Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

EtusivuSivuston yleiset käyttöehdot

Sivuston yleiset käyttöehdot

 

ACOLAD (NIKITA GROUP) tarjoaa yksityis- ja ammattilaiskäyttäjille mahdollisuuden ostaa palveluita, joissa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön hyväksymät kääntäjät kääntävät, korjaavat tai toimittavat sisältöä.   Https://www.acolad.com -sivuston (jatkossa ”sivusto”) ja sen tarjoamien palveluiden katsomista, selaamista ja käyttöä säätelevät yleiset käyttöehdot (jatkossa ”yleiset käyttöehdot”).   Sivuston käyttö tarkoittaa sitä, että käyttäjä hyväksyy nämä yleiset käyttöehdot kokonaisuudessaan. Selatessasi tätä sivustoa sitoudut noudattamaan alla esitettyjä käyttöehtoja ja hyväksyt ne. Yleisten käyttöehtojen sovellettava versio on versio, joka on voimassa sillä hetkellä, kun käyt sivustolla. ACOLAD (NIKITA GROUP) voi muuttaa yleisiä käyttöehtoja koska tahansa ilman, että siitä välttämättä tarvitsee ilmoittaa käyttäjille etukäteen. Käyttäjää kehotetaan siksi lukemaan nämä yleiset käyttöehdot säännöllisesti saadakseen tiedon niihin tehdyistä muutoksista ja tunteakseen niiden voimassa olevan version käydessään sivustolla.  

 1. Pääsy sivustolle

  Sivustolle pääsy on avoin kaikille täysi-ikäisille henkilöille. Alaikäiset saavat käyttää sivustoa vain huoltajansa vastuulla.   ACOLAD (NIKITA GROUP) ryhtyy tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, että sivustomme pysyy käyttäjien saatavilla. ACOLAD (NIKITA GROUP) voi joutua keskeyttämään sivuston toiminnan koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta, eikä tämä oikeuta korvaukseen. Käyttäjä myöntää ja hyväksyy sen, että ACOLAD (NIKITA GROUP) ei ole vastuussa katkoksista     ja niiden mahdollisista seurauksista käyttäjälle. ACOLAD (NIKITA GROUP) ei ole vastuussa Internet-verkon toiminnan keskeytymisestä.   Käyttäjä vakuuttaa omaavansa sivustolle pääsyn ja sen käytön vaatimat taidot ja keinot. Käyttäjällä on tätä varten käytettävissään tietokone tai muu laite, jossa on Internet-yhteys ja jonka asetukset mahdollistavat sivuston moitteettoman toiminnan. Käyttäjä vakuuttaa tuntevansa tähän liittyvät riskit ja hyväksyvänsä ne. Käyttäjä hyväksyy erityisesti sen, että sivuston kautta kulkevat tai sivustoon tallennetut tiedot voidaan kaapata, tai niitä voidaan muuttaa sivuston tahdosta riippumatta.   Käyttäjää kehotetaan kuitenkin ryhtymään kaikkiin tarpeellisiin varotoimiin suojautuakseen tietomurroilta ja ennen kaikkea tekemään laitteeseensa asianmukaiset tietoturvan varmistavat määritykset asentamalla siihen virustorjuntaohjelman, joka päivitetään säännöllisesti.    

 1. Sivuston hallinta

  Sivuston asianmukaisen hallinnan varmistamiseksi ACOLAD (NIKITA GROUP) voi koska tahansa ryhtyä seuraaviin toimiin ilman ennakkoilmoitusta ja korvausta:

 • keskeyttää sivuston tai sen osan käytön tai rajoittaa sitä,
 • varata pääsyn sivustolle tai sen tiettyihin osiin vain määrätylle käyttäjäryhmälle,
 • poistaa kaikki tiedot, jotka voivat haitata sivuston toimintaa tai rikkoa kansallisia tai kansainvälisiä lakeja,
 • keskeyttää sivuston toiminnan tekniikan kehitykseen liittyvien tai sivuston palvelun jatkumisen kannalta tarpeellisten päivitysten ja ylläpitotoimien takia.

  Jos sivusto, sen palvelut tai osa niistä keskeytyvät, tästä ilmoitetaan käyttäjälle ilmoituksella, joka tulee näyttöön käyttäjän tullessa sivustolle tai kyseessä oleviin palveluihin. ACOLAD (NIKITA GROUP) varaa oikeuden kehittää, parantaa, muokata ja täydentää sivustoa tai sen osia, niiden lomakkeita, palveluita tai toimintoja tai poistaa ne koska tahansa.        

 1. Immateriaalioikeudet

  Sivuston yleinen rakenne ja kaikki sivuston muodostavat elementit kuten merkit, graafiset esitykset, valokuvat, tekstit, kommentit, kuvitukset, animoidut ja muut kuvat, videot, äänet sekä kaikki IT-sovellukset, joita voidaan käyttää sivuston toiminnan mahdollistamiseen, sekä yleisemmin kaikki elementit, joita esitetään ja käytetään sivustolla, on suojattu voimassa olevilla immateriaalioikeuksia koskevilla laeilla, ja ne ovat ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön tai sen liikekumppanien yksinoikeudella kokonaisuudessaan omistamaa immateriaaliomaisuutta, tai ACOLAD (NIKITA GROUP) on saanut etukäteen luvan käyttää niitä.   Sivuston tai sen osien, mukaan lukien tietokonesovellukset, kopioiminen, esittäminen, käyttäminen, muokkaus, levitys tai soveltaminen missä tahansa muodossa edellyttää ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa. Kopiointi on sallittu vain henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön.   Sivuston tai sen osien kopioiminen, esittäminen, julkaiseminen, lähettäminen, käyttäminen tai muuttaminen ilman ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön etukäteen antamaa kirjallista lupaa voi johtaa siviili- tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.   Se, että ACOLAD (NIKITA GROUP) ei ryhdy välittömästi toimiin saatuaan tiedot luvattomasta käytöstä, ei tarkoita sitä, että tällainen käyttö hyväksyttäisiin tai että jatkotoimista ja seuraamuksista luovuttaisiin.  

 1. Linkit muille sivustoille

  Tällä sivustolla voi olla linkkejä muille kolmansien osapuolten sivustoille. ACOLAD (NIKITA GROUP) ei hallitse näitä sivustoja eikä ota vastuuta niiden sisällöstä tai käytettävyydestä. ACOLAD (NIKITA GROUP) ei ota vastuuta vahingoista, joita näiden sivustojen käytöstä mahdollisesti aiheutuu. Käyttäjä on yksin vastuussa niiden käytöstä. Tälle sivustolle johtavia linkkejä ei saa asettaa ilman ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön etukäteen antamaa nimenomaista suostumusta.  

 1. Ei takuuta

  Sivuston kautta käytettävissä olevat tiedot ja asiakirjat tarjotaan ”sellaisenaan”. ACOLAD (NIKITA GROUP) ei anna mitään suoraa tai välillistä takuuta liittyen sivuston tai sen sisällön käyttöön eikä ota vastuuta siitä. ACOLAD (NIKITA GROUP) ei ole vastuussa sivustolla olevista epätarkkuuksista, virheistä tai puutteista.  

 1. Vastuunrajoitus

  ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiötä tai mitään tällä sivustolla mainittua tai tämän sivuston luomiseen, toteuttamiseen tai tarjoamiseen osallistuvaa yhtiötä ei missään tapauksessa voida asettaa vastuuseen minkäänlaisista suorista tai välillisistä vahingoista, menetyksistä tai haitoista, jotka aiheutuvat tälle sivustolle kirjautumisesta tai pääsystä, sivuston käytöstä tai sivustolta saaduista tiedoista, erityisesti sivuston häiriöistä, vioista, vaikeuksista tai toiminnan katkeamisesta tai sivuston väliaikaisesta tai pysyvästä sulkemisesta.   ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiötä ei myöskään voida asettaa vastuuseen vahingoista, jotka aiheutuvat käyttäjän IT-materiaalin vahingoittumisesta virusten tai muiden haittaohjelmien takia. Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin viruksilta suojautumiseksi siirtyessään sivustolle tai ladatessaan asiakirjoja sivustolta.   Kaikissa tapauksissa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön vastuu vahingoista, jotka johtuvat tämän sivuston käytöstä niiden lainmukaisesta syystä riippumatta, mukaan lukien vahingonkorvausvastuu, rajoittuu tapauksiin, joissa on kyse tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa, ja ellei kyseessä ole tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiötä ei voida missään tapauksessa pitää vastuullisena välillisistä tai aineettomista vahingoista kuten muun muassa palvelunkeskeytyksistä, tietojen menettämisestä tai liikevaihdon tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat siitä, että sivusto tai sen osa ei ole käytettävissä.   ACOLAD (NIKITA GROUP) ei ole vastuussa ylivoimaisen esteen tai poikkeuksellisten olosuhteiden seurauksista kuten katastrofien, tulipalojen, yhtiön sisäisten tai ulkopuolisten lakkojen seurauksista.  

 1. Luovutus

Jos yhtiö luovutetaan jollekin ulkopuoliselle taholle, ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön ja sen käyttäjien väliset sopimukset siirtyvät automaattisesti luovutuksensaajalle.   Käyttäjä antaa ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiölle etukäteen oikeuden luovuttaa tai siirtää nämä sopimusoikeudet valitsemilleen henkilöille sillä varauksella, että asiakkaalle ilmoitetaan asiasta etukäteen Ranskan siviililain (Code civil) 1216 pykälän mukaan. Jos käyttäjä on yksityishenkilö, hän voi estää ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön ja käyttäjän välisen sopimuksen siirtämisen luovutuksensaajalle, mikäli siirto heikentäisi käyttäjän oikeuksia.      

 1. Peruutusoikeuden puuttuminen - sopimuksen purkaminen - ennakoimattomat tekijät

  Näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti yksityiskäyttäjä hyväksyy sen, että palvelut koostuvat digitaalisesta sisällöstä, jota ei toimiteta aineellisella välineellä ja jonka toteutus on alkanut käyttäjän etukäteen antamalla nimenomaisella suostumuksella. Tästä johtuen käyttäjä hyväksyy sen, että Ranskan kuluttajalain (Code de la consommation) L. 221-18, 13° pykälän mukaisesti palveluihin ei liity peruutusoikeutta, ja käyttäjä luopuu nimenomaisesti tästä oikeudesta.   ACOLAD (NIKITA GROUP) varaa oikeuden sulkea käyttäjän tili seitsemän päivän varoitusajan jälkeen, jos käyttäjä ei noudata näiden yleisten käyttöehtojen mukaisia velvoitteitaan.   Käyttäjän ja ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön velvoitteiden soveltaminen voi keskeytyä ylivoimaisen esteen tapauksessa näiden yleisten käyttöehtojen mukaisesti. Jos ylivoimaiseksi esteeksi luokiteltava tapahtuma jatkuu yli kolmenkymmenen (30) päivän ajan, tili suljetaan automaattisesti, eikä käyttäjä eikä ACOLAD (NIKITA GROUP) voi vaatia taloudellista korvausta.  

 1. Sovittelu

Jos näiden yleisten käyttöehtojen soveltamisessa tai tulkinnassa esiintyy erimielisyyksiä, käyttäjällä on oikeus käyttää normaalia sovittelumenettelyä tai muita vaihtoehtoisia riidanratkaisutapoja.   Yksityiskäyttäjän kohdalla kaikki kuluttajariidat ja -erimielisyydet voidaan ratkaista sovittelemalla käyttäen verkkovälitteistä riidanratkaisujärjestelmää, ellei Ranskan kuluttajalaissa (Code de la consommation) tai muissa sovellettavissa määräyksissä toisin määrätä. Alistaakseen riidan kuluttaja-asiain sovittelijalle käyttäjä voi täyttää verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin lomakkeen napsauttamalla tästä.  

 1. Todistusmenettely

  Ranskan siviililain (Code civil) 1367 pykälän mukaisesti käyttäjän rastittaessa ruudun, jolla hän ilmaisee hyväksyvänsä nämä yleiset käyttöehdot, käyttäjä hyväksyy sen, että hänen vahvistuksensa vastaa käyttäjän ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiölle antamaa digitaalista allekirjoitusta, jolla on sama arvo kuin käsin tehdyllä allekirjoituksella.   Käyttäjä hyväksyy sen, että kaikki muutkin tätä menettelyä soveltamalla hyväksytyt asiakirjat ovat kirjallisia todisteita, joihin luetaan mainittujen lisäksi kaikki ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön ja käyttäjän toisilleen lähettämät sähköpostit, ja että kaikilla tällaisilla sähköposteilla ja sopimuksilla on sama lainvoima kuin vastaavilla käsin allekirjoitetuilla asiakirjoilla.   Ellei laista muuta johdu, kaikki käyttäjän ja ACOLAD (NIKITA GROUP)-yhtiön välillä vaihdetut sähköpostit ovat yhtä päteviä ja todistusvoimaisia kyseisten osapuolten välillä ja kolmansia osapuolia kohtaan kuin paperille kirjoitettu teksti.      

 1. Sovellettava laki ja toimivalta

  Näihin yleisiin käyttöehtoihin sovelletaan Ranskan lakia. Mahdollisessa tähän sivustoon liittyvissä kiistatilanteissa toimivalta on Nanterren tuomioistuimella lukuun ottamatta lakeihin tai asetuksiin sisältyviä lainvalintaperiaatteita.  

 1. Ota meihin yhteyttä

  Jos sinulla on kysyttävää tällä sivustolla esitetyistä tuotteista tai itse sivustosta, voit lähettää viestin seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: hello(@)mailing-acolad.com.

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.