Televiestintä ja media

Autamme televiestintä- ja mediayrityksiä toteuttamaan yksilöllisiä asiakaskokemuksia, sitouttamaan yleisöjä ja tekemään heistä uskollisia mediakuluttajia.

Yhdistämme televiestintä- ja mediapalveluiden tarjoajat kansainvälisten yleisöjen kanssa

Uudet teknologiat, kuten 5G, ja tarve saada uudet palvelut tuottamaan rahaa ovat edistäneet televiestintä- ja mediasektorin kehitystä viime vuosina. Samaan aikaan älyteknologian innovaatioiden odotetaan vastaavan yhdistettävyyden, nopeuden ja syrjäseutujen verkkokattavuuden haasteisiin. Nopean kasvun myötä on tarpeen kääntää sisältöä yhä useammalle kielelle kansainvälisiä yleisöjä varten.

Acolad tarjoaa lokalisointi- ja käännöspalveluja sekä räätälöidyn palveluportfolion televiestintäyrityksille ja mediasisällöntarjoajille. Avullamme kansainvälisten yleisöjen kanssa viestiminen on tehokkaampaa ja toiminta joustavampaa. Tarkkojen asiantuntijoidemme kielipalvelut varmistavat, että monikielinen viestintä avaa sisältösi kansainvälisille yleisöille. Meiltä saat apua kaikkiin kieliprojekteihisi: teknisten dokumenttien kääntämiseen, tekstittämiseen tai uutisarvoisen tapahtuman tulkkaukseen.

Skaalautuvat palvelut

Tarjoamme yhdistelmän edistyksellistä teknologiaa ja laaduntarkkailua sekä vankkaa sitoutumista laatuun ja kilpailukykyiseen hintaan. Niiden avulla luomme toimivimman ratkaisun kaikkiin televiestinnän käännös- ja tulkkaustarpeisiin.  

Luotetut asiantuntijat

Kieliasiantuntijamme, projektipäällikkömme ja yhteyspäällikkömme tuntevat televiestintä- ja medialokalisoinnin salat. Heidät on koulutettu tehtäviinsä, joten he osaavat kääntää kaikki sisältöformaattisi tarkasti. 

Täysi luottamuksellisuus

Tiedämme, miten olennaista tietoturvan, tietojen suojaamisen ja luottamuksellisuuden noudattaminen on televiestintä- ja mediapalveluiden tarjoajille. Acolad käyttää suojattua alustaa tietojen siirtämiseen. Laadunvarmistaminen on yksi tärkeimpiä prioriteettejamme.  

Päästä päähän -sisältöpalveluportfolio televiestintä- ja mediayhtiöille

Erikoisalojen ratkaisut, jotka on räätälöity sinun yrityksesi kielellisiin ja teknisiin tarpeisiin 

Ammattitaitoiset käännöspalvelut

 • Kääntäminen ja oikoluku 
 • Tekniset käännökset 
 • Monikielinen taitto 
 • Käännösprojektin hallinta

Lokalisointipalvelut

 • Multimedian lokalisointi 
 • Verkkosivujen lokalisointi 
 • Ohjelmistojen ja sovellusten globalisointi 
 • E-oppimisen lokalisointipalvelut

Käännösteknologia

 • Käännösten hallintajärjestelmä (TMS) 
 • Televiestinnän ja median konekäännökset
 • Liittimet ja CMS-integraatio 
 • Televiestinnän terminologian hallinta 

Sisältöratkaisut

 • Maailmanlaajuinen sisältöstrategia 
 • Digitaaliset markkinointipalvelut 
 • Monikielinen hakukoneoptimointi 
 • Sisällönluonti ja transcreation 

Juridiset käännöspalvelut

 • Sopimukset 
 • Lisensointi- ja jakelusopimukset 
 • Tarjousmateriaalit 
 • Immateriaalioikeus, tuotemerkkihakemukset ja tekijänoikeudet 

Digitaalinen kokemus

 • Asiakaskokemusalustat 
 • Digitaaliset työympäristöalustat 
 • Digitaalinen liiketoiminta 

Lukijoiden tavoittaminen digitaalisella aikakaudella: Mediafinin tarina

Katso, kuinka autoimme Mediafinia mukauttamaan verkkokokemuksen, tavoittamaan lukijat ja konvertoimaan heidät uskollisiksi median kuluttajiksi.

Televiestintä- ja mediakäännöspalvelut

Tarkimmat mahdolliset televiestintäkäännökset 

Tarjoamme sujuvia ja teknisesti tarkkoja televiestinnän käännöspalveluita, jotta televiestintäasiakkaamme voivat pysyä kilpailijoidensa edellä. Monikielinen viestintä on monikansallisen toiminnan edellytys kansainvälisillä markkinoilla. 

Termienhallinta yrityksille

Televiestinnän ja media-alan terminologia 

Ylläpidämme laajoja televiestintä- ja media-alan termikantoja, ja voimme tarvittaessa myös koota organisaatiollesi oman termisanaston. Tarjoamme tukea sekä käännösmuistien että terminologian hallintaan reaaliaikaisesti. Pidämme huolen, että monikielinen viestintä on yhdenmukaista. Lisäksi takaamme yrityksellesi nopeat toimitusajat ja matalammat käännöskustannukset. 

Käännösten hallintajärjestelmä (TMS)

Huippulaatuiset asiakaskäyttöliittymät 

Lokalisointi on erikoisalaamme, ja uuden sukupolven käännösteknologia on siinä apunamme. Asiakkaamme saavat asiantuntevia televiestintäkäännöksiä nopeasti ja skaalautuvasti. 

Käännösten hallintajärjestelmiemme avulla televiestintä- ja media-asiakkaamme voivat hallita käännösmuisteja, termisanastoja, lokalisoinnin kuluja ja monikielistä sisältöä keskitetysti. Saat niistä vertaansa vailla olevaa suorituskykyä ja skaalautuvuutta. 

Televiestintäalan asiantuntemus

Asiakkaat


 • Televiestintäpalveluiden tarjoajat 
 • Langattomat verkko-operaattorit 
 • Laajakaistaoperaattorit 
 • 5G-laitteistojen valmistajat 
 • Muut televiestintäpalvelut ja laitteistotoimittajat 

Kääntämämme sisältö


 • CAD-tiedostot
 • Koulutus- ja e-oppimismateriaalit 
 • Tekninen dokumentaatio 
 • Ohjeet ja käyttöoppaat 
 • Verkkosivut ja digitaaliset alustat 
 • Ohjelmistot ja mobiilisovellukset 
 • Markkinointisisältö ja -materiaalit 
 • Säännösasiakirjat

Televiestintälaitteistojen käännökset

Meillä on kokemusta kaikenlaisten televiestintälaitteistojen teknisen sisällön kääntämisestä. Käännämme tekniset dokumentit, kuten oppaat, käyttöohjeet ja vaatimustenmukaisuusoppaat, sekä sovellusohjelmistot, verkkokurssit ja teknologialisenssit.  

5G-käännökset ja -lokalisointi

Saat meiltä ratkaisut 5G-markkinointimateriaalien, radiotaajuuslaitteistojen asiakirjojen, älylaitteiden käyttöohjeiden tai IoT-sovellusohjelmistojen kääntämiseen. Acoladin tarjoama yhdistelmä kielialan asiantuntemusta, lokalisoinnin parhaita käytäntöjä ja käännösteknologiaa on avain tehokkaisiin televiestinnän käännöspalveluihin. Niiden avulla monikielinen viestintä ja kansainvälinen kehitys sujuvat jouhevasti. 

Ammattimaiset puolijohdekäännökset

Acolad tarjoaa ammattimaisia puolijohteisiin liittyviä lokalisointiratkaisuja. Televiestinnän käännöspalvelukokonaisuus kattaa mikroprosessorit, järjestelmäpiirit, mikropiirit ja muistipiirit. Autamme tekemään kaikesta sisällöstäsi, kuten teknisestä dokumentaatiosta, verkkokursseista ja -koulutuksista, vaatimuksenmukaisuusasiakirjoista tai teknologiapatenteista, kansainväliselle kentälle sopivaa. 

Mobiiliteknologian käännökset ja lokalisointi

Tarjoamme käännös- ja lokalisointipalveluita mobiililaite- ja älypuhelinsisällölle. Hoidamme asiantuntevasti sekä laitteistojen että sovellusohjelmistojen käännökset. Teemme yhteistyötä kansainvälisten älypuhelinvalmistajien ja televiestintäoperaattoreiden kanssa. Lokalisoimme kännykkälaitteistot, laitteiden käyttöjärjestelmät ja sovellusohjelmistot yli 300 kieliyhdistelmällä. Sisällytämme älypuhelimien käännösratkaisuihin tarvittaessa myös käyttöliittymän lokalisoinnin, tukijärjestelmien kääntämisen ja monikielisten käyttäjädokumenttien tuottamisen. 

Media- ja viihdealan asiantuntemusta

Kieliasiantuntijoillamme on vankkaa kokemusta media-alan käännöksistä. Heidän avullaan saat asiakirjoistasi ja videoistasi tarkat käännökset, jotta ne ovat eri puolilla maailmaa olevien kuluttajien saatavilla.  

Media- ja viihdealan asiakkaat

 • Televisio 
 • Elokuva 
 • Mainonta 
 • Digi- ja printtimedia 
 • Suoratoisto 
 • Perinteiset lähetykset ja verkkolähetykset 
 • Journalismi 
 • Julkaisutoiminta 
 • Radio ja podcastit 
 • Peliala 
 • Animaatio 
Kääntämämme sisältö

 • Selostukset, tekstitykset ja dubbaukset 
 • Litterointi 
 • Lehdistötiedotteet 
 • Uutisartikkelit 
 • Multimediaesitykset 
 • Digitaalinen sisältö ja hakukoneoptimointi 
 • Elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusten lokalisointi 
 • Verkkosivujen lokalisointi 
 • Markkinointisisältö ja -materiaalit 
 • Videopelien lokalisointi 
 • Kirjeet ja asiakasviestintä 
 • Käyttöluvat 

Multimedian lokalisointi

Viihteen ja median lokalisointi digitaalisella aikakaudella 

Autamme yrityksiä viestimään monikielisesti uusien yleisöjen kanssa kaikkialla maailmassa. Tarjoamme tarkkoja käännöksiä kaikkeen televiestintä-, viihde- ja mediasisältöön. Medialokalisointiin erikoistunut tiimimme pitää huolen siitä, että kaikki mediasisältösi vakuuttaa eri puolilla maailmaa olevat yleisöt ja kulttuurit. Hoidamme digitaalisten resurssien ja käsikirjoitusten käännökset, tekstitykset, selostukset, esitteiden ja markkinointimateriaalien käännökset sekä sopimustekstien lokalisoinnin. 

Median litterointipalvelut

Paranna käyttäjien sitoutumista multimediasisältöösi 

Pystymme käsittelemään useimpia mediaformaatteja, kuten nauhoitukset, video, DVD, CD tai digitaaliset äänitiedostot. Litteroimme tiedostot tekstiksi ja käytämme tarvittaessa aikakoodeja. Voimme ensin litteroida tiedoston ja sitten kääntää litteroidun tekstin. Autamme kaiken audiovisuaalisen materiaalin kanssa, niin lyhyiden äänitiedostojen kuin kokonaisten elokuvien litteroinnissa. 

Sosiaalisen median käännöspalvelut

Varmista, että someyhteisösi tuntevat yhteenkuuluvuutta brändisi kanssa 

Sosiaalisen median käännöspalveluihimme kuuluu someviestien ja -videoiden lokalisointi useilla alustoilla, kuten TikTok, YouTube ja Facebook. Autamme sinua tavoittamaan kansainvälisen yleisön kunkin someprofiilin kautta. 

Ammattimaiset median tulkkipalvelut

Ammattilaistulkkimme auttavat selostuksissa ja kansainvälisten uutisjuttujen tai lehdistötilaisuuksien tulkkauksessa. He voivat myös tarjota kieliasiantuntemusta suorana lähetettävien haastatteluiden tueksi. Tulkkimme ovat kieli- ja kulttuuriammattilaisia, jotka auttavat dynaamisen mediabisneksen kaikissa käänteissä. 

Miksi Acolad?

Globalisoinnin asiantuntijat käytössäsi missä, milloin ja miten haluat 

 • Yli 500 kieliyhdistelmää  
 • Tunnemme kielet ja kulttuurit 
 • Yli 30 vuotta kansainvälistä sisältöasiantuntijuutta 
 • Yksi maailman kymmenestä suurimmasta kielipalveluiden tuottajasta 
 • Eri alojen terminologian tuntemus 
 • Korkeat laatustandardit 

Jutellaan!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää televiestintä- ja mediaratkaisuistamme