Jutellaan projektistasi!

+358 90 4766 7800

EtusivuTietosuojamenettely

Tietosuojamenettely

 

Tämä tietosuojamenettely koskee sellaisten henkilötietojen käsittelyä, joita kerätään https://www.acolad.com -sivustolla (jatkossa ”sivusto”) käydessä, sitä selattaessa ja sen tarjoamia palveluita käytettäessä.  

Henkilötietojen kerääminen  

Käyttäjät voivat toimittaa rekisterinpitäjänä toimivalle ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiölle itseään koskevia henkilötietoja kuten etu- ja sukunimensä, IP-osoitteensa, yhteys- ja selaustietoja sekä sähköpostiosoitteensa. Jotkin henkilötiedot ovat sivuston tiettyihin palveluihin pääsemisen ja niiden käytön, esimerkiksi uutiskirjeen vastaanottamisen tai yhteydenottolomakkeen täyttämisen kannalta välttämättömiä ja toiset valinnaisia. Tietojen keräämisen yhteydessä niiden välttämättömyys tai valinnaisuus merkitään tähdellä. Jos välttämättömiä henkilötietoja ei anneta, ACOLAD (NIKITA GROUP) ei pysty vastaamaan käyttäjän pyyntöihin.  

Tietojen keräämisen tarkoitus  

Henkilötietojen ja muiden tietojen keräämisen, tallentamisen ja käsittelyn päätarkoituksena on:  

  • parantaa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön ja käyttäjien välisiä suhteita,
  • mahdollistaa sivuston toiminta,
  • käyttää tietoja ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön ja käyttäjien välisten kaupallisten suhteiden hoitamiseen,
  • mahdollistaa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiölle sivuston käyttäjien pyyntöihin vastaaminen,
  • mahdollistaa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiölle julkaisujen, tiedotteiden ja tietojen lähetys käyttäjille heidän pyynnöstään ja
  • mahdollistaa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiölle sen lakisääteisten ja sääntömääräisten velvollisuuksien ja erityisesti turvallisuusvelvoitteiden noudattaminen.

Kerättyjen tietojen vastaanottaja(t)  

Näitä tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää maksusta tai maksutta ilman käyttäjän antamaa lupaa sellaisille kolmansille osapuolille, jotka tarjoavat Acolad (Nikita Group)-yhtiölle sivuston hallinnan kannalta välttämättömiä logistisia palveluita. Jos lakia tai muita määräyksiä on rikottu, voimme toimittaa näitä tietoja lainvalvontaviranomaisille nimenomaisesta ja perustellusta pyynnöstä.  

Henkilötietojen säilytysaika  

Henkilötietoja ja muita tietoja säilytetään vain liikesuhteen voimassaolon ajan ja enintään kolme vuotta liikesuhteen päättymisen jälkeen, lukuun ottamatta tapauksia, joissa laki tai kirjanpito- tai lakisääteiset velvollisuudet edellyttävät tietojen arkistointia tai todisteiden säilyttämistä, jolloin tietoja säilytetään sovellettavan lain määrittämän ajan.  

Oikeuksien käyttäminen  

Henkilötietojen suojaamista koskevien määräysten mukaisesti jokaisella on oikeus tutustua itseään koskeviin tietoihin ja oikaista ne, rajoittaa niiden käyttöä, vaatia tietojen poistamista ja tarvittaessa itseään koskevien tietojen siirrettävyyttä sekä oikeus toimittaa itseään koskevien tietojen ja henkilötietojen käsittelyä koskeva vastalause perustelluista ja pakottavista syistä koska tahansa joko postitse osoitteeseen: Acolad (Nikita Group) - 35 rue de Paris, 92 100 Boulogne-Billancourt, France, tai sähköpostilla osoitteeseen: hello(@)mailing-acolad.com.   Käyttäjä voi myös ilmoittaa, kuinka hän haluaa tietojansa käsiteltävän oman kuolemansa tapauksessa. Oikeuksia voi käyttää käyttäjän omassa tilassa sivustolla https://www.acolad.com kirjautumalla sinne sähköpostiosoitteella ja salasanalla, joka on annettu rekisteröitymisen yhteydessä. Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.   Turvallisuussyistä ja vilpillisten pyyntöjen välttämiseksi voimme joutua pyytämään käyttäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Kun pyyntö on käsitelty, henkilöllisyyden todistavat asiakirjat hävitetään.  

Tietojen siirtäminen Euroopan unionin ulkopuolelle  

Jotkin liikekumppanimme sijaitsevat Euroopan unionin ulkopuolella, ja kerätyt tiedot voidaan siirtää maahan, joka ei ole Euroopan unionin jäsenmaa ja jonka tietosuojalainsäädäntö poikkeaa Euroopan unionista. Jos kyseiset maat eivät tarjoa Euroopan unionin tasoa vastaavaa tietosuojaa, ACOLAD (NIKITA GROUP) sitoutuu varmistamaan asianmukaisen tietosuojan joko suojan riittävää tasoa koskevalla komission päätöksellä tai tällaisen päätöksen puuttuessa käyttämään ja esittämään varmistuksen perustaksi sitovia sisäisiä määräyksiä, tapaukseen sovellettuja mallisopimuslausekkeita, toimintatapoja tai varmistusmenetelmiä, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt.    

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.