Hvad er lokalisering af e-læringskurser? Guide til lokalisering af e-læringskurser

Har din virksomhed et rigtig godt induktivt onlinekursusprogram, der også kunne bruges på tværs af din virksomheds placeringer? Er du ved at planlægge din globale e-læringsstrategi? Eller vil du bare gerne have mere at vide om lokalisering af e-læringskurser?

date iconDen 18. juli 2022     tag iconE-læring

Uanset hvad du har af spørgsmål, er du kommet til det rette sted. I denne artikel ser vi nærmere på lokalisering af e-læringskurser, de forskellige faser i arbejdet, samt hvad man bør overveje som en del af planlægningsprocessen.

Hvad er lokalisering af e-læringskurser

Ved lokalisering af e-læringskurser tilpasses indholdet til specifikke regioner og målgrupper. Det starter med sproget, men det er meget mere omfattende og kan endda inkludere udskiftning af billeder.

Sådan planlægger du e-læring, der er nemt at lokalisere

Lokalisering af e-læringskurser, der er godt designet, skaber markante besparelser, når dette materiale skal bruges i forskellige sprogversioner. Når man eliminerer lande- og sprogspecifikke forskelle via konsistente metoder til indholdsproduktion, får hver deltager samme læringsindhold af høj kvalitet.

Hvis din strategi til lokalisering af e-læringskurser stadig er i planlægningsfasen, bør du være opmærksom på sproget i den oprindelige version (eller masterversionen). Engelsk er det anbefalede valg til den oprindelige version, hvis du vil tilbyde kurser til medarbejdere andre steder end i Norden og de baltiske lande. Hvis den oprindelige version f.eks. er lavet på norsk eller svensk, skal det oversættes til engelsk for at sikre en gnidningsfri lokalisering til de baltiske sprog.

En af de måder, du kan optimere budgettet til lokalisering af e-læringskurser, er i udarbejdelsesfasen. Du kan f.eks. vælge at begrænse aspekter og elementer, der kræver lande- eller sprogspecifik lokalisering, til en given del af kurset.

Under udarbejdelsesfasen kan du også vælge at minimere behovet for lokalisering på billeder og i videoer: ingen tekst på billeder og minimal tekst i videoer. Du kan også definere multimedieindholdet, så indholdet skal justeres så lidt som muligt under lokaliseringen.

Hvad består lokalisering af e-læringskurser i? Hvilke elementer skal lokaliseres?

Moderne onlinekurser bruger billeder, lyd, tekst, animation og videoer kreativt og effektivt. Hver af disse elementer kræver forskellige tilgange til lokalisering.

Lokalisering af tekst til e-læringskurser

Tekster er det letteste element at lokalisere. Oversættelses- og lokaliseringsprocessen er den samme for nærmest alle tekster. Men onlinekurser har den udfordring, at ord- og tegnoptællingen varierer mellem oversættelser til forskellige sprog. Hvis layoutet af tekstindholdet er meget stramt, kan det være meget svært og kræve meget tid at justere det lokaliserede indhold til den mængde plads, der er til rådighed.

Mængden af tekst i det sprog, der skal oversættes til, kan blive øget med 10-30 % afhængigt af sprogparret. Hvis tekstens layout har god plads til at starte med, vil kurset være meget mere praktisk for både personen, der skal tage kurset, og hvad angår lokalisering af teksten. Når der er nok plads, er det hurtigere og nemmere at placere den oversatte og lokaliserede tekst i layoutet, og man behøver ikke at skrue på skriftstørrelsen.

Ordvalget og stilen af oversættelsen er også vigtigt. Klart og utvetydigt sprog er altid nyttigt, men det er særlig vigtigt, når kursusmaterialet skal oversættes. Det er med til at sikre, at indholdet ikke forvanskes eller indeholder faktuelle fejl.

Voiceover-lokalisering

Man bruger ofte voiceover til onlinekurser. I praksis betyder lokalisering her at transskribere voiceover-sporet og oversætte og måske lokalisere denne transskription. Derefter bliver voiceover-sporet så optaget på målsproget. Man kan bruge undertekster, hvis onlinekurset kun indeholder en smule tekst. Hvis der er meget tekst på skærmen til at begynde med, og der tilføjes undertekster, bliver det svært at koncentrere sig om. Eleven kan ikke fokusere på tekstindholdet, når vedkommende forsøger at læse de skiftende undertekster på samme tid.

Voiceover-sporet er meget lettere at lokalisere, hvis det originale manuskript er tilgængeligt. Ellers skal det oprindelige voiceover-spor næsten i alle tilfælde transskriberes manuelt, hvilket tager lang tid. Denne fase kan undgås helt, hvis voiceover-sporet er tilgængeligt som tekst fra start af.

Hvis der laves undertekster til voiceover-sporet, skal de tidskodes og muligvis komprimeres for at passe til skærmbilledet.

Har du planer om at udarbejde et e-læringsprogram eller at lokalisere eksisterende onlinekurser?

Lokalisering af billeder

Har billeder brug for lokalisering? Måske ikke, hvis billederne er neutrale i forhold til sprog og ikke refererer til faste vendinger eller ordspil på et specifikt sprog. Men billederne skal ofte tilpasses til den lokale målgruppe og det lokale sprog.

Hvis kurset f.eks. handler om at lære at bruge et ERP-system, men menuerne og knapperne på billederne ikke er på samme sprog, som det sprog eleverne bruger, bliver kurset forvirrende. I et sådant tilfælde nås undervisningens mål muligvis ikke.

Måleenheder, der vises på billederne, skal muligvis også lokaliseres. Med andre ord skal man overveje, hvilke måleenheder man bruger i mållandet. I praksis vil det sige, at et e-læringskursus, der er lavet til briter, ikke kan overføres direkte til USA pga. de to landes forskellige vægt- og måleenheder.

Lokalisering sikrer også, at billederne ikke viser noget, man inden for den lokale kultur vil tage anstød af.

Det er ikke særlig krævende at redigere billederne, der bruges i et onlinekursus. Men det bliver udfordrende, hvis man ikke har adgang til de oprindelige billedfiler.

Selvom der er mange aspekter at have for øje med billeder, bør du ikke tøve med at bruge dem. De gør onlinekurser meget mere levende og kan formidle meget mere viden på en kortfattet måde end lange tekster. Billeder bør ses som en mulighed for at gøre onlinekurser mere interessant og effektivt.

Lokalisering af video- og multimedieindhold

Brugen af video- og multimedieindhold til e-læring er i stigning. Indhold, der ville kræver mange siders tekst og billeder, kan præsenteres kortfattet i en video.

Lokalisering af videoer har mange aspekter, man bør overveje, f.eks. den lokale kultur. Hvis en video indeholder noget, der betragtes som pinligt eller problematisk i den lokale kultur, kan det indhold redigeres ud eller fjernes helt.

Videoer har næsten altid et voiceover-sport eller en fortæller. Voiceover-sporet skal oversættes til målsproget for det lokale publikum, eller der skal tilføjes undertekster, og fortællerens stemme skal have undertekster eller overdubbes.

Lokalisering af undertekster

Undertekster er den mest prisvenlige løsning. Voiceover-sporet transskriberes, tidskodes og oversættes, og så bliver underteksterne føjet til videoen.

Det er godt at huske på, at hvis videoen allerede indeholder tekst, kan undertekster forstyrre læringsprocessen.

Der kan laves undertekster til voiceover-sporet i e-læringskurset eller i videoen. Undertekster er særligt gavnlige, når målgruppen forstår sproget i den oprindelige video i et vist omfang.

Flersproget dubbing og voiceover i videoer

Ved dubbing har man mulighed for at synkronisere med mundens bevægelser eller synkronisere med sætningen. Synkronisering med mundens bevægelser følger læbernes bevægelser præcist. Det er en krævende og dyr måde at dubbe på, hvilket er grunden til, at det sjældent bruges til e-læringsindhold. Ved synkronisering med sætningen matcher dubbingen det, der siges i videoen, på sætningsniveau. Af den grund er synkronisering med sætningen et mere populært og billigere valg til lokalisering af videoer.

Voiceover-spor virker bedst, når videoen illustrerer det, der tales om, og der ikke vises en person, som taler direkte til kameraet. Ved den slags voiceover-spor er det vigtigt, at fortællerens tone passer til videoens emne.

Dubbing og voiceover-spor kræver også tidskodede transskriptioner. Ved at bruge tidskoder kan starten og slutningen af talesporet på målsproget justeres med stor præcision.

Hvis der er et tidskodet manuskript til videoen, er det meget lettere at lave undertekster og voiceover på målsproget.

Den lokale målgruppes præferencer bør også holdes for øje. I Asien og mange steder i Europa er dubbing mere normalt end undertekster. Undertekster er til gengæld meget populært i de nordiske lande.

Den vigtigste tommelfingerregel ved lokalisering af e-læring er altid at beholde de oprindelige arbejdsfiler. Dette gælder ikke kun selve e-læringsindholdet, men også arbejdsfilerne til billederne og videoerne, der bruges i e-læringskurset. Ved at tilknytte filer og navngive dem på en tydelig måde gør lokaliseringen og senere opdateringer af indholdet nemmere.Processen omkring lokalisering af e-læringskurser

Lokalisering af e-læringskurser kan begynde, når det originale e-læringskursus er færdigt. Dette er med til at sikre, at ændringer i den originale version ikke kræver yderligere rettelser og korrekturlæsninger af den lokaliserede version.

Ideelt set kender man allerede behovet for lokalisering i udarbejdelsesfasen. Dette gør den faktiske lokaliseringsfase mere gnidningsfri og omkostningseffektiv.

1. Oversættelse af indhold

Først bliver alt det materiale, der skal oversættes og lokaliseres, samlet i en pakke til oversættelse. Denne pakke indeholder tekstindholdet, undertekstfiler eller voiceover-manuskripter samt eventuelle billedtekster.

2. Gennemgang af oversættelsen

Når materialet er blevet oversat, gennemgår klienten oversættelsen for at sikre, at den anvendte terminologi og tone er i overensstemmelse med virksomhedens budskab. Denne gennemgang er også vigtig, fordi eventuelle fejl og mangler er lette at rette i denne fase.

3. Samling af det lokaliserede materiale i en e-læringspakke

Der oprettes en ny sprogversion af e-læringskurset fra den lokaliserede oversættelsespakke. I denne fase justeres tekstens layout, hvis mængden af tekst er steget betragteligt i løbet af oversættelsen. Voiceover-sporet optages også i denne fase og synkroniseres med onlinekursets øvrige indhold.

4. Gennemgang af e-læringspakken

Den anden gennemgang handler om funktionaliteten og effektiviteten af den nye sprogversion som en e-læringspakke. Er der noget i indholdet, der ikke er behov for i den nye sprogversion? Er der noget, der skal tilføjes? Disse aspekter kan nemt overses, når det kun oversættelsen er tilgængelig. Når det oversatte indhold er i sin endelige kontekst, er det nemmere at finde eventuelle ting, der skal rettes.

5. Korrekturlæsning af det endelige produkt

Den sidste gennemgang af e-læringspakken bør ske, når pakken er uploadet til det relevante læringssystem (LMS, learning management system), hvorfra det distribueres. Testgruppen bør bestå af repræsentanter fra målgruppen. Herved sikrer man, at den lokaliserede version fungerer som planlagt i læringsmiljøet og når sin målgruppe, både hvad angår sprog og indhold.

6. Distribuering af den lokaliserede version

Når den sidste gennemgang er udført, kan kurset distribueres til et brede publikum. Denne proces har sikret, at det tekniske, sproglige og kulturelle niveau ved det lokaliserede kursus fungerer, samt at det appellerer som intenderet til målgruppen.

Hvad angår effektive gennemgange og vellykkede slutresultater, bør folk, der taler målsproget som modersmål, være en del af gennemgangen (eller korrekturlæsningen). Ideelt set er denne korrekturlæser en del af kursets målgruppe. På denne måde sikrer man, at indholdet kan tilpasses den lokale målgruppe. Derudover vil brugen af en person med målsproget som modersmål tiltrække større interesse i kurset.

Hvorfor bør lokalisering af e-læringskurser centraliseres?

Som nævnt ovenfor er der mange elementer at lokalisere, og projektledelse kan blive uoverskueligt, hvis arbejdet er delt ud til flere forskellige udbydere. Centralisering sparer tid og kræfter, når udbyderen af lokalisering er ansvarlig for projektledelsen.

Hos Acolad har vi samlet al den ekspertise, der skal bruges til lokalisering. Vores samarbejdspartnere har de fornødne kompetencer til at lokalisere videoer, billeder og tekster, samle materialet til en samlet e-læringspakke eller endda forbinde dit LMS med et systemer til håndtering af oversættelser (TMS), hvilket automatiserer lokaliseringsprocessen med e-læringsindholdet. Se vores videoer om de e-læringsløsninger, vi har lavet for Oras Group og Biocodex Nordics. Du kan selv høre fra vores kunder i casestudierne nedenfor:

En af fordelene ved centralisering er også et mere konsistent sprog. Hvis oversættelsen udføres af forskellige udbydere, kan terminologien variere, og rettelse af tonen kan kræve flere gennemgange, før sproget er konsistent i hele e-læringspakken.


date iconDen 18. juli 2022     tag iconE-læring

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at nå dine mål

relaterede artikler