Viisi ohjenuoraa globaalin markkinoinnin skaalaamiseen

Optimoi strategiasi ja ota kaikki hyöty irti kansainvälisistä markkinointiponnisteluistasi.

date icon25. tammikuuta 2023     tag iconMarkkinointi

Jos haluat tavoittaa kansainväliset markkinat, ensimmäinen askel on määritellä globaali brändistrategia – markkinoinnissa pitkän aikavälin suunnittelu on avain onneen. Mutta kun strategiasi on vienyt sinut markkinoille, sen tehokas toteuttaminen varmistaa siellä pysymisen. Tässä kohtaa kuvaan astuvat markkinointitoiminnot.  

Markkinointitoiminnot kattavat ihmiset, prosessit ja teknologian, joita markkinoinnissa tarvitaan: käytännössä siis kaiken, mitä tapahtuu strategian ja budjetin määrittelemisen jälkeen. Monien organisaatioiden kamppaillessa kutistuvien markkinointibudjettien kanssa näiden toimintojen kriittinen arviointi on tärkeämpää kuin koskaan.

Jos globaalin markkinointitiimisi odotetaan edistävän kasvua mutta strategian ja tulosten välillä tuntuu olevan epäsuhta, ei huolta. Tutustu viiteen ohjenuoraan, jotka auttavat saavuttamaan vähemmällä enemmän.

Älä pura siiloja vaan yhdistä ne

Globaalin markkinointistrategian toteuttaminen ei voi jäädä yksin markkinoinnin harteille. Toimintojen ja osastojen välinen viestintä vaikuttaa olennaisella tavalla markkinointiponnistelujen onnistumiseen.

Vaikka erilaiset siilot (kuten data-, sisältö-, tieto- ja teknologiasiilot) ovat markkinoinnin suurin vihollinen, ne ovat myös välttämättömyys nykypäivän monitasoisissa organisaatioissa, sillä ne auttavat eri osastoja toimimaan tehokkaasti. Ongelma siiloissa ei olekaan niiden olemassaolo, vaan niiden erillisyys, mikä hidastaa tietotyönkulkuja – tai jopa estää ne. Yrityksen ei siis kannata pyrkiä poistamaan siiloja, joita syntyy vääjäämättä ja joilla on myös tärkeitä etuja, vaan yhdistämään ne. Avoin viestintä tiimien välillä on elinehto erityisesti globaaleissa organisaatioissa.

Markkinoinnin on pidettävä korvat auki kaikkien osastojen suuntaan. Esimerkiksi myynti- tai asiakaspalvelutiimit puhuvat päivittäin asiakkaiden kanssa ja saavat palautetta näiden kokemuksista ja tarpeista. Avoimessa viestinnän ja yhteistyön ympäristössä nämä osastot voivat välittää palautteen helposti markkinoinnille, joka voi auttaa kehittämään yksilöllisemmän strategian.

Vaikka organisaatiosi siilot vaikuttaisivat erillisiltä, koskaan ei ole liian myöhäistä puuttua asiaan. Varmista, että tiimit voivat olla helposti yhteydessä toisiinsa. Yhteistyöhön suunnitellut työkalut ovat erinomainen tapa yhdistää tiimit ja kehittää organisaatiota.

Mitoita tiimisi ja prosessisi toimintojesi mukaan

Kansainvälistä markkinointia tekevillä tiimeillä on kovat suorituspaineet. Markkinointiympäristö muuttuu jatkuvasti, ja vaikka odotukset kasvavat, budjetit eivät.

Jos haluat laajentaa toimintaa, arvioi ensiksi nykyinen markkinointiorganisaatiosi: prosessit, työnkuvat, työmäärät ja taidot. Tunnista kansainvälistymisstrategiasi vahvat ja heikot kohdat.

Pohdi sitten, miten voisit hyödyntää lokalisointia, yhteistyötä tukevia työkaluja, automatisointia, ulkoistamista tai kumppanuuksia.

Suurempi ei ole aina parempi, ja jos haluat menestyä maailmanlaajuisesti, markkinointitiimisi on pysyttävänä joustavana, dynaamisena ja taitavana. Oikeat työkalut ja kumppanit auttavat tiimiäsi saamaan enemmän aikaan ja välttämään tehottoman yhteistyön tai tarpeettoman monimutkaisuuden aiheuttamat pullonkaulat.

Ilman oikeita työkaluja, prosesseja ja ihmisiä markkinointitavoitteidesi saavuttaminen voi jäädä vain haaveeksi. Jos tiimisi rahkeet eivät riitä joihinkin prosesseihin, voit tarvittaessa ulkoistaa ne.

Tavoita laajempi asiakaskunta kansainvälisen sisältömarkkinoinnin ratkaisuilla

Toimi kuin markkinoija, ajattele kuin asiakas

Markkinointitavoitteisiin keskittyminen voi johtaa helposti olennaisen unohtamiseen. Asiakaslähtöisyys on kuitenkin olennaisen tärkeää markkinointisi onnistumisen kannalta.

Keskity asiakkaihisi – mitä ongelmia heillä on? Miten voit ratkaista ne? Mikä erottaa yrityksesi kilpailijoistasi asiakkaan näkökulmasta?

Yrityksestäsi ja saavutuksistasi kertominen ei vielä riitä. Kun suunnittelet vaikkapa tapaustutkimusta, sähköpostikampanjaa tai tuote-esitettä, asetu asiakkaasi saappaisiin ja pohdi, mitä hän saa siitä.

Kun pidät edellä kuvatut kysymykset aina mielessäsi, pystyt suuntaamaan markkinointiponnistelusi oikealla tavalla ja säilyttämään asiakaslähtöisyyden.

Miten sitten voit varmistaa, että ajattelet samalla tavalla kuin kohderyhmäsi? Teknologia – ja data – voivat onneksi auttaa tässä. Suunnittele digitaalinen ekosysteemisi niin, että se kerää tietoa asiakkaista kaikissa yrityksen kosketuspisteissä (myynnissä, IT-tuessa, asiakaspalvelussa jne.) ja markkinointikanavissa. Näin saat muodostettua 360 asteen kuvan asiakkaiden mieltymyksistä.

Yksilöintiä oikeista syistä

Lähes jokainen maailmanlaajuinen yritys Amazonista Netflixiin ja Spotifyhin on tehnyt personoinnista ja räätälöidystä kokemuksesta markkinoinnin keihäänkärjen. Tilastojen mukaan personointi onkin edelleen oikea keino, kun haluat tavoittaa tämän päivän valikoivat ja vaativat asiakkaat.

Accenturen tutkimuksessa 91 % kuluttajista sanoi ostavansa mieluiten yrityksiltä, joilta he saavat räätälöityjä tarjouksia ja suosituksia. Personoinnin tarve ei myöskään rajoitu vain kuluttajiin – B2B-asiakkailla on samankaltaisia odotuksia. Toisessa päässä on kuitenkin aina ihminen.

Sisällön mukauttaminen eri yleisöille on aina valtava ponnistus – vaikka käytössäsi olisi alan paras teknologia ja alustat. Kun mukaan lisätään iso liuta kieliä ja kulttuurierot, erilaiset personointimahdollisuudet voivat tuntua loputtomalta suolta.

Avain onnistumiseen on pitää mielessä personoinnin tarkoitus: tarjota olennaista ja merkityksellistä tietoa, joka puhuttelee asiakkaitasi.

Aseta fiksuja tavoitteita (ja seuraa niiden saavuttamista)

Kuvitellaan, että sinulla on tarvitsemasi tiimi, prosessit ja järjestelmät. Mitäs sitten?

Saatavilla on monia erilaisia mittareita ja tietoa, joiden avulla voit seurata markkinointisi tehokkuutta, selvittää markkinoinnin ROIn ja tunnistaa uudet mahdollisuudet.

Kuten edellä totesimme: kansainväliseen markkinointiin kohdistuu suuria odotuksia. Ilman oikeanlaisia mittareita et pysty selvittämään, täyttyvätkö nuo odotukset.

Kun olet kohdentanut huolella kampanjasi, tehostanut tiimiesi yhteistyötä, tavoittanut asiakkaasi ja löytänyt oikeat ihmiset, haluat varmasti myös nähdä kovan työsi tulokset.

Maksimoi kasvu ketterän markkinointitiimin tuella

Jos edellä kuvattu vaikuttaa olevan helpommin sanottu kuin tehty ja kaipaat apua näiden ohjenuorien noudattamiseen käytännössä, ota yhteyttä! Autamme sinua selvittämään, miten voit kasvattaa markkinointiorganisaatiotasi ja vastata asiakkaiden tarpeisiin ja markkinatrendeihin. 


date icon25. tammikuuta 2023     tag iconMarkkinointi

Keskustele seuraavasta kansainvälisestä projektistasi asiantuntijoidemme kanssa

aiheeseen liittyvät artikkelit