Hvad er den bedste måde at forbedre dine sproglige færdigheder på?

Find ud af, hvad der er den bedste sprogundervisningsmetode for dig, hvad end det er e-læring, med en underviser, en hybrid eller begge.

date iconDen 12. marts 2020     tag iconE-læring

Vigtigheden af sprogfærdigheder er stigende i et stadig mere globalt miljø. Virksomheder har kundegrupper med forskellige sprog, og der er også individuelle behov: Et nyt kontor i udlandet har brug for en leder eller en, der kan oplære lokale medarbejdere. En medarbejder skal genopfriske sine sprogfærdigheder til en opgave i udlandet. Eller der er en person, som gerne vil have bedre sprogfærdigheder, før vedkommende flytter til et andet land. I det tilfælde er en god viden om det lokale sprog også en social styrke.

Med andre ord er de forskellige behov utrolig diverse. Sprogfærdigheder kræver yderligere udvikling, både på virksomhedsniveau og individuelt niveau. Hvordan kan du kombinere sprogkurser med arbejde og fritid? Der er heldigvis fleksible muligheder.

Hvad er mulighederne for at forbedre dine sprogfærdigheder?

Alle har forskellige grunde til at studere. Måske vil du genopfriske dine sprogfærdigheder. Måske vil du lære et nyt sprog. Motivation og tilgængelig tid til undervisning varierer også. Selvom der er mange faktorer, kan man finde den bedste læringsmetode for alle.

Undervisning med lærer

Løbende tilpasning er en af styrkerne ved undervisning med en lærer. En sproglærer kan teste og vurdere elevens niveau for at udvikle elevens sprogfærdigheder bedst muligt. Hvis målet er at forbedre elevens nuværende niveau, kan undervisningen justeres, så det passer bedre til de sprogfærdigheder, vedkommende skal bruge i sit arbejde. Dette kan bl.a. gøres ved at forbedre deres præsentations- og forhandlingskompetencer på et andet sprog. Hvis udviklingsbehovet f.eks. handler om at skrive visse typer tekster, bliver fokus at opnå dette mål.

I undervisning med en lærer er feedback den største fordel i forhold til motivation og sammenhæng. En professionel lærer bemærker forbedring og ved, hvordan man får det frem. Dette motiverer eleven til at fortsætte. Eleven får også at vide, hvad vedkommende bør fokusere på for at forbedre sig yderligere. En sprogunderviser bør ses som en træner mere end noget andet. Ligesom i sportsverdenen er deres mål at forbedre og finjustere elevens færdigheder ved hjælp af de tilgængelige ressourcer.

Og ja, sprogunderviseren kan give dig lektier for. Dette afhænger selvfølgelig af underviseren, men der vil formentlig blive givet lektier for, da det er meningen, at læringen skal fortsætte uden for klasseværelset. Det går også den anden vej: Hvis der var noget til undervisningen, der er uklart, eller der opstår spørgsmålet uden for undervisningen, bør dette deles med underviseren. Underviseren er der for at hjælpe og rette fejl.

Undervisning med en lærer kan foregå enkeltvis eller i små grupper. I en lille gruppe bør elevernes sprogniveau være nogenlunde det samme, så alle får noget ud af undervisningen. Der er ingen, der gider at deltage i undervisning, som gentager det, man allerede ved – eller bliver sat af fra starten.

Informationsteknologi giver fleksibilitet til undervisning med en lærer, da undervisningen også kan foregå online. Eleverne kan f.eks. deltage via computer på arbejde eller derhjemme. Det eneste, de skal bruge, er en bærbar computer, tablet eller smartphone. I alle tilfælde lader det til, at de fleste elever foretrækker fysisk fremmøde, som kan foregå i virksomhedens mødelokale eller et andet, stille rum, der kan bookes. Undervisningen kan også foregå hos Acolad.

Undervisning med lærer er særligt velegnet til elever, som kræver markant udvikling i det talte eller skrevne sprog. Det kræver altid tilpasning. Indholdet og emnerne vælges for at understøtte udviklingen af sprogfærdigheder og støtte eleverne i deres arbejde.

Undervisning med lærer kræver en dedikeret indsats og en mulighed for at deltage i undervisning. Dette kan kræve, at eleven får sin arbejdsgivers tilladelse til at deltage i undervisning i arbejdstiden. Undervisning i frokostpausen er en overraskende populær måde at organisere undervisningen på.

Selvstudie

Selvstudie tilbyder mange forskellige muligheder. Der er utrolig meget undervisningsmateriale tilgængeligt, også fra biblioteker. Disse suppleres af et bredt udvalg af digitalt undervisningsmateriale.

Mængden af materiale gør valget svært. Hvilket materiale er bedst for dig og understøtter bedst dine individuelle udviklingsbehov? Det kan tage lang tid at træffe det rigtige valg.

Ved selvstudie skal eleven have motivation til systematisk læring over længere tid. Eleven skal have et klart mål for øje. Det kræver en stor mængde disciplin og motivation, hvis du vil mestre et sprog på egen hånd.

En af fordelene ved selvstudie er fleksibilitet. Materialet til selvstudie afhænger som regel ikke af tid og sted. Du kan lave øvelser hjemme om aftenen eller teste din evne til at forstå det talte sprog, når du er på vej til/fra arbejde. Hvad angår frihed, er det digitale undervisningsmateriale på et helt andet niveau end undervisning med lærer.

Mulighederne for selvstudie i arbejdstiden er nok ikke så store, medmindre arbejdsgiveren bidrager med undervisningsmaterialet eller på anden måde opfordrer til det. For virksomheder er medarbejderes sprogfærdigheder altid en styrke, da færdighederne afspejles i deres evne til at tale med kunder og andre interessenter.

Men selvstudie dækker ikke alle færdigheder. Materiale til selvstudie er ideelt til at forbedre dine læse- og forståelsesfærdigheder, men det er ikke lige så effektivt som undervisning med en lærer til at lære det at tale sproget. Dette gælder også det skrevne sprog til en vis udstrækning. Feedback, der hjælper dig med at fokusere på din individuelle udvikling, mangler også. Digitalt undervisningsmateriale giver som regel feedback på øvelser og tests, så eleven får noget feedback.

Hybridlæring

Hybridlæring kombinerer styrkerne ved selvstudie og undervisning med en lærer og gør det muligt at udvikle alle aspekter af sprogfærdigheder. Sprogunderviseren fokuserer på udviklingsbehovene og giver feedback og tips til forbedringer. Når der ikke er undervisning, fokuserer eleven på materiale til selvstudie, enten på egen hånd eller under supervision, hvilket er årsagen til, at privat undervisning i mindre grad er nødvendige end ved undervisning med en lærer.

Hybridlæring er mest effektiv, når eleven ved, om vedkommende har brug for motivation og hjælp fra en sprogunderviser, men eleven opfordres også til at bruge tid på at selv at forbedre sine sprogfærdigheder. Det er underviserens opgave at sørge for, at eleven bruger teorien i praksis så meget som muligt, f.eks. i elevens arbejde.

Få mere at vide om vores sprogkurser

Udvælgelseskriterier til undervisningsmetoder

Vi har gennemgået styrkerne og svaghederne ved forskellige undervisningsmetoder ovenfor. Lad os nu kigge på, hvordan disse metoder udmærker sig ud fra forskellige kriterier.

Indlæringshastighed

Når målet er at lære meget hurtigt, er hybridlæring det mest oplagte valg. Hybridlæring gør det muligt for eleven at udvikle sig hele tiden – og formentlig hurtigere end med andre metoder. Undervisning med en lærer giver gode muligheder for at fokusere på specifikke udviklingsbehov. Hvis det er muligt at have undervisning ofte, kan denne metode være endnu mere effektiv end hybridlæring.

Selvstudie er en langsommere læringsmetode end de andre to muligheder. Manglen på en lærer og feedback kan f.eks. føre til en situation, hvor undervisningsmaterialet kan blive for krævende. Eleven er ansvarlig for sin egen udvikling og motivation.

Effektivitet

Hybridlæring er utvivlsomt den mest effektive metode af de tre. Til undervisning kan eleven fokusere på at tale og skrive sproget. Uden for undervisning kan eleven koncentrere sig om opøve sine læse- og forståelsesfærdigheder. Alle aspekter får lige meget opmærksomhed.

Undervisning med en lærer, når behovet for at forbedre sprogfærdighederne er individuelt. Effektiviteten af selvstudie afhænger i høj grad af elevens disciplin og tid, men udfordringen kan være at vurdere den personlige udvikling, særligt hvad angår det talte og skrevne sprog.

Praktisk

Det er meget subjektivt, hvad man betragter som praktisk. Hvis du oplever, at du lærer bedst under supervision, er undervisning med en lærer nok den mest praktiske mulighed. Undervisning afhænger af tidspunkt, men mindre af sted, da de fleste programmer, der bruges til fjernundervisning, også virker på smartphones.

Det sætter selv tempoet for selvstudie. Du kan tjekke digitale undervisningsmaterialer, så ofte du vil, endda dagligt, med passende intervaller. Hvis du lægger for meget vægt på det praktiske i forhold til tid og sted, når du formentlig ikke dine mål.

Hybridlæring er en kombination af superviseret og selvstændig læring. Det er grunden til, at det er mindst en lige så godt som selvstudie og undervisning med en lærer.

Arbejdsgiverens indstilling spiller også en rolle. Hvis du kan deltage i undervisning med en lærer i arbejdstiden, behøver du ikke at gå så meget på kompromis med din fritid. I hybridlæring kan du fortsætte med at studere efter arbejdstiden, hvis du har disciplin og energi til det.

Pris

Hvis prisen er den afgørende faktor, bør du vælge selvstudie. Der er meget undervisningsmateriale tilgængeligt online og på biblioteker gratis. Digitalt læringsindhold er også tilgængeligt til meget overkommelige priser. Kvalitet kan være svingende, og udfordringen er at finde det indhold, der bedst passer til dine læringsmål.

Undervisning med en lærer er den dyreste mulighed. Men du bør huske på, at underviseren kan skræddersy undervisningen til dine behov. Den skræddersyede undervisning er det, du betaler for.

Hvad angår pris, ligger hybridlæring et sted mellem de to andre valgmuligheder, da det kun er en del af hybridlæringen, der er med lærer. Undervisning med lærer suppleres af digitalt materiale, der understøtter læring, men reducerer den samlede omkostning.

Hvad er den bedste undervisningsmetode for dig?

Det kan være, det er noget tid siden, du sidst har fået sprogundervisning. Men din ideelle indlæringssituation har nok ikke ændret sig så meget. Vores læringsadfærd ændrer sig sjældent. Hvis du bliver motiveret af at have en lærer, der kræver noget af dig, er undervisning med en lærer nok det bedste valg for dig. Hybridlæring er også et godt valg. Når en underviser opstiller klare mål, ved du, hvad du skal fokusere på og sigte efter.

Hvis du er vant til at sætte dine egne mål og opretholde en høj motivation uden supervision, er selvstudie helt sikkert en god måde at forbedre dine sprogfærdigheder.

Den eneste forskel er, at du nu ikke studerer for at få en akademisk titel eller bestå en eksamen. Du studerer for din egen skyld, så du kan udvikle dig selv og være klar til fremtidens udfordringer.

Resumé

Undervisningsmetoder har udviklet sig over tid for bedre at imødekomme virksomheders behov for sprogkurser. Læring afhænger mindre af tid og sted. Men nogle aspekter af læring har ikke mistet deres fordele på trods af den digitale revolution. Nogle vil stadig gerne lære med en sprogunderviser, som agerer træner og vejleder eleverne, så de kan nå deres mål.

Hybridlæring er det bedste valg for elever, der har brug for feedback og vejledning, men som også vil udvikle deres færdigheder ved hjælp af materiale til selvstudie.

Selvstudie er godt til elever, der ved, hvordan de sætter realistiske mål, og som kan opretholde et højt motivationsniveau uden vejledning og individuel feedback. Digitalt indhold, der er udviklet til specifikke målgrupper, gør det muligt for personer, der lærer via selvstudie, at forbedre deres sprogfærdigheder til arbejdslivet.

Motivation er den vigtigste faktor, når man skal lære sprog. Motivation er vigtigt, når behovene ændrer sig i arbejdslivet

Skal din virksomhed udvikle dine medarbejderes sprogfærdigheder? Har du planer om at tilbyde dine medarbejdere en mulighed for at studere sprog ved siden af arbejdet? Kontakt os, og så kan vores eksperter hjælpe dig med at vælge den rette metode til sprogundervisning for din virksomhed og dine medarbejdere.


date iconDen 12. marts 2020     tag iconE-læring

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler