Automatische spraakherkenning (ASR)

Onmiddellijke en foutloze omzetting van spraak naar tekst voor een radicale verandering van communicatie en productiviteit.

Registratie, transcriptie en gebruik van gesproken content

Audiotranscriptie in realtime

Ervaar het potentieel van realtime-captions op basis van de meest geavanceerde spraakherkenningstechnologie. 

Maak inclusieve communicatie mogelijk

Door gesproken content om te zetten in geschreven tekst, bevordert ASR inclusiviteit en zorgt ervoor dat informatie beschikbaar en begrijpbaar is voor iedereen, ongeacht hun bekwaamheden of taalvaardigheden.

Naadloze integratie

Onze ASR-oplossingen kunnen worden geïntegreerd in jouw bestaande systemen en platforms over verschillende domeinen heen, inclusief transcriptiediensten, klantendiensten enzovoort. 

Krijg meer inzicht in de werking van ASR

Hoewel ASR de laatste jaren aanzienlijke ontwikkelingen kende, kan het worden beschreven als een proces dat bestaat uit vier stappen.

1 | Detectie van stemactiviteit

Het transcriptieproces gaat van start wanneer de aanwezigheid van spraak of een gesprek gedetecteerd wordt op de opgenomen audio. Aan de hand van geavanceerde algoritmes detecteert en segmenteert het systeem de geluidsopname, zodat het elk segment afzonderlijk kan verwerken.

2 | Segmentering

Vervolgens moeten we in elke opname de verschillende sprekers identificeren om deze in te delen in segmenten. Hierbij wordt er gekeken naar "wie wanneer spreekt". In het kader hiervan gebruikt de machine verschillende modellen met specifieke data (talen, stem). Zo kan het een onderscheid maken tussen de subtiele eigenschappen van een taal (zoals bijv. accenten). Let erop dat wij in deze stap de gegevens nog steeds aan het verwerken zijn op een "wiskundige" manier.

3 | Decoderen

Nu begint de eigenlijke transcriptie. Voor elk audiosegment wordt een lijst met mogelijke lettergrepen (fonemen) opgesteld. Voorlopig zijn er nog geen volledige zinnen gegenereerd, enkel een lange lijst van mogelijkheden, elk met een score.

4 | Toekennen van een nieuwe score

Om een zo accuraat mogelijke transcriptie te waarborgen, selecteert de computer fonemen en woorden die geleerd werden tijdens de initiële fase (vergelijkbaar met hoe een gps de beste weg bepaalt). Vervolgens wordt de transcriptie van de gekozen zin opgenomen in het document. Dit proces wordt herhaald voor elk segment van de opname en leidt uiteindelijk tot een volledige transcriptie.

Na dit geautomatiseerde proces wordt het document gereviseerd door onze deskundigen. De proofreader controleert niet alleen de algemene inhoud, maar let er ook op dat de juiste spraak toegekend is aan de respectieve sprekers. Deze nauwkeurige revisie waarborgt een precieze en betrouwbare transcriptie.

De toekomst van spraakherkenning is beschikbaar voor jou

Geavanceerde ASR-technologie

Wij beschikken over jarenlange ervaring op dit gebied en maken gebruik van de allernieuwste vooruitgang op het gebied van AI- en ASR-technologie om uitzonderlijke accuraatheid en prestaties te bieden.

Vakkennis

Wij begrijpen de unieke behoeften en uitdagingen van bedrijfsklanten en bieden dan ook oplossingen op maat van jouw specifieke vereisten.

Aanpasbaar en betrouwbaar

Onze ASR-diensten kunnen worden aangepast aan jouw business en waarborgen betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Onze prioriteit gaat uit naar de privacy van jouw bedrijfsdata, de bescherming van gevoelige informatie en de naleving van sectorale regelgeving.

Neem vandaag contact met ons op om een raadpleging in te plannen

Ontdek hoe onze ASR-diensten jouw organisatie kunnen versterken met toegankelijkheid en productiviteit.

Veelgestelde vragen

Wil jij graag meer leren over automatische spraakherkenning? Bekijk dan onze FAQ's.

Automatische spraakherkenning (ASR) is de naam die gegeven wordt aan de technologie die gebruikt wordt om gesproken woorden om te zetten in geschreven tekst. De laatste jaren kende ASR aanzienlijke ontwikkelingen. Ons O&O-team draagt bij aan de voortdurende evolutie. 

Acolad maakt gebruik van een Large Vocabulary Continuous Speech Recognition (LVCSR) op basis van de automatische identificatie van zeer korte audiosequenties. Dankzij deze technologie kan een transcriptie van zeer goede kwaliteit worden opgesteld, op voorwaarde dat de gebruikte opname correct is gemaakt. Onze werkmethode houdt in dat wij niet alleen opnames kunnen verwerken die niet-gespecialiseerde woordenschat bevatten, maar ook opnames met specifiekere termen (technisch, juridisch, medisch, enz.).

ASR-technologie is een essentiële tool geworden voor diverse sectoren, waaronder de juridische sector, financiële sector, overheidssector, gezondheidszorgsector en mediasector. Op deze gebieden waar voortdurende gesprekken en nauwkeurige opnames essentieel zijn, is ASR geschikt voor meerdere doelstellingen. Hier zijn een aantal gevallen waarin ASR gebruikt wordt:

  • Juridisch: Bij juridische procedures is het van essentieel belang om elk woord dat door getuigen en betrokken partijen gesproken wordt, op te nemen. De ASR-technologie vormt een aanpasbare en betrouwbare oplossing voor digitale transcriptie, biedt het hoofd aan het tekort aan juridische verslagleggers en waarborgt accurate en volledige opnames.

  • Opleiding en onderwijs: ASR-captions en -transcripties kunnen studenten met gehoorverlies of gehoorstoornissen ondersteunen in klaslokalen. Het komt ook ten goede aan niet-moedertaalsprekers, pendelaars en studenten met diverse behoeften, want het bevordert een inclusieve leeromgeving.

  • Gezondheidszorg: Dokters gebruiken ASR voor de transcriptie van nota's uit patiëntvergaderingen of de documentatie van procedures tijdens operaties. Dit bevordert de effectiviteit en nauwkeurigheid van medische documentatie. 

  • Multimedia: Mediaproductiebedrijven gebruiken ASR voor livecaptions en mediatranscriptie om toegankelijkheid en conformiteit voor diverse mediacontent te waarborgen.

  • Bedrijfswereld: Captions en transcriptie op basis van ASR ondersteunen bedrijven bij de creatie van inclusieve omgevingen door toegankelijk opleidingsmateriaal te verstrekken. Dit beantwoordt aan de verschillende behoeften van werknemers en bevordert gelijke deelname en begrip.

ASR biedt het hoofd aan het groeiende tekort aan traditionele transcriptiedeskundigen, maar kan ook de kwaliteit van captions en transcripties verbeteren. Dankzij AI-systemen kan ASR worden getraind en informatie sneller en beter absorberen dan mensen. Het ideale formaat vereist wel nog steeds de tussenkomst van mensen om de door AI geproduceerde content te verifiëren. Deze editingstap is bijzonder belangrijk wanneer de ASR toegankelijkheidsinitiatieven ondersteunt waarbij richtsnoeren en wetgeving nagenoeg perfecte accuraatheid vergen.