Wat is de beste manier om jouw taalvaardigheden te verbeteren?

Ontdek wat voor jou de beste methode is om een taal te leren: via e-learning, met een trainer of een combinatie van beide.

date icon12 maart 2020     tag iconE-learning

Taalvaardigheden worden alsmaar belangrijker in een omgeving die steeds internationaler wordt. Bedrijven hebben meertalige klantenbestanden en er zijn ook individuele behoeften: Een nieuw kantoor in het buitenland heeft een leidinggevende nodig of iemand die introductietrainingen geeft aan nieuwe medewerkers. Een werknemer moet zijn taalvaardigheden bijschaven voor een opdracht in het buitenland. Iemand wil zijn taalvaardigheden graag verbeteren alvorens permanent te verhuizen naar een ander land. In dat geval vormt een goede kennis van de lokale taal ook een sociale sterkte.

Met andere woorden: de behoeften zijn zeer uiteenlopend. Taalvaardigheden moeten verder worden ontwikkeld op zowel bedrijfs- als individueel niveau. Hoe kun je taaltraining combineren met werk en vrije tijd? Gelukkig bestaan er flexibele opties.

Wat zijn de opties om jouw taalvaardigheden te verbeteren?

Wij hebben allemaal onze redenen om te studeren. Misschien wil jij jouw vaardigheden graag bijschaven of een nieuwe taal leren. Ook de motivatie en de beschikbare tijd om te leren zijn uiteenlopend. Hoewel er talrijke factoren zijn, is het mogelijk om voor iedereen de beste manier te vinden om te leren.

Leren met een leraar

Aanpasbaarheid is een van de sterke punten van leren met een leraar. Een taalleraar kan het vaardigheidsniveau van cursisten testen en evalueren met het oog op de verdere ontwikkeling van hun taalvaardigheden. Als het de bedoeling is om hun huidige vaardigheden te verbeteren, dan kan de training aangepast worden om beter in te spelen op hun behoefte aan taalvaardigheden in het kader van huidige of toekomstige taken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door hun presentatie- en onderhandelingsvaardigheden in een andere taal te verbeteren. Indien de ontwikkelingsbehoefte bijvoorbeeld verband houdt met het schrijven van bepaalde soorten tekst, dan wordt de focus gelegd op het behalen van deze doelstelling.

Bij leren met een leraar is feedback het belangrijkste voordeel op het gebied van motivatie en continuïteit. Professionele trainers zien vorderingen en weten hoe zij iets duidelijk moeten uitleggen. Hierdoor blijft de cursist gemotiveerd. Aan cursisten wordt uitgelegd waarop zij zich moeten toeleggen om verder te verbeteren. Een taaltrainer moet in de eerste plaats worden gezien als een coach. Net zoals in de sportwereld is het hun doel om de vaardigheden van de cursist te verbeteren en perfectioneren met behulp van de beschikbare resources.

En ja, een taaltrainer kan jou huiswerk geven. Het hangt natuurlijk af van de trainer, maar er zal waarschijnlijk wat huiswerk zijn om het leerproces na de les voort te zetten. Het is tweerichtingsverkeer: wanneer er iets dat in de klas besproken wordt niet duidelijk is of er buiten de lessen vragen opduiken, dan kunnen en moeten deze gedeeld worden met de trainer. Trainers zijn er om te helpen en eventuele fouten te verbeteren.

Zowel individuen als kleine groepen kunnen ervoor kiezen om te leren met een leraar. In een kleine groep moeten de vaardigheidsniveaus van de deelnemers vergelijkbaar zijn, zodat iedereen voordeel kan halen uit de training. Niemand wil naar een les gaan om dingen te herhalen die zij al kennen of om deze van meet af aan niet te kunnen volgen.

Informatietechnologie zorgt voor flexibel leren met een leraar, want training kan ook online worden gegeven. Zo kunnen cursisten bijvoorbeeld deelnemen via hun computer op het werk of thuis. Zij hebben enkel een laptop, tablet of smartphone nodig. Maar toch verkiezen de meeste cursisten een klassikale training. Deze kan plaatsvinden in de vergaderzaal van het bedrijf of een andere geschikte stille ruimte die geboekt kan worden. De training kan ook worden gegeven in de lokalen van Acolad.

Leren met een leraar is bijzonder geschikt voor cursisten van wie de vaardigheden op het gebied van gesproken taal of het schrijven van bepaalde soorten tekst aanzienlijk verbeterd moeten worden. Er wordt dan ook altijd op maat gewerkt. De thema's en content worden geselecteerd om de ontwikkeling van taalvaardigheden en werkprestaties te ondersteunen.

Leren met een leraar vereist toewijding en een mogelijkheid om deel te nemen aan lessen. Om tijdens de werkuren deel te nemen aan een training, is het misschien wel nodig om de toelating van de werkgever te vragen. Lessen tijdens de lunchpauze zijn een verrassend populaire manier om trainingen te organiseren.

Zelfstudie

Zelfstudie biedt een bijzonder brede waaier aan opties. Er zijn enorm veel diverse leermaterialen beschikbaar, zelfs van bibliotheken. Deze worden aangevuld door een ruim aanbod van digitaal leermateriaal.

Door al dat verschillende materiaal wordt de keuze moeilijk. Welke materialen passen het beste bij jou en sluiten het beste aan bij jouw individuele ontwikkelingsbehoeften? Het kan heel wat tijd vergen om de juiste keuze te maken.

Bij zelfstudie moet de cursist voldoende gemotiveerd zijn om een leerproces op lange termijn vol te houden. Zij moeten duidelijke doelstellingen voor ogen houden. Als jij een taal zelf wilt leren, dan moet jij beschikken over een grote dosis autonomie en motivatie.

Flexibiliteit is een van de sterke punten van zelfstudie. Zelfstudiematerialen zijn zelden afhankelijk van plaats of tijd. Zo kun je 's avonds thuis oefeningen maken of begrijpend luisteren oefenen tijdens het pendelen. Wat vrijheid betreft, bevindt digitaal leermateriaal zich op een heel ander niveau dan leren met een leraar.

De zelfstudiemogelijkheden tijdens de werkuren kunnen evenwel beperkt zijn, tenzij de werkgever materialen verstrekt en jou stimuleert om te leren. De taalvaardigheden van werknemers vormen voor bedrijven altijd een sterkte, want hun vaardigheden worden weerspiegeld in hun interactie met klanten en andere belanghebbenden.

Maar zelfstudie bestrijkt niet alle vaardigheden. Zelfstudiemateriaal is ideaal om jouw vaardigheden op het gebied van begrijpend lezen en luisteren te verbeteren, maar voor het spreken van een taal is het interessanter om te leren met een leraar. Dit geldt ook in zekere mate voor geschreven taal. Bovendien ontbreekt de essentiële feedback die je helpt om je toe te leggen op jouw individuele ontwikkelingsbehoeften. Digitaal leermateriaal geeft doorgaans feedback bij oefeningen en tests, dus de cursist krijgt toch enige feedback.

Hybride leren

Bij hybride leren worden de sterke punten van zelfstudie en leren met een leraar gecombineerd. Hierdoor wordt elk aspect van taalvaardigheden ontwikkeld. De taaltrainer spitst zich toe op de ontwikkelingsbehoeften en geeft feedback en tips voor verbetering. Buiten de lessen focust de cursist zich alleen of onder leiding op zelfstudiemateriaal. Hierdoor zijn privélessen minder vaak nodig dan bij leren met een leraar.

Hybride leren is het effectiefst wanneer cursisten weten dat zij behoefte hebben aan aanmoediging en begeleiding van een taaltrainer maar ook gemotiveerd zijn om hun eigen tijd te gebruiken om hun taalvaardigheden te verbeteren. De trainer helpt cursisten om hun vaardigheden zo effectief mogelijk om te zetten in de praktijk, in het kader van hun werk.

Ontdek alles over onze taalleerdiensten

Selectiecriteria voor leermethoden

Hierboven bespraken wij de sterke en zwakke punten van diverse leermethoden. Laten we nu eens kijken hoe deze methoden het doen op basis van diverse selectiecriteria.

Leersnelheid

Wanneer het de bedoeling is om veel te leren in korte tijd, dan is hybride leren de meest logische optie. Bij hybride leren kan de cursist niet alleen voortdurend, maar waarschijnlijk ook sneller vorderingen maken dan bij andere methoden. Leren met een leraar biedt uitstekende mogelijkheden om zich toe te leggen op de vastgestelde ontwikkelingsbehoeften. Indien frequente lessen tot de mogelijkheid behoren, dan is deze methode mogelijk wel effectiever dan hybride leren.

Zelfstudie is daarentegen een tragere leermethode in vergelijking met de andere twee opties. Het ontbreken van een trainer of een persoon die feedback geeft, kan er bijvoorbeeld toe leiden dat het leermateriaal te veeleisend blijkt te zijn. De cursist is verantwoordelijk voor zijn vooruitgang en motivatie.

Effectiviteit

Van de drie methoden is hybride leren ongetwijfeld de effectiefste methode. Tijdens de lessen kunnen cursisten zich toeleggen op het spreken en schrijven van de taal. Buiten de lessen kunnen zij zich concentreren op begrijpend lezen en luisteren. Alle aspecten komen even vaak aan bod.

Leren met een leraar is de effectiefste methode wanneer de behoefte om de taalvaardigheden te verbeteren individueel is. De effectiviteit van zelfstudie hangt in grote mate af van de motivatie en beschikbare tijd van de cursist. Een andere uitdaging is het evalueren van de persoonlijke ontwikkeling, met name bij het spreken en schrijven van de taal.

Gemak

Gemak is een uiterst persoonlijke ervaring. Als jij het gevoel hebt dat jij het beste leert onder leiding, dan is online leren met een leraar waarschijnlijk de handigste optie. Lessen vinden plaats op een specifiek tijdstip maar niet op een specifieke plaats, want de meeste applicaties voor lessen op afstand werken ook op smartphones.

Bij zelfstudie bepaal jij het ritme. Je kunt digitaal leermateriaal zo veel als je wilt herbekijken, zelfs elke dag wanneer het jou uitkomt. Maar als je te veel op zoek gaat naar gemak op het gebied van planning en plaats, dan behaal je jouw doelstellingen waarschijnlijk niet.

Hybride leren is een combinatie van leren onder leiding en zelfstandig studeren. Daarom is het op zijn minst een even goede optie als zelfstudie of leren met een leraar.

De mening van de werkgever is natuurlijk ook van belang. Als jij tijdens de werkuren kunt deelnemen aan een training met een leraar, hoef jij natuurlijk niet zoveel vrije tijd op te geven. Afhankelijk van jouw motivatie en energie kun je bij hybride leren na de werkuren verder studeren.

Prijs

Als de prijs de doorslaggevende factor is, dan kies je het beste voor zelfstudie. Online en in bibliotheken is heel wat leermateriaal gratis beschikbaar. Ook digitale leercontent is beschikbaar tegen zeer betaalbare prijzen. De kwaliteit is uiteenlopend en het is een uitdaging om op zoek te gaan naar content die het beste past bij jouw leerdoelstellingen.

Leren met een leraar is de duurste optie. Je moet er evenwel rekening mee houden dat de trainer de training kan afstemmen op jouw individuele behoeften. Maar voor training op maat betaal je natuurlijk meer.

Hybride leren ligt qua prijs tussen de twee andere opties, aangezien een leraar enkel nodig is voor een deel van hybride leren. Leren met een leraar wordt aangevuld met digitaal materiaal dat het leerproces ondersteunt maar het totale kostenplaatje verlaagt.

Wat is de beste leermethode voor jou?

Het is misschien al even geleden dat jij voor het laatst een taaltraining volgde. Maar jouw leergedrag is waarschijnlijk niet zoveel veranderd. Ons leergedrag verandert zelden. Indien een veeleisende leraar jou inspireert om je best te doen, dan is leren met een leraar waarschijnlijk de beste optie voor jou. Ook hybride leren vormt een goede optie. Wanneer een trainer duidelijke doelstellingen vastlegt, weet jij waar jij je op moet focussen en naar moet streven.

Als jij gewend bent om jouw eigen doelstellingen te bepalen en een hoog niveau van motivatie te behouden zonder enig toezicht, dan is zelfstudie ongetwijfeld de manier voor jou om jouw taalvaardigheden te verbeteren.

Het enige verschil is dat jij nu niet studeert om een goed cijfer te behalen of te slagen voor een cursus. Jij leert voor jezelf om jezelf verder te ontwikkelen voor toekomstige uitdagingen.

Samenvatting

In de loop van de jaren zijn er leermethoden ontwikkeld om beter in te spelen op de taaltrainingsbehoeften van bedrijven. Leren hangt minder af van tijd en plaats. Maar ondanks de digitale revolutie blijven een aantal aspecten van leren nog steeds populair. Zo willen sommige mensen nog steeds leren in de aanwezigheid van een taaltrainer die fungeert als coach en cursisten begeleidt om hun doelstellingen te behalen.

Hybride leren is de beste optie voor cursisten die behoefte hebben aan feedback en begeleiding, maar ook bereid zijn om hun vaardigheden te ontwikkelen met zelfstudiemateriaal.

Zelfstudie is geschikt voor cursisten die weten hoe zij voor zichzelf realistische doelstellingen kunnen vastleggen en een hoog niveau van motivatie kunnen behouden zonder begeleiding en individuele feedback. Via digitale content die ontwikkeld is voor specifieke doelgroepen, kunnen zelfstandige cursisten hun taalvaardigheden voor hun werkleven verbeteren.

Motivatie vormt de belangrijkste factoren bij het leren van talen. Motivatie is belangrijk wanneer de behoeften op het werk veranderen

Is het voor jouw bedrijf nodig om de taalvaardigheden van jouw werknemers verder te ontwikkelen? Ben jij van plan om jouw werknemers een mogelijkheid te bieden om talen te leren naast het werk? Neem contact met ons op, dan helpen onze experts jou met het kiezen van de taaltrainingsopties die het beste bij jouw bedrijf en werknemers passen.


date icon12 maart 2020     tag iconE-learning

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen