Julkinen sektori

Kieli- ja tulkkauspalveluja, jotka auttavat kaatamaan kielimuurit ja varmistamaan tehokkaan kansalaisviestinnän.

Kieli- ja sisältöratkaisut julkiselle sektorille  

Elämme digitaalisuuden ja tiedon aikakaudella, joten viestintä valtion virastojen ja kansalaisten välillä on kielellisesti monimuotoisempaa kuin koskaan. Käsiteltäessä tärkeitä asioita oikeanlainen kieli ja kyky välittää haluttu viesti ovat olennaisessa osassa.

Acoladin julkisen sektorin käännös- ja tulkkauspalvelujen avulla valtiolliset, paikalliset ja monikansalliset instituutiot ja kansainväliset organisaatiot pystyvät viestimään kohderyhmiensä kanssa tehokkaasti ja sujuvasti.

Tavoitteenamme on integroida käännös- ja tulkkauspalvelumme julkisen alan asiakkaidemme prosesseihin tehokkaasti ja saumattomasti, jotta voimme taata parhaan mahdollisen laadun ja palvelun.

Julkisen sektorin asiakkaat

Kansallisten ja kansainvälisten instituutioiden luotettu kumppani eri puolilla maailmaa

Olemme tehneet pitkäaikaista yhteistyötä hallinnollisten elimien kanssa eri puolilla maailmaa. Osana kumppanuuksiamme olemme sekä auttaneet julkisen sektorin toimijoita täyttämään monikielisen sisällön vaatimukset että siirtymään digiaikaan.

 • Lakialan palvelut
 • Maahanmuuttopalvelut
 • Terveydenhuolto
 • EU:n toimielimet 
 • Julkinen hallinto ja julkiset laitokset 
 • Lainvalvontaviranomaiset 
 • Julkiset hankintayksiköt
 • Kansainväliset organisaatiot

Julkisen sektorin käännöspalvelut  

Helppoa, nopeaa ja tehokasta viestintää virastojen ja kansalaisten välillä 

Nykyisessä tietoyhteiskunnassa julkisten laitosten on pystyttävä viestimään tehokkaasti eri yleisöjen kanssa yli kieli- ja kulttuurirajojen.   

Julkinen tieto eri muodoissaan – aina lomakkeista juridisiin dokumentteihin – on käännettävä useille hallinnon määrittelemille virallisille kielille, jotta se on kansalaisten saatavilla näiden omalla kielellä.

Acoladin käännöspalvelut auttavat keskus- ja paikallishallintoja, julkisia laitoksia ja kansainvälisiä organisaatioita viestimään suuren yleisön, monikielisten vähemmistöryhmien, liike-elämän toimijoiden ja järjestöjen kanssa.

Miksi Acolad?

 • Nopea toimitusaika projekteille 
 • Käännösten skaalautuvuus 
 • Digi- ja sisältöasiantuntemus
 • Kohdekieltä äidinkielenään puhuvat julkisen sektorin kieli- ja sisältöasiantuntijat
 • Kilpailukykyinen palvelu teknologiaa hyödyntävällä lokalisoinnilla  

Virallisesti vahvistetut hallinnolliset käännös- ja tulkkauspalvelut yli 300 kieliyhdistelmällä

Kieliresurssien ja huippulaatuisen käännösteknologian ansiosta voimme tarjota laadukkaita hallinnollisia käännös- ja tulkkauspalveluita nopeasti ja skaalautuvasti. Pystymme käsittelemään kaikenlaiset viralliset asiakirjat ja yleisöjulkaisut.

Julkisen alan sektorit

 • Kansalais- ja vähemmistöoikeudet
 • Talous ja rahoitus

 • Energia ja ympäristö

 • Terveys ja koulutus 

 • Maahanmuuttopolitiikka

 • Kansainväliset organisaatiot ja kansainvälinen politiikka

 • Valtionhallinto ja kansallinen politiikka
 • Poliittinen kommentointi

 • Sosiaalipolitiikka

 • Matkailu ja kulttuuri

 • Kaupunkisuunnittelu

Sisältö ja asiakirjat

 • Henkilöllisyysdokumentit
 • Valtionhallinnon lomakkeet ja sopimukset
 • Oikeuden päätökset sekä juridiset asiakirjat ja selvitykset
 • Pakolaispalvelut
 • Tiedotteet, julkiset tiedonannot ja puheet
 • Julkinen tieto digitaali- ja printtimuodossa
 • Koulutus- ja e-oppimismateriaalit
 • Sisäinen viestintä ja intranet-portaalit
 • Raportit ja white paperit
 • Verkkosivustot ja sovellukset
 • Ohjelmadokumentaatio ja -kirjallisuus

Julkisen sektorin tulkkauspalvelut 

Ammattilaistulkkien tarjoama kielipalvelu auttaa tiimiäsi viestimään kansalaisten kanssa näiden omalla kielellä

Laadukkaat julkishallinnon tulkkauspalvelumme auttavat organisaatiotasi vastaamaan loppukäyttäjien vaatimuksiin näiden omalla kielellä.  

Julkisen sektorin tulkkimme ovat erikoistuneet eri julkisen alan sektoreihin, kuten maahanmuuttoon, oikeuslaitokseen, lainvalvontaan, terveydenhuoltoon, opetukseen tai sosiaaliturvaan, ja tuntevat näiden alojen erikoisterminologian.

 • Puhelintulkkaus 

 • Tulkkaus paikan päällä

 • Etätulkkaus videoyhteydellä

 • Konferenssitulkkaus 

Poliittisten kampanjoiden lokalisointi

Varmista, ettet menetä ääniä viestintäongelmien vuoksi 

Poliittinen viestintä on yhä suuremmissa määrin digitaalista, ja sitä hoidetaan verkkosivustojen, sovellusten ja sosiaalisen median kautta. Acoladin lokalisointi- ja käännöspalvelut auttavat kaikkien kampanjointikanavien ja -materiaalien hallinnoinnissa. Varmista voittosi nopeilla ja laadukkailla palveluilla.  

Tarjoamme kampanjoiden lokalisointipalveluita, erityisesti verkkosivujen ja sovellusten lokalisointia, monikielistä hakukoneoptimointia, luovaa transcreationia, sosiaalisen median profiilien hallintaa, sisäistä ja ulkoista viestintää, opasteiden ja esitteiden lokalisointia ja paljon muuta.

Valtiollisten määräysten käännökset

Kohdekieltä äidinkielenään puhuvat lakialan kieliasiantuntijat palveluksessasi

Valtionvirastot antavat lukuisia määräyksiä, joihin kuuluu myös lisäasiakirjoja. Asiantunteva kielipalvelu auttaa niiden kääntämisessä, jotta voit vastata useita kieliä puhuvan väestön monikielisiin tarpeisiin.

Valitse avuksesi Acoladin kielipalvelut. Asiantuntijatiimissämme työskentelee lakikääntäjiä ja politiikan asiantuntijoita, jotka hoitavat valtiollisia määräyksiä koskevat käännösprojektit tarkasti ja tehokkaasti.

Julkisen sektorin terminologian hallinta

Tarkat julkisen sektorin termikannat ja sanastot varmistavat, että tavoitat yleisösi yhdenmukaisella tavalla

Ymmärrämme valtionvirastoille ja kansainvälisille organisaatioille tehtäviin käännöksiin liittyvän vastuun. Jopa pienellä virheellä voi olla suuri kansainvälinen vaikutus. Siksi käytämme luokkansa parhaita terminologianhallintatyökaluja ja julkisen sektorin sanastoja, jotka varmistavat yhdenmukaisuuden, laadun ja skaalautuvuuden.

Julkisen sektorin digiratkaisut

Paranna kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja tarjoa poikkeuksellisen laadukkaita digitaalisia kokemuksia ihmisille, joita edustat

Ketterät, turvalliset ja integroidut digiympäristöt auttavat julkishallintoa tuottamaan tehokkaampia ja käyttäjälähtöisempiä kansalaispalveluita verkossa ja sen ulkopuolella. 

 • Digistrategian konsultointi

 • Digitaalisen kokemuksen alustat

 • Prosessi- ja työnkulkuautomaatio

Tavoitteena tehokas kansalaisviestintä ja Euroopan kielellisen monimuotoisuuden suojeleminen

Lue, miten Acolad toimittaa julkisen sektorin käännöspalveluja Euroopan unionille.

Haluatko tietää, miten autamme julkisen sektorin asiakkaitamme?

Tiimimme on valmiina auttamaan