ASR (automatisk taligenkänning)

Omedelbar och felfri omvandling från tal till text som revolutionerar kommunikation och produktivitet.

Spela in, transkribera och använd talat innehåll

Ljudtranskribering i realtid

Utnyttja kraften i realtidstextning, baserad på den mest avancerade taligenkänningstekniken. 

Effektiv och inkluderande kommunikation

Genom att omvandla talat innehåll till skriven text, främjar ASR inkludering och gör det möjligt för alla att få tillgång till och förstå information, oavsett förmåga och språkfärdigheter.

Sömlös integrering

Våra ASR-lösningar kan integreras med dina befintliga system och plattformar för olika funktioner, såsom transkriberingstjänster, kundtjänst med mera. 

Ta en närmare titt på hur ASR fungerar

Även om ASR i hög grad har utvecklats på senare år, kan tjänsten i grund och botten beskrivas som en process i fyra steg.

1 | Identifiering av röstaktivitet

Transkriberingsprocessen startar med identifiering av närvaron av en röst eller någon som talar i det inspelade ljudet. Genom avancerade algoritmer identifierar och segmenterar systemet ljudspåret, så att maskinen kan bearbeta varje segment enskilt.

2 | Diarisering

Sedan behöver vi identifiera de olika talarna i varje inspelning, och gruppera dem i segment. Detta svarar på frågan om ”vem som talar när”. För att besvara den här frågan använder maskinen olika modeller som innehåller specifika data (språk, röster). På så vis kan den skilja mellan nyanser i ett språk (till exempel dialekter). Observera att våra data fortfarande behandlas på ett ”matematiskt” sätt.

3 | Avkodning

Det är nu som den verkliga transkriberingen startar. En lista över möjliga stavelser (fonem) etableras för varje ljudsegment. Hittills har inga fullständiga meningar genererats, bara en lång lista möjligheter som var och en har poängsatts.

4 | Ny poäng

För att säkerställa en så exakt transkribering som möjligt, väljer datorn ut fonem och ord som den lärt sig under den inledande fasen (på samma sätt som en GPS identifierar den bästa rutten). Den valda meningen transkriberas sedan till ett dokument. Den här processen upprepas för varje segment i inspelningen, vilket ger en komplett transkribering.

Efter den här automatiserade processen granskar våra experter dokumentet. Förutom att verifiera det övergripande innehållet, säkerställer korrekturläsaren också korrekt tillskrivning av talet till respektive talare. Denna noggranna granskning garanterar en exakt och tillförlitlig transkribering.

Taligenkänningens framtid till ditt förfogande

Toppmodern ASR-teknik

Med flera års erfarenhet inom det här fältet, utnyttjar vi de senaste framstegen inom AI- och ASR-teknik för att ge exceptionell noggrannhet och prestanda.

Branschexpertis

Vi har kunskap om företagskunders unika behov och utmaningar, vilket gör att vi kan tillhandahålla skräddarsydda lösningar som uppfyller dina specifika krav.

Skalbara och tillförlitliga

Våra ASR-tjänster är utformade för att kunna anpassas efter din verksamhet, vilket säkerställer tillförlitliga prestanda även i miljöer med stor efterfrågan.

Säkerhet och sekretess

Vi prioriterar integriteten hos dina affärsdata samt säkerställer skydd av känslig information och efterlevnad av branschbestämmelserna.

Kontakta oss idag för att schemalägga en konsultation

Upptäck hur våra ASR-tjänster kan stärka din organisation med tillgänglighet och produktivitet.

Vanliga frågor och svar

Vill du veta mer om automatisk taligenkänning? Se våra vanliga frågor och svar.

Automatisk taligenkänning (ASR) är namnet på den teknik som används för att transkribera tal till skriven text. Det har hänt mycket inom ASR på senare år, och vårt FoU-team bidrar till teknikens fortsatta utveckling. 

På Acolad använder vi ett LVCSR-system (Large Vocabulary Continuous Speech Recognition), som baseras på automatisk identifiering av mycket korta ljudsekvenser. Den här tekniken gör det möjligt att ta fram en transkribering av extremt hög kvalitet, förutsatt att inspelningen som används har gjorts på rätt sätt. Våra arbetsmetoder innebär att vi inte bara kan hantera inspelningar med enklare vokabulär, utan även sådana som innehåller mer specialiserad terminologi (teknisk, juridisk, medicinsk med mera).

ASR-teknik har blivit ett viktigt verktyg inom flera branscher, inklusive juridik, ekonomi, myndigheter, sjukvård och media. Inom dessa områden där fortlöpande samtal förekommer, och där korrekt registerföring är av högsta vikt, kan ASR tjäna flera syften. Här är några vanliga användningsfall:

  • Juridik: Under juridiska förfaranden är det viktigt att varje ord som vittnen och inblandade parter yttrar registreras korrekt. ASR-teknik ger en anpassningsbar och tillförlitlig lösning för digital transkribering, som löser bristen på protokollförare och säkerställer exakt och omfattande dokumentation.

  • Lärande och utbildning: ASR-undertexter och transkribering stöttar studenter med hörselnedsättning eller andra funktionsnedsättningar i klassrumsmiljöer. Dessutom är funktionen bra för icke-modersmålstalare, pendlare och studenter med varierade behov, eftersom den skapar en inkluderande inlärningsmiljö.

  • Hälsa och sjukvård: ASR används av läkare för att transkribera anteckningar från patientmöten eller dokumentera procedurer under operationer, vilket förbättrar effektiviteten och noggrannheten i den medicinska dokumentationen. 

  • Multimedia: Mediaproduktionsföretag förlitar sig på ASR för textning i realtid och mediatranskribering för att säkerställa tillgång och efterlevnad för olika slags mediainnehåll.

  • Företagsrelaterat: ASR-textning och transkribering hjälper företag att skapa inkluderande miljöer genom att tillhandahålla lättillgängligt utbildningsmaterial. Funktionen hjälper anställda med varierade behov, vilket gynnar ett jämlikt deltagande och förbättrar förståelsen.

Förutom att täcka bristen på skickliga traditionella transkriberare, kan ASR skynda på och förbättra kvaliteten på textning och transkribering. Med sina AI-baserade motorer kan ASR tränas och ta till sig information snabbare och bättre än människor. Det idealiska formatet är dock fortfarande att ta till mänsklig intelligens för att faktakontrollera det AI-producerade innehållet. Detta redigeringssteg är särskilt viktigt när ASR stöttar tillgänglighetsinitiativ där riktlinjer och lagar kräver näst intill perfekt noggrannhet.