Ilmailuala

Ilmailualalle räätälöity ratkaisu, joka keskittyy sisällönhallinnan työnkulkujen optimointiin kohti lentoturvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta.

Navigoimme sujuvasti monimutkaisten säännösten maailmassa

Acolad näyttää ilmailualan yrityksille tien digitaaliseen muutokseen. Mullistamme asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa toimimisen ja viestimisen eri puolilla maailmaa.  

Saat meiltä ilmailualan sisältöpalvelut kolmen vuosikymmenen kokemuksella. Teemme yhteistyötä johtavien lentoyhtiöiden ja lentokonevalmistajien kanssa sekä suunnittelemme, toteutamme ja ohjaamme sisältöratkaisuja koko ainutlaatuisen arvoketjun matkalta. 

Tarjoamme kaikki ilmailualan sisältöpalvelut lentokäsikirjoista huollon tukidokumentteihin. Seuraamme teknisen dokumentaation kaikkia vaiheita, jotta voimme toimittaa luotettavaa, ajantasaista ja tarkkaa tietoa, joka on viranomaisten vaatimustenmukaisuusstandardien mukaista. 

Tehokas kansainvälinen työnkulku auttaa varmistamaan ilmailun turvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja palvelulaadun

 • S1000D-, ATA2200- ja ATA2300-vaatimustenmukaisuus 
 • Kunkin ilma-aluksen toimintatilaan ja -käytäntöihin muokattu 
 • Suojattu tallennus keskitetylle alustalle 
 • Muokattu käyttöliittymä joka käyttäjälle 
 • Pääsy suodatettuun sisältöön eri medioiden/laitteiden kautta 
 • Asiakirjojen yhdenmukaisuus ja standardisointi lähteestä riippumatta 
 • Helppokäyttöiset hakutyökalut 

Ilmailun sisällönhallinta, kansainväliset sisältöpalvelut ja käännöspalvelut

Välitämme teknistä tietoa monella kielellä ja toimialasi tiukkoja standardeja noudattaen 

Konsultointipalvelut

Tarjoamme täyden valikoiman ilmailualalle suunnattuja konsultointipalveluita. Monialaiset tiimit, jotka ovat hoitaneet lukuisia kansainvälisiä projekteja onnistuneesti, vastaavat palveluiden tuottamisesta. 

 • Tietojenkäsittelyn työnkulku ja sen rakenne 
 • Sisältöpalvelut ja sisällön jäsentäminen (Word, SGML, XML, FrameMaker jne.)  
 • Prosessien suunnittelu ja optimointi 
 • Teknologiasuositukset  
 • Projektin elinkaaren hallinta  
 • Suorituskyvyn ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnit 

Kielipalvelut

Erityisosaajista koostuvat käännöstiimimme varmistavat, että asiantuntevasti lokalisoitu ja vaatimustenmukainen sisältö toimitetaan sovitussa aikataulussa. Tarjoamme ilmailualan käännöksiä yli 500 kieliyhdistelmällä. Meillä on useita kääntämisen puitesopimuksia tärkeimpien ilmailu- ja puolustustoimijoiden kanssa. 

 • Käännös- ja tulkkauspalvelut 
 • Terminologian hallintatyökalut ja -palvelut 
 • Verkkosivujen ja ohjelmistojen lokalisointi 
 • E-oppimisen lokalisointi 
 • Laaduntarkastus ja kielentarkastus  
 • Monikieliset sisältöpalvelut ja sisällöntuotto 

Kansainvälinen sisällönhallinta

S1000D- ja ATA2200-standardinmukaisuus suunnittelusta huoltoon 

Monipuoliset sisältöpalvelut ja työkalut ilmailualan monikielisen sisällön tuottoon, hallintaan, varastointiin ja jakeluun täysin ATA- ja S1000D-formaattien mukaisesti. 

 • Sisältöpalvelut, sisällöntuotanto, kääntäminen ja kielentarkastus 
 • Sisällön muuntaminen  
 • Älykäs sisällöntunnistus 
 • Tyyliohjeiden kehittäminen 
 • Julkaiseminen eri formaateissa: XML, PDF, SGML, VML, AR…  
 • Arkistointi ja digitalisointi 

Digitaalinen kokemus

Räätälöidyt digitaaliset alustat, joilla voi luoda yhdenmukaisia monikanavaisia kokemuksia. Hoida niiden avulla digitaalinen sisällöntuotanto ja vuorovaikutus niin verkkosivuilla kuin liiketoiminnan kosketuspisteissä. 

 • Monikieliset ja eri laitteilla toimivat verkkosivut  
 • Intranetit ja digitaaliset työympäristöt  
 • Ilmailun katselualustat 
 • Liiketoimintatiedot  
 • Markkinointianalyysit  
 • Skaalautuvat lisätyn todellisuuden / virtuaalitodellisuuden sovellukset 

Jäsennelty sisällönhallinta

Jäsennelty tekstintuotanto, yksilähteistäminen vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi ja monikanavaisten tuotekokemuksien mahdollistamiseksi 

 • Tieto- ja henkilöyhteistyö 
 • Monikanavaisen sisällön toimittaminen 
 • Keskitetty tiedonhallinta (CCMS) 
 • Integraatio ja sisältötiedustelu 

Ilmailun kansainväliset sisältöpalvelut huoltoon

S1000D- (1.7, 2.3, 3.0, 4.0, 4.1 ja 4.2) tai ATA2200-vaatimustenmukaisuus suunnittelusta huoltoon ja tiedon jakamiseen eri medioiden ja formaattien välityksellä 

Huolto-ohjeiden sisältöratkaisujen avulla ilma-alusten valmistajat, OEM-toimittajat sekä huolto-, korjaus- ja tarkastuspalveluja tarjoavat yritykset voivat olla varmoja, että tietoja hallinnoidaan tarkasti suunnittelusta aina kokoamis- ja huoltovaiheisiin saakka. Ratkaisumme räätälöidään tarpeidesi mukaan. Sisällytämme niihin tarvittaessa myös asiantuntijapalveluita, jotka ovat käytettävissä asiakirjasi elinkaaren kaikissa vaiheissa kirjoittamisesta jakeluun, kääntämisestä julkaisuun. 

Sisällöntuotanto ja päivitykset 
Aina, kun ohjekirjasta julkaistaan uusi versio tai sitä korjataan, voit luoda, editoida ja esikatsella kaikkea sisältöäsi datamoduulipohjaisella käytännöllä. 

Monikieliset ja monikanavaiset julkaisut 
Virtaviivaiset käännösprosessit, jotka luovat automaattisesti minkä tahansa esitysmuodon mille tahansa laitteelle.

Tietojen valvonta 
Edistyksellisten ja integroitujen raportointityökalujen avulla voit hallita täysin sisällön vaatimustenmukaisuuden valvontaa. 

Tarkistus yhteistyönä 
Perustuu yhteisen lähdetietokannan (Common Source Data Base, CSBD) ominaisuuksiin. Sisältää elinkaaren ja versioiden hallinnan, tarkennetun haun, käyttöoikeuksien hallinnan ja työnkulut. 

Lentotoiminnan ilmailuratkaisu

Ilma-alusten ja moottoreiden valmistajille räätälöidyt käyttö- ja lento-oppaat, jotka noudattavat ATA 2300 -standardeja 

Ohjelmistomoduuleja ja ammattilaispalveluita yhdistämällä voimme tarjota ratkaisun, jonka avulla ilma-alusten huoltamiseen liittyvien tietojen tuotanto ja jakelu saadaan optimoitua. Tämä mahdollistaa asiakirjojen ja tiedon järjestelmällisen jakelun, jolloin inhimillisten virheiden riski ilmailu- ja puolustustiedon työnkuluissa ja prosesseissa pienenee. 

Ilma-alusten ja moottoreiden valmistajat 
Lentotoiminnan käsikirjojen (AFM, FCOM, WBM, MMEL, QRH) tuottaminen, hallinnointi ja julkaisu kaikilla alustoilla (myös tabletit ja EFB:t). 

Lentoyhtiöt ja lentotoiminta 
Valmistajalta saatujen asiakirjapäivitysten yhdistäminen lentoyhtiöiden ohjekirjoihin ja eri laitteille ja julkaisumuodoille (paperi, intranet, internet, lennoilla mukana oleva EFB [Electronic Flight Bag], tabletit) soveltuvien lopullisten asiakirjojen toimittaminen.

Autamme johtavia ilma-alusten huolto-, korjaus- ja tarkastuspalveluita tuottavia yrityksiä tarjoamaan ilma-alusten laadukkaita säännöllisiä tarkastuksia, perusteellisia korjauksia, huoltokorjauksia ja tukipalveluita.

Käyttäjäystävällisen käyttöliittymän avulla huolto- ja lentotiimit pääsevät helposti ja turvallisesti käsiksi korjauksissa ja huoltotoimenpiteissä tarvittuihin tietoihin. Tekniset kirjoittajat voivat käyttää samaa alustaa oman työnsä nopeaan ja tarkkaan esikatseluun. Asiakirjojen hallintaratkaisumme kautta pääsee kätevästi käsiksi suodatettuun sisältöön eri medioiden/laitteiden kautta. Ratkaisumme sisältää seuraavat ominaisuudet: 

Selaa ja etsi:

 • Etsi sisällysluettelosta 
 • Historiatietojen selaus 
 • Tekstihaku 
 • Kontekstihaku 
 • Selaus linkkien kautta 
 • Kirjanmerkit ja suosikit 
 • SNS-selaus 
 • Käytettyjen linkkien historiatiedot 

Sisältö ja grafiikkanäyttö:

 • NTI-hallinta 
 • Soveltuvuusfiltteröinti 

Interaktiivisen median konsultointi:

 • Interaktiivinen osatietojen hallinnointi 
 • Audio- ja videosisältö 
 • Zoomaus ja/tai tarkennus (paikallinen zoomaus) 
 • Tukiasemien hallinnointi 

Etsitkö päästä päähän -ratkaisua ilma-aluksiin liittyvien asiakirjojen ja ohjekirjojen hallintaan?

Ilmailualan asiantuntijamme ovat palveluksessasi