Hvorfor bør man lokalisere kommunikation fra HR?

For et par år siden betød fjernkommunikation en udveksling mellem to personer, der arbejdede for det samme firma, men på to forskellige kontorer. I dag dækker ordet også udvekslinger mellem fjernmedarbejdere, herunder dem, der engang arbejdede på samme kontor. Hvis det er tilfældet i din organisation, er det vigtigt at tilpasse din drift til denne nye måde at arbejde på.

Ifølge en undersøgelse fra Owl Labs er antallet af globale medarbejdere, der arbejder hjemmefra – i det mindste noget af tiden – steget med 140 % siden 2005. Pandemien forårsagede selvfølgelig en stor del af skiftet til fjernarbejdspladser, men mange af disse medarbejdere vil gerne fortsætte med fjernarbejde (også selvom deres arbejdsgivere foretrækker, at de møder op på kontoret).

Pandemien tvang virksomheder til at integrere fjernarbejde i deres virksomhedsdrift, men det gav også en udfordring, særligt for HR-afdelinger i internationale virksomheder: Hvordan bevarer man en virksomhedskultur, når medarbejderne ikke arbejder side om side?

Der er et stort antal digitale værktøjer og platforme, der gør fjernarbejde og -oplæring nemmere. Men de virker kun, hvis de kan tilgås af alle medarbejdere, uanset hvilket sprog de taler, og hvis de er afstemt efter medarbejdernes lokale sædvaner.

Hvorfor bør du lokalisere kommunikation til medarbejdere?

Lokalisering af dit indhold betyder at tilpasse til din målgruppes sprog og kultur. Internationale virksomheder fokuserer ofte på at oversætte og tilpasse kommunikation for deres kunder, f.eks. websteder, produktkataloger, marketingmateriale og videoer. Men det er lige så vigtigt at lokalisere indhold til interne målgruppe, f.eks. medarbejdere.

God kommunikation gør det muligt at forbedre projektledelse, promovere din virksomheds kultur og distribuere oplysninger, der hjælper dine teams med at arbejde mere effektivt. Et af de første trin til god kommunikation er at kommunikere på de(t) sprog, dine medarbejdere foretrækker.

Det er nærliggende at tænke, at du kan skrive al din kommunikation til dine medarbejdere på engelsk. Dette kan være udmærket til korte chatbeskeder i løbet af dagen, men det kan gøre det sværere for nogle medarbejdere at forstå vigtig virksomhedskommunikation og -politikker fuldt ud, herunder arbejdsret, sikkerhedsregler, træningsmoduler eller bedste praksisser.

Det er ikke alle dine medarbejdere, der taler flydende engelsk, så hvis du leverer al din kommunikation på engelsk, kan det føre til misforståelser eller mere alvorlige konsekvenser. Ved at tilpasse dit indhold til lokale sprog og standarder sikrer du dig, at dine teams har lige adgang til vigtige oplysninger. Dette vil styrke det overordnede medarbejderengagement og deres compliance.

Lær, hvordan du kan bruge oversættelse til global succes

Hvilken type HR-indhold bør du lokalisere?

Hvis du er en international virksomhed, er svaret simpelt: Oversæt alt. For eksempel:

Din virksomheds intranet: Din medarbejderportal er et ideelt værktøj til at skabe samarbejde og kommunikation. Hvis det er lokaliseret til de lande, hvor dine medarbejdere bor og arbejder, er det mere effektivt, fordi dine medarbejdere vil finde det lettere at arbejde i, også hvis de taler forskellige sprog.

Din virksomheds nyhedsbrev: Et ugentligt eller månedligt nyhedsbrev er en glimrende måde at holde medarbejderne opdateret om virksomhedens aktiviteter. Ved at lokalisere dit nyhedsbrev – enten ved at tilpasse det til de sprog, dine medarbejdere taler, eller inkludere artikler, der handler om deres lokale kontorer – opdaterer dem om, hvad der sker i virksomheden, og skaber et større tilhørsforhold.

Træningsmateriale: Hvad end du er ved at onboarde en ny medarbejder eller oplærer hele din arbejdsstyrke i en ny teknologi, er det vigtigt at oversætte træningsmaterialet, så alle kan følge virksomhedens retningslinjer. Dette gælder også videoer. Undertekster er en nem, hurtig og omkostningseffektiv måde at lokalisere dine videoer og dele ekspertise og knowhow med dine teams i hele verden.

Andet materiale, der ville være fordelagtigt at lokalisere, kunne være:

  • Ansættelseskontrakter
  • Internationale overførselsdokumenter
  • Velkomstbrochurer til nye medarbejdere
  • Vejledninger til virksomhedens værktøjer og teknologier

Uanset hvilket indhold du laver til dine medarbejdere, er det lettere at gennemgå og huske, hvis det er lokaliseret til deres områder.

Kommunikationen mellem arbejdsgiver og arbejdstager kan have en kæmpe effekt på virksomhedsmoralen, -kulturen og produktiviteten. Ved at lokalisere dit indhold, så det afspejler de kulturelle aspekter ved din globale arbejdsstyrke, øger du medarbejderloyaliteten og produktiviteten i din virksomhed.

Hvis du vil skabe en robust global kommunikationsstrategi for dit globale team, så kontakt vores oversættelses- og lokaliseringseksperter, eller anmod om et tilbud for at begynde at implementere din strategi.

Drøft dit næste globale projekt med vores eksperter

Relaterede artikler