Tapaustutkimus

Näin autoimme kosmetiikkayritystä tavoittamaan uusia markkinoita

tag iconSEO

Tuotteen kuvaus: Kauneusalan tuote-esittelyjen SEO-optimoitu kirjoittaminen ranskaksi ja kääntäminen espanjaksi, saksaksi, hollanniksi ja flaamiksi.

Suuri kosmetiikka- ja kauneudenhoitoalan verkkokauppa pyysi meiltä viime vuonna konsultointia tuote-esittelyjen kirjoittamisesta ja mukauttamisesta neljälle kielelle. Tarjosimme palveluitamme, ja lukuisten palaverien jälkeen asiakas valitsi meidät toteuttamaan projektin.

Määrittelimme yhdessä tyylin, kohdeyleisön ja tavoitteet kullekin markkinalle.

Ensimmäinen askel oli selvittää asiakkaan odotukset tälle projektille, jolla oli tärkeä merkitys yrityksen pitkän aikavälin strategiassa. Määrittelimme yhdessä tyylin, kohdeyleisön ja tavoitteet. Teimme yhteistyössä asiakkaan ja luotetun kumppanin kanssa, joka oli luonut ehdotetun sisältöstrategian. Tämä edellytti aktiivista ja sitoutunutta osallistumista kaikilta osapuolilta: asiakkaaltamme, sen tytäryhtiöiltä (tai maahantuojilta) ja meidän tiimiltämme.

Kun strategia oli viety käytäntöön ja ensimmäiset tuote-esittelyt julkaistu ranskankielisellä sivustolla, muiden kielten tiimit sukelsivat asiakkaan maailmaan. He tutustuivat toimitettuun dokumentaatioon ja osallistuivat valmistelukokouksiin tytäryhtiöiden kanssa. Kullekin kielelle nimettiin myös oma yhteyshenkilö. Projekti oli haastava monelta kantilta: meidän oli varmistettava laatu kaikilla kielillä, toimitettava sovitussa tahdissa sovittu määrä artikkeleja ja hallinnoitava sisältöä tehokkaasti ja jäsennellysti.

Vinkkejä onnistuneeseen projektiin:

VAIHE 1: Valmistautuminen

Valmistele sisältö etukäteen: laadi työpajoissa yksityiskohtaiset toimitukselliset ohjeet, jotka auttavat kohdistamaan sisällön oikealle yleisölle, välittämään halutun viestin ja noudattamaan toivottua toimituksellista linjaa.

VAIHE 2: Suunnitelman laatiminen

Pitkäkestoisten projektien aluksi on tärkeää hahmotella tarvittava organisaatio ja tarkka aikataulu. Suunnitelman on katettava kaikki vaiheet tiedoston suunnittelusta lopulliseen toteutukseen – sisältäen esimerkiksi teknisen sisällönhallinnan käännösohjelmistossa. Projektin vaiheet ja määräajat kannattaa hyväksyttää kaikilla osapuolilla, jotta matkan varrella ei tule vastaan ikäviä yllätyksiä.

Vinkki: Kohdemarkkinoiden semanttinen auditointi voi auttaa luomaan täydellisesti paikallisille verkkosivuille sopivaa sisältöä. Huolella kohdennettu sisältö saa enemmän näkyvyyttä ja tuo enemmän liikennettä sivustolle.

VAIHE 3: Kirjoitusvaihe

Kun pohjatyöt on tehty, on aika aloittaa kirjoittaminen. Aluksi kannattaa kirjoittaa muutama koeteksti asiakkaan arvioitavaksi. Näin voidaan varmistua tyylin ja muotoilun sopivuudesta ja laatuvaatimusten täyttymisestä, ja kirjoitustiimi saa hyvät lähtökohdat työlleen.

Viitemateriaalien keräämiselle on hyvä varata riittävästi aikaa.

Kirjoittajat tarvitsevat dokumentaatiota ja viitetiedostoja, jotka antavat heille mahdollisimman paljon tietoa tuotteista. Tämän materiaalin kerääminen vie aikaa, mutta se on olennaisen tärkeä vaihe, jotta ulkoiset kirjoittajat pystyvät tuottamaan yhtä laadukkaita tuote-esittelyitä kuin sisäiset tuote-asiantuntijat.

VAIHE 4: Sisällön validointi

Kun tekstit ovat valmiit, asiakas tarkistaa ne mahdollisten kömpelyyksien varalta. Palautteesta on valtava hyöty, sillä se tarkentaa asiakkaan odotuksia ja auttaa kirjoittajia ymmärtämään tuotteita paremmin. Ulkopuolisen on aina haastavaa päästä sisään brändin sisältöön ja oppia puhumaan sen tuotteista. Rakentava yhteistyö auttaa tuottamaan merkityksellistä ja houkuttelevaa sisältöä.

VAIHE 5: Eri kieliversioiden luominen

Kun alkukielinen sisältö on validoitu, seuraava vaihe on muiden kieliversioiden luominen. Tämä vaihe voi olla aikataulullisesti haastava. Lyhyessä ajassa on käsiteltävä suuria sisältömääriä tinkimättä kuitenkaan laadusta.

Koska tavoitteena on luoda alkuperäistä vastaava monikielinen tiedosto, paras ratkaisu on käyttää käännöstyökalua. Näin tiimit voivat tallentaa kaikki tärkeät termit muistiin ja käyttää niitä johdonmukaisesti koko projektin ajan eri kielissä.

Vinkki: Validoitu sanasto auttaa kirjoittajia noudattamaan haluttua terminologiaa eri kielissä.

VAIHE 6: Kieliversioiden validointi

Paikalliset tytäryhtiöt tarkistavat oman kielensä tiedostot ja tekevät niihin tarvittavat muutokset. Tarkistuksista on hyvä sopia etukäteen, jotta projekti pysyy aikataulussa ja sisältö saadaan validoitua järjestelmällisesti.

VIIMEINEN VAIHE: Julkaisu

Kun sisältö on kirjoitettu, validoitu ja muokattu eri kielille, viimeinen vaihe on sen julkaiseminen verkossa. Jos haluat onnistua jatkossa vielä paremmin, muista antaa palautetta osallistujille – myös projektin onnistuessa erinomaisesti.


tag iconSEO

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit