsauttamalla alla olevaa painiketta.


date iconPäivitetty 9. syyskuuta 2020     tag iconE-learning

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit