Automaattinen puheentunnistus

Välitön ja virheetön puheentunnistus mullistaa viestinnän ja tuottavuuden.

Tallenna, litteroi ja hyödynnä puhuttua sisältöä

Reaaliaikaiset transkriptiot

Hyödynnä edistyneen puheentunnistusteknologian tuottamia reaaliaikaisia tekstityksiä. 

Inklusiivista viestintää

Muuntamalla puheen tekstiksi puheentunnistus parantaa inkluusiota ja auttaa kaikkia ymmärtämään ja käyttämään tietoa kyvyistä tai kielitaidosta riippumatta.

Saumaton integraatio

Automaattisen puheentunnistuksen ratkaisumme voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiisi ja alustoillesi osaksi transkriptiopalveluita, asiakaspalvelua tai muita palveluja. 

Tutustu tarkemmin puheentunnistukseen

Automaattinen puheentunnistus on kehittynyt harppauksin viime vuosina, mutta perusprosessi voidaan edelleen tiivistää neljään vaiheeseen.

1 | Ääniaktiviteetin tunnistus

Litterointiprosessi alkaa, kun äänitallenteesta tunnistetaan puhetta. Edistyneet algoritmit jakavat ääniraidan segmentteihin, jotka järjestelmä käsittelee yksitellen.

2 | Diarisointi

Seuraava vaihe on eri puhujien tunnistaminen ja ryhmittely segmentteihin. Tarkoituksena on siis eritellä, kuka puhuu milloinkin. Kone hyödyntää tässä tehtävässä erilaisia kieli- ja äänimalleja.. Mallien avulla se pystyy erottamaan aksentit ja muut hienovaraiset erot puhujien välillä. Tässä vaiheessa äänitallennetta käsitellään edelleen matemaattisesti.

3 | Dekoodaus

Varsinainen litterointi alkaa tästä vaiheesta. Jokaisesta segmentistä laaditaan luettelo mahdollisista tavuista (foneemeista). Tässä kohtaa ei vielä luoda kokonaisia virkkeitä vaan pitkä, pisteytetty luettelo eri mahdollisuuksista.

4 | Lopullinen pisteytys

Kone varmistaa mahdollisimman tarkan litteroinnin valitsemalla ensimmäisessä vaiheessa tunnistetut foneemit ja sanat (samaan tapaan kuin GPS määrittää parhaan reitin). Valittu virke litteroidaan asiakirjaan. Prosessi toistetaan äänitteen jokaisen segmentin osalta, kunnes koko äänite on litteroitu.

Automaattisen prosessin jälkeen asiantuntijamme tarkistaa asiakirjan. Yleisen sisällön lisäksi tarkistaja varmistaa, että eri segmentit on liitetty oikeisiin puhujiin. Huolellinen tarkistus varmistaa tarkan ja luotettavan transkription.

Puheentunnistuksen tulevaisuus käytettävissäsi

Viimeisin teknologia

Meillä on vuosien kokemus tältä alalta ja hyödynnämme tekoälyn ja puheentunnistusteknologian viimeisimpiä kehitysaskelia tarkkojen transkriptioiden tuottamisessa.

Kokemusta eri toimialoilta

Ymmärrämme yritysasiakkaiden yksilölliset tarpeet ja haasteet, joten osaamme räätälöidä ratkaisumme tarpeidesi mukaan.

Skaalautuva ja luotettava

Automaattisen puheentunnistuksen palvelumme on suunniteltu kasvamaan liiketoimintasi mukana, joten ne toimivat luotettavasti myös vaativissa ympäristöissä.

Tietoturva ja luottamuksellisuus

Asetamme liiketoimintatietojesi luottamuksellisuuden etusijalle ja suojaamme arkaluonteiset tiedot toimialan vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä ja pyydä konsultointia

Ota selvää kuinka automaattisen puheentunnistuksen palvelumme voivat auttaa organisaatiotasi palvelemaan erilaisia ihmisiä ja parantamaan tuottavuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Haluatko lisätietoa automaattisesta puheentunnistuksesta? Katso usein kysytyt kysymykset.

Automaattinen puheentunnistus on teknologia, jolla puhe voidaan litteroida tekstiksi. Puheentunnistus on kehittynyt aimo harppauksin viime vuosina, ja tuotekehitystiimimme osallistuu sen jatkuvaan edistämiseen. 

Acolad käyttää Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) -ratkaisua, joka perustuu erittäin lyhyiden äänijaksojen automaattiseen tunnistamiseen. Tällä teknologialla voidaan tuottaa erittäin laadukkaita transkriptioita, kunhan äänite on tuotettu oikealla tavalla. Työskentelytapamme ansiosta voimme litteroida sekä yleisluontoisia äänitteitä että äänitteitä, jotka sisältävät erikoisterminologiaa (esim. tekniikan, lain tai lääketieteen alalta).

Automaattinen puheentunnistus on tärkeä työkalu monilla toimialoilla, kuten laki- ja rahoitusalalla, julkishallinnossa, terveydenhuollossa ja media-alalla. Näillä aloilla tarvitaan tarkkoja transkriptioita monenlaisista keskusteluista, joten puheentunnistukselle on paljon käyttöä. Tässä muutamia yleisiä käyttökohteita:

  • Laki: Oikeusmenettelyissä todistajien ja osapuolten jokaisen sanan tarkka kirjaaminen on olennaisen tärkeää. Automaattinen puheentunnistus on luotettava ja skaalautuva litterointiratkaisu, joka vähentää tuomioistuimien kirjurien työtaakkaa ja varmistaa tarkat ja kattavat kirjaukset.

  • Opiskelu ja koulutus: Automaattisen puheentunnistuksen luomat tekstitykset ja transkriptiot helpottavat kuulovammaisten opiskelua. Niistä on hyötyä myös ei-äidinkielisille puhujille, työmatkalaisille ja opiskelijoille, joilla on erityistarpeita.

  • Terveydenhuolto: Automaattista puheentunnistusta käytetään lääkärien potilaskäyntisaneluiden purkamiseen tai leikkausten toimenpiteiden dokumentoimiseen. Teknologia parantaa dokumentoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta. 

  • Multimedia: Mediayhtiöt tuottavat automaattisella puheentunnistuksella reaaliaikaisia tekstityksiä ja transkriptioita, joilla varmistetaan mediasisällön saavutettavuus ja sääntelyvaatimusten täyttäminen.

  • Yritysviestintä: Automaattinen puheentunnistus auttaa yrityksiä huomioimaan saavutettavuuden ja tuottamaan koulutusmateriaalia erilaisille ihmisille. Tekstitykset ja transkriptiot auttavat tarjoamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja ymmärtää.

Automaattinen puheentunnistus paikkaa kasvavaa osaavien litteroijien puutetta, minkä lisäksi se voi nopeuttaa tekstitysten ja transkriptioiden tuottamista ja parantaa niiden laatua. Tekoälyä hyödyntävä puheentunnistusteknologia on koulutettavissa ja pystyy omaksumaan tietoa tehokkaammin kuin ihmiset. Ihannetapauksessa ihminen silti tarkistaa edelleen tekoälyn tuottaman sisällön. Tämä editointivaihe on erityisen tärkeä saavutettavuuteen liittyvissä hankkeissa, joissa ohjeistus ja lainsäädäntö edellyttävät lähes täydellistä tarkkuutta.