Relokaatiopalvelut

Tuemme yrityksesi kasvua helpottamalla kansainvälisten työntekijöiden asettautumista ja integraatiota.

Hanki kilpailuetua houkuttelemalla, integroimalla ja sitouttamalla kansainväliset osaajat

Houkuttele maailmanlaajuisesti parhaat osaajat

Paranna asemiasi kansainvälisessä työvoimakilpailussa ammattimaisella relokaatiopalvelulla sekä rekrytoitavalle työntekijälle että hänen perheelleen.

Edistä ulkomaisten osaajien sitoutumista yritykseesi

Vähennä työvoiman vaihtuvuutta relokaatiopaketeilla, jotka tukevat integraatiota, kulttuuri- ja kielikoulutuksilla sekä monikulttuuristen tiimien valmennuksella.

Edistä työpaikan monikulttuurisuutta

Kulttuurisesti monimuotoisten tiimien koulutus- ja konsultointipalvelumme auttavat kehittämään entistä inklusiivisempia ja monimuotoisempia työskentelytapoja.

Tehokkaat ja luotettavat relokaatiopalvelut sujuvoittavat rekrytointia ja varmistavat, että kansainväliset työntekijät pääsevät aloittamaan työskentelyn mahdollisimman nopeasti

Tue henkilöstöhallintoa ja liiketoimintaa varmistamalla, että ulkomailta muuttavat työntekijät pystyvät työskentelemään tuottavasti heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Autamme myös parantamaan ulkomaisen työvoiman sitoutumista tarjoamalla koulutusta ja valmennusta monikulttuurisen työympäristön tukemiseksi.

Sujuva ja stressitön relokaatio ulkomaisille osaajillesi

Asiantuntijamme tarjoavat neuvoja ja tukea ennen muuttoa ja sen jälkeen. He auttavat työntekijöitäsi ja heidän perheitään sekä viranomaisrekisteröitymisissä että arkielämän käytännön asioissa.

  • Tukea ja ohjeita maahanmuuttoon
  • Asunnon etsintä
  • Kieli- ja kulttuurikoulutus
  • Kaupunkikierros ja vinkkejä arkielämään
  • Verokonsultointi ja tukea pankkitilin ja vakuutusten hankintaan
  • Perheelle tukea päiväkoti- ja koulupaikan etsintään, puolisolle apua työpaikan tai koulutuspaikan hakemiseen
  • Konsultointi ja neuvonta muuton jälkeen

Kieli- ja kulttuurikoulutus

Integroi kansainväliset osaajasi tehokkaasti ja paranna heidän sitoutumistaan

Monimuotoisuuden ja inkluusion tukeminen

Opi miten tukea työyhteisön monimuotoisuutta ja inkluusiota, jotta organisaatio voi saavuttaa tavoitteensa.

 

Erilaisuudesta voimaa työyhteisöön

Suomalainen työkulttuuri

Tutustu suomalaiseen viestintä-, johtamis- ja tiimityökulttuuriin, tärkeisiin arvoihin ja päätöksentekoon. 

 

An Introduction to Finnish Work Culture (Suomen kielen koulutus)

Suomen kielen koulutus

Opiskele suomen kieltä itsenäisesti tai ammattitaitoisen kielikouluttajan kanssa.

 

Suomen kielen perusteet itseopiskeluna

Kouluttajavetoinen koulutus

Kulttuurivalmennus

Kulttuurivalmennuksen painotusalueena ovat taidot, jotka auttavat parantamaan viestintää, tehostamaan tiimin toimintaa ja pienentämään väärinkäsityksistä aiheutuvia riskejä liiketoiminnallesi.

Strateginen relokaatiokumppani on tukenasi relokaatioprosessin alusta loppuun

Haluatko tietää, miten voimme tukea kansainvälisten asiantuntijoiden relokaatiota ja integraatiota?