De taal van onderhandelingsvaardigheden: hoe kies je de juiste woorden?

Effectieve onderhandelingen in de internationale bedrijfswereld hangen vaak samen met jouw zakelijke taalvaardigheden in het Engels.  Wij bieden essentiële tips over het kiezen van de juiste woorden. 

date iconGeüpdatet 9 september 2020     tag iconE-learning

Heb jij ooit gemerkt hoe snel kinderen leren om effectief te onderhandelen met hun ouders?

Nee? Beeld je dit dan even in:

Mama neemt haar kind mee naar de winkel. Het kind ziet heel veel prachtige en kleurrijke spullen en neemt een onweerstaanbaar artikel op en roep uit: "Ik wil dit!"

Als goede moeder zegt mama tegen haar kind: "Leg het terug."

Vervolgens zegt zij iets dat wij allemaal wel eens gehoord hebben:

"Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt."

Dit staat nu gegrift in het geheugen van het kind en de volgende keer dat het kind met mama in de winkel is, pakt het een interessant artikel.

Rustig maar vastberaden zegt het kind: "Mama, ik heb dit nodig."

Door de nadruk te leggen op de noodzaak in plaats van op de wil, heeft het kind effectief de weg vrijgemaakt voor een onderhandeling, want mama antwoordt met de vraag: "Waarom heb jij dit nodig, schat?"

Dit gesprek uit het vroege leven toont aan wat de meeste van ons lang gelegen geleerd hebben: door jouw behoeften op attente wijze uit te drukken en dus niet langer eisen te stellen, vergroot je de kans dat je krijgt wat je wilt.

Maar hoe word je een effectieve onderhandelaar? En welke communicatiestrategieën voor zakelijk Engels zijn doorslaggevend voor succesvolle onderhandelingen?

Effectieve onderhandelaars

Het antwoord op deze vragen houdt verband met weten wat je wilt, kunnen uitdrukken wat je wilt en rekening houden met wat jouw tegenpartij wil.

Uiteraard zijn er nog andere elementen waarmee jij rekening moet houden, zoals stijl en techniek. Om jouw wensen effectief uit drukken, moet jij de juiste woorden gebruiken.

Voor mijn werk als trainer draait het verbeteren van iemands vaardigheden op het gebied van zakelijk Engels en onderhandelingsvaardigheden om veel meer dan enkel het verbeteren van hun spraakkunst of woordenschat. Ik breng hen bij hoe zij een positieve sfeer kunnen creëren met hun zakelijke taal om een duidelijke en eenvoudige boodschap over te brengen.

Ontwikkel vaardigheden voor de werkplek in vreemde talen

Bij de meeste onderhandelingen in de internationale bedrijfswereld wordt zakelijk Engels momenteel gebruikt als gemeenschappelijk hulpmiddel. Hoe goed jij dit hulpmiddel gebruikt, heeft invloed op jouw efficiëntie en bepaalt dus ook of jij erin slaagt om jouw boodschap over te brengen in de internationale bedrijfswereld. 

Vaardigheden voor effectieve bedrijfsonderhandelingen maken gebruik van eenvoudige, duidelijke, vriendelijke en attente uitdrukkingen van wat nodig is om een overeenkomst te bereiken waarmee iedereen tevreden is.

Onderhandelingen met andere culturen gaan vaak al gepaard met genoeg misverstanden door culturele verschillen. Een goede woordkeuze en vriendelijkheid zijn dan ook essentieel.

Hieronder gaan we dieper in op een aantal basislessen van een typische trainingscursus voor bedrijven.

Open, inclusieve taal

Bij het proces om opener en vriendelijker te klinken, kijken we in de eerste plaats naar het gebruik van voornaamwoorden.

Door herhaaldelijk gebruik te maken van het voornaamwoord van de eerste persoon "I", wordt de rest uitgesloten en klink jij als snel zelfzuchtig, bijv. "I need","I must have" of "I would like to".

Probeer "I" en "my" te vervangen door de inclusievere voornaamwoorden "wij" en "ons".

Combineer deze voornaamwoorden met essentiële woorden die acties uitdrukken, zoals:

  • We will need to begin the process as soon as possible.
  • Our goal is to get the process going sooner rather than later.
  • We see the need to act sooner, if possible.
  • We feel that together, we can come to an agreement.
  • We envision a solution that is acceptable to everyone.

Actief luisteren

Als jij jouw onderhandelingsvaardigheden wilt versterken, moet jij ook weten wat actief luisteren precies inhoudt en dit toepassen.

Hieronder staan een aantal zinnen die ik aanleer tijdens mijn taaltrainingscursussen en die aangeven dat jij echt aan het luisteren bent naar wat er gezegd wordt en dat jij bereid bent om rekening te houden met wat er gezegd wordt:

  • We are taking into consideration what you have to say.
  • Let’s concentrate on what you feel is needed.
  • We welcome any proposal/suggestion/offer that you would like to make.
  • We are mindful of the situation/circumstances/need for…
  • Our goal is to listen to your requests/needs/requirements and consider ways to move forward.

Zoals hier aangetoond, vergen degelijke onderhandelingsvaardigheden een gepaste zakelijke woordenschat en bewoording, want dit is essentieel om de juiste toon te zetten voor de onderhandelingen. 

Door je bewust te zijn van en je toe te spitsen op het gebruik van deze woorden en zinnen, is de kans groter dat jij gezien wordt als toegankelijkflexibelempathisch en vriendelijk en dat stemt iedereen tevreden.

Bovendien vormt dit een meerwaarde voor jouw zakelijk Engels en zakelijke woordenschat, want dit zijn essentiële hulpmiddelen voor communicatie in de huidige internationale bedrijfswereld.

Wil jij graag meer weten over onze trainingsdiensten voor bedrijven of ontdekken hoe jij een effectievere onderhandelaar wordt in het Engels, Fins, Zweeds, Frans, Duits of een andere taal? Klik dan op onderstaande knop en bekijk onze pagina's met trainingsdiensten.


date iconGeüpdatet 9 september 2020     tag iconE-learning

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen