Lad os tale om dit projekt

+45 33 11 32 00

Fast-Track eLearning

Digitalisér din undervisning nemt og hurtigt

Hurtigt

En demoversion kan være klar på få uger.

Fleksibelt

En hurtig og deltagerorienteret måde at digitalisere din undervisning på.

Omkostningseffektivt

Produktion af online-undervisning kræver ikke omfattende ressourcer.

Fast-Track eLearning

Fast Track E-learning er en hurtig og omkostningseffektiv metode, hvis du gerne vil digitalisere din virksomheds eksisterende kurser. Du skal blot definere målet med undervisningen og sende det eksisterende undervisningsmateriale til os. Med udgangspunkt i materialet skaber vi en undervisningspakke, som du kan videredistribuere i jeres eksisterende undervisningsmiljø.

Styrken ved Fast Track E-learning er hastigheden. Et kursus kan omdannes til digitalt format på 1-4 uger, mens produktion af et e-learning-kursus, der behandler større emner, ofte tager måneder. Den udarbejdede online-undervisning kan senere videreudvikles på grundlag af feedback fra deltagerne.

Et klart defineret og afgrænset mål understøtter en effektiv planlægning af indholdet, så det opfylder det specifikke formål. Målet kan f.eks. være at lære de grundlæggende funktioner i et kundesystem eller et bestemt produkts egenskaber.

Den hurtigste måde at begynde digitaliseringen af undervisningen på er at bruge eksisterende skriftligt materiale. Materialet kan f.eks. være PowerPoint-præsentationer, Word-dokumenter, grafik, webinar-optagelser eller andet digitalt materiale.
neljä ihmistä työskentelemässä yhdessä

Generelt anbefaler vi, at Fast Track E-learning-pakker bruges internt i en virksomhed, såsom medarbejdere, forhandlere eller underleverandører, da undervisningen har fokus på faktuelt indhold. Kurser produceret til eksterne målgrupper kræver ofte mere planlægning og visuel finpudsning, så materialet bedre understøtter virksomhedens brand eller arbejdsgiverimage.
Abenteuer

Brugermanualer til de værktøjer, der skal bruges til en opgave, kan transformeres til et intensivt og tilgængeligt e-learning-kursus, der er langt mere tillokkende end en tyk manual. Man kan også lave et e-learning-kursus om idriftsættelsen af et informationssystem eller en maskine. For en maskine kan instruktionerne også omfatte service og vedligeholdelse.
nainen tietokoneella

Produkt- og servicetræning er især vigtigt for nye medarbejdere. Træningen kan have fokus på funktioner, egenskaber eller fordele vedrørende et produkt eller en service eller håndteringen heraf i et kundesystem.
Meeting

Al introduktion i et introforløb behøver ikke at være i form af klasseundervisning eller personlig vejledning. Elementer i et introforløb, der går igen, kan digitaliseres, hvilket efterlader mere tid til at lære de rent praktiske arbejdsopgaver. Sådanne gennemgående elementer kan være præsentationen af virksomheden og den indledende gennemgang af de værktøjer, der skal bruges i forbindelse med arbejdet.
Bureau

Hvis leveringsprocessen for et produkt eller en service er kompleks og kræver samarbejde mellem flere parter, kan man bruge online-træning til at undervise alle involverede parter i processen. Der kan f.eks. laves et e-learning-kursus om processen for tilbagevendende kunder eller kundeklager. Målet med træningen kan være at undervise i roller, arbejdsgange eller, hvordan en proces fungerer helt overordnet.
Books

En virksomheds interne sikkerhedskurser kan digitaliseres. Undervisning i brandsikkerhed eller sikkerhed i forbindelse med brug af maskiner fungerer rigtig fint i et digitalt format. Online undervisning kan bruges til at nå ud til en stor målgruppe og er let tilgængeligt. Desuden kan mellemledere og HR-afdelingen kontrollere, at alle har taget de nødvendige kurser.

Problemløsningssæt er særligt nyttige i forbindelse med opgaver i kundeservice og teknisk support. Løsning af kendte og tilbagevendende problemer går hurtigere, når man kender til dem på forhånd. Det er nemt at tage et problemløsningssæt i digitalt format frem igen, når problemet vender tilbage. Det kan være særligt nyttigt for nye medarbejdere, og for medarbejdere, hvis jobbeskrivelse ændrer sig.
two women writing to white board

Vi skaber en komplet undervisningspakke, der understøtter undervisningsmålet og tager udgangspunkt i dit eksisterende materiale. Du behøver hverken at lære at bruge et content management system eller investere i et. Alt, hvad du skal, er at give os det materiale, der skal bruges, så tager vi os af resten.
Kaksi naista työskentelemässä tietokoneella

Vores erfarne visuelle designere sikrer, at den digitaliserede undervisningspakke tilpasses jeres virksomheds brand.

Når tidsplanen er stram, bliver projektstyring meget vigtig. Vores projektledere sikrer, at projektet gennemføres effektivt, så målene opfyldes. Det frigiver tid, som kan bruges på andre og mere presserende projekter og opgaver.
meeting clienti

Inden indholdet publiceres, bør den digitaliserede undervisning testes inden for en afgrænset målgruppe. På grundlag af disse testresultater tilpasses indholdet af kurset, så det bedre opfylder målgruppens behov eller målet med undervisningen.
several people working on computers

Online-kurset, som er baseret på dit materiale, leveres i en SCORM- eller HTML5-pakke. Du kan distribuere kurset via dit eksisterende learning management system (LMS). Hvis din virksomhed ikke har et passende distributionssystem, hjælper vi dig gerne med det også. Spørg os bare!
nainen opettamassa liitutaululla

Ved online-kursets afslutning udfyldes et kort feedbackspørgeskema med nogle få spørgsmål om kursets indhold. Vi indsamler og analyserer denne feedback og kommer derefter med en anbefaling i forhold til, hvordan indholdet kan forbedres.

Yderligere services vedrørende udvikling af e-learning-pakken

mies opettamassa kolmea henkilöä

Mangler dit undervisningsmateriale illustrationer eller billeder, der kan bidrage til at indholdet forstås bedre? Ønsker du, at online-undervisningen også skal styrke dit brands image? Vores grafiske designere kan tilpasse indholdets visuelle udseende eller udarbejde skræddersyede illustrationer.
nainen puhelimessa

En kort video kan erstatte mange sider med tekst og billeder. Ud over at være effektiv gør brugen af video også undervisningen mere attraktiv. En video kan bruges til at gennemgå de mest grundlæggende elementer inden for et emne eller uddybe oplysninger, som allerede er videregivet. Hvis du ikke allerede har en egnet video, kan vores team hjælpe med at producere en.
mies ja nainen työskentelemässä tietokoneella

Ved pædagogisk planlægning tages der et større hensyn til deltagernes behov, baggrund og udgangspunkt. Med hjælp fra et pædagogisk script kan kursusindholdet tilpasses, så det bedre understøtter undervisningsmålet og tager hensyn til de forskellige målgrupper. Dette er med til at fastholde deltagerne i undervisningen og forbedre indlæringen.
man explaining

For at øge e-learning-pakkens effektivitet tilbyder vi desuden følgende ekstra services:
 • Undervisningsscenarier
 • Eksempler på illustrative situationer
 • Forskellige læringsstier
 • Spil-lignende elementer
 • Sluteksamen og logiske test
 • Tilpasset grafik og illustrationer
 • 2D/3D-animationer

Eksempler på servicepakker

Produkttræning, der har til formål at formidle basisoplysninger til medarbejdere i kundeservice og salg. Prisen på denne pakke er EUR 1.280 (ekskl. moms) Pakken inkluderer:
 • 20 slides med tekst og billeder
 • 3 spørgsmål om emnet i forbindelse med måling af læringsresultaterne
 • Indtaling af indholdet på engelsk
 • Kurset leveres i en SCORM- eller HTML5-pakke klar til publicering

Undervisning i ibrugtagning af et nyt produktstyringssystem. Målet med undervisningen er at sikre, at alle medarbejdere har de nødvendige færdigheder, så de kan tage systemet i brug på egen hånd. Prisen på denne pakke er EUR 2.220 (ekskl. moms) Pakken inkluderer:
 • 25 interaktive slides med tekst og billeder
 • 5 øvelser, der måler læringsresultaterne
 • Indholdet ses på skærmen trinvis samtidig med indtalingen.
 • Kurset leveres i en SCORM- eller HTML5-pakke klar til publicering
shape-left-client_testi Created with Sketch.

Processen i forbindelse med Fast Track E-learning

woman working on a laptop outside

Kunden indsender det materiale, der skal digitaliseres af Acolad. Materialet kan bestå af Word-dokumenter, PowerPoint-præsentationer og billeder.

01
kaksi miestä lyömässä kättä

Acolad samler og visualiserer materialet, hvorefter der udarbejdes en digital undervisningspakke.

02
three women in a meeting

Den første version af online-kurset leveres til kunden. Ændringer og tilpasning af indhold baseret på feedback.

03

Undervisningspakke godkendes af kunden og afprøves i testgruppe eller større målgruppe. Tidsmæssigt tager det 1-4 uger at producere en version, der kan publiceres.

04

Har din virksomhed behov for at digitalisere eksisterende uddannelsesforløb?

Se vores kunder

Lad os tale om dit projekt

Vi vender hurtigt tilbage til dig.