Julkinen sektori

Murramme kielimuureja, modernisoimme kansalaisten digitaalikokemuksia ja parannamme sisällönhallintaa.  

Tulevaisuuden palvelut kansalaisten sitouttamiseen ja julkisen sektorin digipalveluihin

Elämme digitaalisuuden ja tiedon aikakaudella, joten viestintä valtion virastojen ja kansalaisten välillä on kielellisesti monimuotoisempaa kuin koskaan. Kansalaiset myös odottavat julkisilta palveluilta saavutettavuutta, yksilöllisyyttä, nopeutta ja asiantuntevuutta.  

Acoladin kieli- ja käännöspalvelut sekä sisällönhallintaratkaisut auttavat globaalisti ajattelevia valtioita ja kansainvälisiä organisaatioita viestimään kaikkien sidosryhmien ja äänestäjien kanssa tehokkaasti ja sujuvasti. 

Tarjoamamme kielipalvelu ei ole pelkkää prosessien ja palveluiden digitalisaatiota, vaan säädämme samalla alustoja ja järjestelmiä sekä muokkaamme toimintamalleja. Tehtävämme on auttaa julkisia organisaatioita viestimään yhdenmukaisesti ja tehokkaasti kaikilla kielillä ilman, että nykymaailmassa odotetusta tehokkuudesta ja reagointinopeudesta tarvitsee tinkiä. 

Julkisen sektorin asiakkaat

Valtiollisten ja julkisten laitosten luottokumppani ympäri maailmaa 

Olemme tehneet pitkäaikaista yhteistyötä eri puolilla maailmaa olevien hallinnollisten elimien kanssa ja auttaneet valtiollisia ja julkisia toimijoita täyttämään monikielisen sisällön vaatimukset sekä siirtymään digiaikaan.  

 • Kansainväliset organisaatiot 
 • EU:n toimielimet 
 • Keskus- ja paikallishallinnot  
 • Valtionvirastot 
 • Julkinen hallinto ja julkiset laitokset 
 • Julkiset pankit 
 • Lainvalvontaviranomaiset 
 • Julkiset hankintayksiköt 

Käännöspalvelut valtioille ja kansainvälisille organisaatioille

Meidän avullamme äänestäjien kanssa viestintä on helppoa, nopeaa ja tehokasta 

Viestintä on maailmassa tärkeämpää kuin koskaan, joten valtionvirastojen ja kansainvälisten organisaatioiden on pystyttävä kommunikoimaan tehokkaasti kieli- ja kulttuurirajojen yli eri puolilla maailmaa oleville yleisöille.  Julkinen tieto eri muodoissaan – kaikki lomakkeista juridisiin dokumentteihin – on käännettävä useille hallinnon määrittelemille virallisille kielille, jotta kaikilla on pääsy siihen. 

Acoladin käännös- ja tulkkipalvelu auttaa keskus- ja paikallishallintoja, julkisia laitoksia ja kansainvälisiä organisaatioita viestimään monikielisten vähemmistöryhmien, liike-elämän toimijoiden ja järjestöjen kanssa. Käännöspalvelut auttavat suurta yleisöä saamaan tietoa kansallisista kysymyksistä sekä EU:n ja paikallishallinnon asioista.  

Miksi Acolad?

 • Nopea toimitusaika projekteille 
 • Käännösten skaalautuvuus 
 • Digitaalinen sisältö ja sosiaalisen median tuntemus 
 • Entistä parempaa laatua äidinkielellään viestivien asiantuntijoiden avulla 
 • Kilpailukykyinen palvelu teknologiaa hyödyntävällä lokalisoinnilla  

Ammattimaiset ja virallisesti vahvistetut hallinnolliset käännöspalvelut yli 300 kieliyhdistelmällä

Kieliresurssien ja huippulaatuisen käännösteknologian ansiosta voimme tarjota laadukkaita hallinnollisia käännöspalveluita nopeasti ja skaalautuvasti. Käsittelemme kaikenlaiset hallinnolliset asiakirjat ja yleisöjulkaisut. 

Julkisen alan sektorit

 • Valtionhallinto ja kansallinen politiikka 
 • Kansainväliset organisaatiot ja kansainvälinen politiikka 
 • Poliittinen kommentointi 
 • Sosiaalipolitiikka 
 • Talous ja rahoitus  
 • Terveys ja koulutus 
 • Matkailu ja kulttuuri  
 • Energia ja ympäristö 
 • Maahanmuuttopolitiikka 
 • Kansalais- ja vähemmistöoikeudet 
 • Kaupunkisuunnittelu 
Sisältö ja asiakirjat

 • Valtionhallinnon lomakkeet ja sopimukset 
 • Juridiset asiakirjat ja selvitykset 
 • Tiedotteet, julkiset tiedonannot ja puheet 
 • Julkinen tieto digitaali- ja printtimuodossa 
 • Koulutus- ja e-oppimismateriaalit 
 • Sisäinen viestintä ja intranet-portaalit 
 • Raportointi ja white paper -raportit 
 • Verkkosivustot ja sovellukset  
 • Sosiaalisen median profiilit 
 • Ohjelmadokumentaatio ja -kirjallisuus 

Poliittisten kampanjoiden lokalisointi

Varmista, ettet menetä ääniä viestintäongelmien vuoksi 

Poliittinen viestintä on yhä suuremmissa määrin digitaalista, ja sitä hoidetaan verkkosivustojen, sovellusten ja sosiaalisen median kautta. Acoladin lokalisointi- ja käännöspalvelut auttavat kaikkien kampanjointikanavien ja -materiaalien hoidossa. Varmista voittosi nopeilla ja laadukkailla palveluilla. Tarjoamme kampanjoiden lokalisointipalveluita, erityisesti verkkosivujen ja sovellusten lokalisointia, monikielistä hakukoneoptimointia, luovaa transcreationia, sosiaalisen median profiilien hallintaa, sisäistä ja ulkoista viestintää, opasteiden ja esitteiden lokalisointia ja paljon muuta. 

Valtiollisten määräysten käännökset

Valtionvirastot antavat lukuisia määräyksiä, joihin kuuluu myös lisäasiakirjoja. Asiantunteva kielipalvelu auttaa niiden kääntämisessä, jotta voit vastata useita kieliä puhuvan väestön monikielisiin tarpeisiin. Valitse avuksesi Acoladin kielipalvelut. Asiantuntijatiimissämme työskentelee ammattimaisia lakikääntäjiä ja politiikan asiantuntijoita, jotka hoitavat valtiollisia määräyksiä koskevat käännösprojektit tarkasti ja tehokkaasti. 

Yhdenmukaiset termit

Tarkat ja luotettavat käännöspalvelut hallinnollisille teksteille 

Ymmärrämme valtionvirastoille ja kansainvälisille organisaatioille tehtäviin käännöksiin liittyvän vastuun. Jopa pienellä virheellä voi olla suuri kansainvälinen vaikutus. Siksi käytämme luokkansa parhaita terminologianhallintatyökaluja, joiden avulla kieliasiantuntijamme voivat luottavaisin mielin kääntää viralliset asiakirjat yhdenmukaisesti, laadukkaasti ja skaalautuvasti. 


Julkisen sektorin tulkkipalvelu

Ammattilaistulkkien tarjoama kielipalvelu auttaa tiimiäsi viestimään kansalaisten kanssa näiden omilla kielillä 

Webinaarit, verkkotapaamiset ja virtuaalikonferenssit kasvattavat suosiotaan teknologisten edistysaskeleiden myötä. Webinaarit ja virtuaalikonferenssit säästävät aikaa ja pienentävät kustannuksia, kun tarve matkustamiselle, kokouspaikoille ja logistiikan suunnittelulle pienenee. Verkkotapahtumat tavoittavat entistä laajemman kansainvälisen yleisön, sillä kaikilla ei ole yhtäläistä mahdollisuutta osallistua lähikonferenssiin. Näin tapahtuman kansainvälinen vaikutus kasvaa.  

Webinaarin järjestämiseen tarvitaan luotettava käännös- ja tulkkipalvelu. Me tarjoamme konsekutiivi- ja simultaanitulkkausta, etätulkkausta videoyhteydellä sekä webinaaritallenteiden käännöspalveluita. Hoidamme työn tehokkaasti kieliresurssien ja lokalisointituntemuksen avulla.

 • Etätulkkaus videoyhteydellä 
 • Puhelintulkkaus 
 • Konsekutiivitulkkaus 
 • Konferenssitulkkaus 
 • Oikeustulkkaus 
 • Poliisin asioimistulkkaus 
 • Terveydenhuollon asioimistulkkaus 

DigiGov-toiminta ja prosessien automatisointi

Joustava, turvallinen ja integroitu digitaalinen ympäristö valtionhallinnoille  

Julkiseen sektoriin kohdistuu valtava paine parantaa sekä tehokkuutta että kansalaisten saaman palvelun tasoa. Miten valtionhallinto voi kehittää prosessejaan joustavammiksi ja optimoida resurssejaan? 

Lue täältä, miten julkiset organisaatiot voivat hyödyntää DigiGov-teknologiaa ja kehittää julkista hallintoa tehokkaasti sekä hallinnoida taustalla olevia työnkulkuja ja integraatioita saumattomasti. 

 • Automatisoi manuaaliset prosessit ja paranna yleistä tuottavuutta 
 • Paranna tiedon saavutettavuutta sekä julkisen puolen työntekijöiden ja sidosryhmäorganisaatioiden yhteistyötä 
 • Ymmärrä entistä syvällisemmin organisaatioiden toimintaa ja kansalaisten tarpeita 
 • Varmista vaatimustenmukaisuuden noudattaminen valtion menettelytapojen ja määräysten suhteen 

Tapaustenhallintajärjestelmän nykyaikaistaminen ilman harmaita hiuksia

Matka paperisista prosesseista tapausten ratkaisemiseen täysin digitaalisesti 

Digitaalinen kokemus

Tarjoa poikkeuksellisen laadukkaita digitaalisia kokemuksia ihmisille, joita edustat, ja paranna kansalaisten osallistumismahdollisuuksia 

Suunnittelemme digitaalisia strategioita ja rakennamme joustavia digitaalisia kokemusalustoja valtionhallinnolle. Voit integroida ne vaivatta nykyisiin IT-järjestelmiisi ja skaalata niitä tulevaisuuden tarpeiden mukaan.  

Tutustu sähköisen hallinnon hyötyihin, tarjoa entistä tehokkaampia ja käyttäjäkeskeisiä verkkopalveluita sekä mittaa kansalaisten tyytyväisyyttä ja heille tarjottujen palveluiden tasoa.

 • Yhteneväinen ja monikanavainen digitaalistrategia 
 • Joustava verkon sisällönhallintajärjestelmän infrastruktuuri 
 • Digitaaliset lomakkeet ja asiakirjat 
 • Yksilöllinen viestintä kansalaisille 
 • Edistyneet analytiikkatyökalut 
 • Käyttäjäkokemusten parhaat käytännöt 
 • Toimintatehokkuus  
 • Käyttäjien perehdytys ja koulutus 

Tavoitteena tehokas kansalaisviestintä ja Euroopan kielellisen monimuotoisuuden suojeleminen

Lue, kuinka Acolad toimittaa laajoja monikielisiä käännöspalveluja Euroopan unionille

Haluatko tietää, miten autamme julkisen sektorin asiakkaitamme?

Tiimimme on valmiina auttamaan