Hoe vertaal je een app en waarom is dit belangrijk voor gebruikersacceptatie?

Iedereen spreekt over internationale apps die beschikbaar moeten zijn voor zoveel mogelijk mensen. Dit geeft aanleiding tot een interessante bespreking over de toegankelijkheid van apps en content in meerdere talen.

date iconGeüpdatet 24 mei 2023     tag iconVertaling

Waarom is app-lokalisatie belangrijk?

De beschikbaarheid van een app in verschillende talen speelt een belangrijke rol bij het succes ervan. Door jouw app-content en gebruikersinterface te vertalen, krijgt jouw appstore een betere zichtbaarheid (en ranking) omdat er minder concurrentie is bij lokale sleutelwoorden, en in ruil hiervoor krijg jij meer downloads.

Maar welke factoren zijn belangrijk bij het vertalen van jouw app? Wij spraken met Frederik Vollert, medeoprichter van Phrase, partner van Acolad voor de integratie van vertaalsoftware.

"In het verleden kwam gebruikerservaring vaak pas aan bod aan het einde van het proces voor app-lokalisatie. Nu wordt het doorgaans geïntegreerd bij het begin van de app-ontwikkeling. Flexibele methoden vereisen een hoog niveau van synchronisatie tussen productontwerp, tekstcreatie, vertaling en ontwikkeling in moderne softwareontwikkelingsteams."

Het woord "lokalisatiekan twee verschillende betekenissen hebben in het kader van mobiele apps of webapplicaties:

 1. Geolokalisatie: de locatie waar het eindtoestel of een willekeurig doel zich bevindt.
 2. Lokalisatie als aanpassing aan lokale taal en cultuur. In tegenstelling tot een eenvoudige vertaling omvat lokalisatie ook designelementen en culturele referenties.

De nadelen van slechte UX in meertalige apps

Mensen voor wie dit thema nieuw is, lachen misschien met UX als een design met franjes of denken dat het alleen kwesties behandelt die enkel van belang zijn voor toonaangevende apps en websites die geen andere manier kennen om hun product te verbeteren. De lokalisatie van apps toont evenwel duidelijk het effect van slechte UX, wat in dit geval geen vertaling of een onjuiste vertaling inhoudt.

 1. Gebrek aan zichtbaarheid
  Als jij jouw app enkel in het Engels aanbiedt, kom je misschien niet aan bod in onder meer Franse, Spaanse, Duitse, Italiaanse appstores. Minder zichtbaarheid betekent minder downloads.
 2. Lagere gebruikersacceptatie
  Ontevreden gebruikers kunnen beslissen om de app niet langer te gebruiken of te verwijderen. Dit geldt met name voor financiële apps of apps met geïntegreerde aankopen. Ook al worden gebruikers niet afgeschrikt door een beschrijving die enkel in het Engels is opgesteld, toch verliezen ze vaak hun geduld wanneer hun eigen bankrekeningen worden beheerd in een app die niet in hun eigen taal en valuta is. Dit is vooral belangrijk wanneer er betalingen worden gemaakt met de app of wanneer de gebruiker meer wil weten over het lokale beleid inzake gegevensbeveiliging.
 3. Slechtere reviews
  Zelfs in het geval van minder belangrijke transacties, zoals restaurantaanbevelingen, lopen app-providers het risico om slechtere reviews dan nodig te krijgen wanneer hun content enkel beschikbaar is in de plaatselijke taal. Dit is cruciaal, want positieve reviews zijn van essentieel belang voor een goede ranking in de appstore.

Hier kom je te weten hoe jij een app op de juiste manier vertaalt

De eerste uitdaging bij het vertalen van apps is projectbeheer en procescoördinatie. Maar dat is niet alles. "Je moet ook rekening houden met de culturele componenten", gaat Vollert verder.  "Producten, diensten en apps werken niet in elke cultuur op dezelfde manier. Misschien moeten de visuals en het ontwerp worden aangepast, want een gebruikersinterface die lokaal aanvoelt, is natuurlijk essentieel voor succes op de markt."

Er is misschien een groot niveau van standaardisering bij internationale gebruiken vanuit het perspectief van UX, maar de leesrichting, kleursymbolen, referenties of externe links verschillen nog altijd, afhankelijk van het land. Deze parameters moeten worden opgenomen in de ontwerpfase.

Een ander aspect dat verband houdt met het lokaliseren van apps, is iets makkelijker om in acht te nemen: de verschillende woordlengtes in verschillende talen. Vollert legt uit: "Aan de technische kant kan er heel wat misgaan. Software is uiterst gestandaardiseerd, maar toch worden lay-outs of functies vaak opgesplitst tijdens lokalisatieprocessen, bijv. door de vertaling van namen van placeholders of door de opsplitsing van formaten die leesbaar zijn door de computer."

Zo worden heel wat technische teksten oorspronkelijk opgesteld in het Engels, maar soms zijn zij 15-20% langer in het Duits, Frans of Italiaans. Om te voorkomen dat app-gebruikers uiteindelijk enkel beschikken over stukken zinnen, kunnen knoppen en tekstvelden op responsieve wijze worden ontworpen. Anderzijds bieden lokalisatieoplossingen tijdens de vertaling vaak geïnstalleerde "punten" na een bepaalde zinlengte.

Vertalers moeten hiervan op de hoogte worden gebracht, zodat de korte tekstvormen behouden worden en toch nog logisch klinken. Het andere scenario dat Vollert beschrijft, namelijk het "opsplitsen" van functies, kan plaatsvinden wanneer haakjes of HTML-tags per ongeluk worden vertaald. Dit leidt dan tot een mix van woorden en design in plaats van bepaalde commando's.

De checklist voor de vertaling van jouw app

Samengevat: bij de lokalisatie van jouw app moet jij rekening houden met de volgende drie aspecten:

1. Denk internationaal: Betrek vanaf het begin alle teams (developers, producteigenaars, UX-ontwerpers, vertaalexperts) bij het app-ontwerpproces. Dit kunnen freelancers of professionele bureaus zijn die ervaring hebben met vergelijkbare projecten.

2. Houd rekening met specifieke culturele eigenschappen: Pictogrammen en kleuren moeten begrijpbaar zijn en de verhouding tussen tekst en afbeelding moet gepast zijn. Regelgeving inzake de privacy van gegevens of externe factoren kunnen ook een invloed hebben op het ontwerp, met als gevolg dat bijkomende pagina's moeten worden gecreëerd of aangepast.

3. Gebruik technische oplossingen die geïntegreerd zijn in app-lokalisatie en -vertaling: beperking van het aantal tekens, automatische detectie van HTLM-tags en beschikbaarheid van previews zijn klassieke tools.

Het is sowieso beter om te veel te lokaliseren dan te weinig. Wij zien heel veel klanten die succesvol zijn op markten waar zij in eerste instantie niet eens over nadachten. Dit werkt enkel via de internationalisering van de strategie en lokalisatie van de app-content.


date iconGeüpdatet 24 mei 2023     tag iconVertaling

Bespreek jouw volgende internationale project met onze experts

aanverwante artikelen