Tapaustutkimus

Koulutusmoduulien mukauttaminen Articulate Storylinessa

 

 

Ranskalainen asiakaskokemukseen erikoistunut konsultointi- ja koulutusyhtiö Académie du Service halusi sovittaa useita Management of Difficult Situations -koulutusohjelmansa moduuleita englanninkielisiä työntekijöitä varten.

Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujille asiakassuhteiden parhaita käytäntöjä sekä auttaa heitä käsittelemään vaikeita tilanteita ja esittämään oikeita kysymyksiä.

Académie du Service kääntyi Acoladin puoleen. Heillä oli projektille selvät odotukset: he halusivat nopeasti laadukasta jälkeä, joka vastaisi sävyltään ja tyyliltään alkuperäistä sisältöä. (Aihe oli asiakkaalle tärkeä, ja se halusi aloittaa työntekijöiden kouluttamisen mahdollisimman pian.)

Ratkaisu: Turvautuminen sisällön mukauttamisen asiantuntijoihin

Yritys valitsi kumppanikseen Acoladin, koska pystymme toimittamaan monenlaisia palveluita (selostukset, tekstitykset, grafiikan jne.), säilyttämään korkean laadun ja noudattamaan tyylillisiä ja toimituksellisia ohjeita.


Lähde: Académie du Servicen Articulate Storyline -kurssi


Tämä oli erityisen arvokasta tässä projektissa, sillä e-learning-moduulin mukauttaminen vaatii asiantuntemusta eri osa-alueilta:

Hyödynnä laadukkaita transkriptioita

Projektin haasteet

Tällaiseen projektiin liittyy monenlaisia haasteita. Tässä muutamia niistä:

Tiukka aikataulu

Koska projektin parissa työskenteli paljon ihmisiä ja aikaa oli vähän, tarvitsimme aikataulun, jota kaikki saattoivat noudattaa. Digitaalisen lokalisoinnin asiantuntijamme loi sellaisen yhteistyössä myynti- ja projektinhallintatiimien kanssa. Aikataulu sisälsi yksilölliset määräajat kaikille projektitiimin jäsenille: ääninäyttelijöille, graafisille suunnittelijoille, transkriptioiden tuottajille, kääntäjille ja av-teknikoille. Aikataulun laatiminen oli merkittävä haaste, sillä yhdenkin vaiheen myöhästyminen olisi voinut viivästyttää koko projektin etenemistä.

Toistuva testaaminen

Digitaalista sisältöä voidaan joutua testaamaan lukuisia kertoja ennen kuin haluttu lopputulos saavutetaan. Verkkosivun muutoksia voi testata helposti päivittämällä sivun (esimerkiksi painamalla F5-näppäintä). Koulutusmoduulien testaaminen on monimutkaisempaa: koko moduulin voi joutua julkaisemaan testausta varten, mikä voi kestää useita minuutteja. Tarvittu aika huomioitiin aikataulussa, ja tiimimme tekivät kovasti töitä varmistaakseen moduulin käytettävyyden ja että animaatiot, ääni, teksti ja tekstitykset toimivat moitteettomasti.


Lähde: Académie du Servicen Articulate Storyline -kurssiProjektin toteutus vaihe kerrallaan

Eri tiimien koordinointi oli olennaisen tärkeää, jotta projektipäälliköt ja lokalisointiasiantuntijat pystyivät tekemään läheistä yhteistyötä projektin kaikissa vaiheissa.

  1. Asiakkaalta saadut tiedostot lajiteltiin ja lähetettiin oikealle asiantuntijalle.
  2. Lähtösisältö vietiin moduulista .xliff-muotoon kääntämistä varten ja valmiit käännökset tuotiin takaisin moduuliin.
  3. Kuvat mukautettiin. Käänsimme sisällön, ja graafiset suunnittelijamme muokkasivat asettelua typografisten ja graafisten ohjeiden mukaan. Sitten kuvat tuotiin takaisin Storylineen.
  4. Ääniraidasta luotiin kohdekielinen versio. Asiakkaan mukaan asiakaspalvelutilanteisiin valituilla äänillä haluttiin viestiä tietynlaisista tunteista, joten ranskankielisen version äänensävyjen toistaminen oli tärkeää. Kun av-teknikkomme oli valinnut ääninäyttelijät ja asiakas oli hyväksynyt valinnat, saatoimme aloittaa äänittämisen. Laadimme ranskankielisestä ääniraidasta transkription, käänsimme dialogin englanniksi ja valmistelimme tiedostot ääninäyttelijöitä varten. Kun uusi ääniraita oli äänitetty, äänitys miksattiin ja lisättiin Storylineen.
  5. Animaatiot mukautettiin. Asiakas lähetti meille After Effect -tiedostot. Poimimme niistä tekstit, käänsimme ne ja lisäsimme ne takaisin alustalle.

Kun kaikki nämä vaiheet oli tehty, suoritimme teknisen hyväksyntätestauksen, jolla varmistettiin projektin vaiheiden virheettömyys.

Articulate Storylinen Review-toiminto osoittautui meille erityisen hyödylliseksi. Lähetimme toiminnon kautta asiakkaalle linkin, jonka kautta asiakas saattoi antaa palautetta tiimillemme. Tämä helpotti asiakaspalautteen keräämistä ja korjausten tekemistä projektiin.


Lähde: Académie du Servicen Articulate Storyline -kurssi


Lopputulos: Avaimet käteen -ratkaisu asiakkaallemme

”Huomasin ilokseni, että nämä kaksi ensimmäistä toimitusta olivat erittäin laadukkaita!”

Académie du Service odotti räätälöityä tukea ja jatkuvaa viestintää koko projektin ajan, ja tiimimme vastasi heidän toiveisiinsa.

Tämän koulutusmoduulin kääntäminen oli osoitus kyvystämme

  • täyttää odotukset liittyen käännösten laatuun ja toimituksellisten ohjeiden noudattamiseen
  • ymmärtää koulutusmoduulien sovittamiseen liittyviä teknisiä ja kielellisiä haasteita ja selviytyä prosessista lyhyessä ajassa
  • varmistaa projektin onnistuminen graafisten suunnittelijoiden, av-teknikoiden, lokalisointiasiantuntijoiden ja kieliasiantuntijoiden yhteistyöllä.

Käytetäänkö yrityksesi koulutuksissa Articulate Storylinea? Kysy meiltä lisätietoja e-learning-käännöksistä tai pyydä tarjous projektista.

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

Aiheeseen liittyvät artikkelit