Sproget til forhandlingssituationer: Sådan vælger du de rigtige ord

Effektive forhandlinger i det internationale erhvervsliv kan ofte afhænge af dine engelske sprogfærdigheder.  Vi giver vores bedste råd til at vælge de rigtige ord. 

date iconOpdateret den 9. september 2020     tag iconE-læring

Har du bemærket, hvor hurtigt børn lærer at forhandle effektivt med deres forældre?

Nej? Så forestil dig følgende:

Mor tager sit barn med ind i en butik. Da barnet ser en masse spændende og farverige ting, tager det en af tingene op og siger: "Jeg vil have den!"

Moren siger, som alle gode mødre ville, at barnet skal "lægge den tilbage".

Så siger hun en sætning, vi alle kender:

"Du får ikke alt, du vil have."

Dette husker barnet, og næste gang moren og barnet er i butikken, tager barnet en spændende ting op.

Barnet siger blødt, men med overbevisning: "Mor, jeg har brug for den."

Ved at udtrykke "har brug for" i stedet for "vil have" har barnet startet en forhandling, da moren svarer: "Hvorfor har du brug for den, skat?"

Denne lille udveksling viser, hvad de fleste af os har lært fra barnsben: ved at udtrykke dine behov på en overvejet måde i stedet for at kræve øger du dine chancer for at få det, du vil have.

Men hvad er en effektiv forhandler? Og hvilke kommunikationsstrategier til virksomhedsengelsk er effektive i forhandlingssituationer?

Effektive forhandlere

Effektive forhandlere ved, hvad de vil have, kan udtrykke, hvad du vil have, og ved, hvad deres modpart vil have.

Der er selvfølgelig andre aspekter at tage højde for, f.eks. stil og teknik, men at vide, hvordan du udtrykker, hvad du vil have, på en effektiv måde, betyder at vælge de rette ord.

I mit arbejde som underviser, hvor jeg forbedrer folks virksomhedsengelsk, handler det om meget mere end at forbedre deres grammatik eller deres ordforråd. Det handler om at lære dem at skabe en god stemning med deres virksomhedssprog, der formidler et klart og simpelt budskab.

Frem kompetencer på arbejdet på fremmedsprog

I forhandlinger i det internationale erhvervsliv bruges virksomhedsengelsk oftest. Hvor god du er til at bruge sproget, afgør, hvor effektiv din kommunikation er, hvilket vil sige, hvor god du er til at få dit budskab igennem i erhvervssammenhænge. 

Effektive forhandlingsstrategier i erhvervsverdenen bruger et passende virksomhedssprog, der leverer simple, klare, høflige og velovervejede udtryk om, hvad der skal til, før der opnås konsensus, som alle kan se sig selv i.

Forhandling på tværs af kulturer har allerede rigeligt med risici for misforståelse som følge af kulturelle forskelle for ikke at nævne dårlige ordvalg og uhøflighed.

I det følgende kigger vi nærmere på nogle grundlæggende råd, som et typisk kursus for virksomheder vil gå i dybden med.

Åbent, inkluderende sprog

Vi kan begynde at lyde mere åbne og velvillige ved at overveje brugen af pronominer.

Ved at bruge førstepersonspronominet "I" meget ekskluderer du alle andre og får dig selv til at lyde selvcentreret, f.eks. "I need", "I must have" eller "I would like to".

Prøv at udskifte "I" og "my" med de mere inkluderende pronominer "we" og "our".

Kombiner disse pronominer med vigtige ord, der er handlingsorienterede, f.eks.:

  • "We will need to begin the process as soon as possible."
  • "Our goal is to get the process going sooner rather than later."
  • "We see the need to act sooner, if possible."
  • "We feel that together, we can come to an agreement."
  • "We envision a solution that is acceptable to everyone."

Aktiv lytning

Det er vigtigt at vide, hvad aktiv lytning vil sige, og at bruge det, da det er afgørende for at styrke dine forhandlingsevner.

Her er et par sætning, som jeg bruger i mine sprogkurser, der tydeligt indikerer, at du lytter til det, der bliver sagt, og at du er villig til at tænke over, hvad der bliver sagt:

  • We are taking into consideration what you have to say.
  • Let’s concentrate on what you feel is needed.
  • We welcome any proposal/suggestion/offer that you would like to make.
  • We are mindful of the situation/circumstances/need for …
  • Our goal is to listen to your requests/needs/requirements and consider ways to move forward.

Som eksemplerne viser, kræver gode forhandlingsevner et passende ordforråd og sproglige vendinger inden for erhvervsverdenen, hvilket er afgørende for at skabe den rette tone i forhandlingssituationer. 

Hvis du er meget opmærksom og fokuserer på disse ord og sætninger, bliver du formentlig anset for at være imødekommendefleksibelempatisk og venlig, hvilket gavner alle.

Derudover vil du forbedre din engelske virksomhedskommunikation og erhvervskommunikation i det hele taget, hvilket er helt afgørende i international handel.

Hvis du vil have mere at vide om vores kurser for virksomheder, eller om hvordan du bliver en mere effektiv forhandler på engelsk, finsk, svensk, fransk, tysk eller et hvilket som helst andet sprog, så tag et kig på vores kursussider ved at klikke på knappen nedenfor.


date iconOpdateret den 9. september 2020     tag iconE-læring

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

relaterede artikler