Overheid en publieke sector

Sloop taalmuren, bied burgers een moderne digitale ervaring en verander hoe je content beheert.  

De volgende generatie van burgerbetrokkenheid en digitale overheidsdiensten

Onder invloed van de digitalisering en informatisering communiceren overheidsdiensten steeds vaker in verschillende talen met de burger. Burgers en bedrijven verwachten ook dat overheidsdiensten hen op een gepersonaliseerde, snelle en bekwame manier te woord staan, in hun eigen taal.  

Met de taaldiensten en oplossingen voor contentbeheer van Acolad kunnen overheden en internationale organisaties die een wereldwijd publiek willen bereiken op een efficiënte en vlotte manier met al hun doelgroepen communiceren. 

Wij gaan verder dan de digitalisering van processen en diensten: wij passen platforms en systemen aan en herontwerpen operationele modellen. Wij willen publieke instellingen in staat stellen om in alle talen eenduidig en doelmatig te communiceren, met de efficiëntie en reactiesnelheid die burgers tegenwoordig van hen verwachten. 

Klanten in de publieke sector

Vertrouwde partner van overheden en publieke instellingen overal ter wereld 

Al vele jaren werken wij samen met overheden in alle regio's om administraties en publieke instellingen te helpen informatie te verstrekken in meerdere talen en de digitale wereld te betreden.  

 • Internationale organisaties 
 • Europese instellingen 
 • Nationale en lokale overheden  
 • Overheidsinstellingen 
 • Overheidsdiensten en -instellingen 
 • Staatsbanken 
 • Wetshandhavingsautoriteiten 
 • Aanbestedingsdiensten 

Vertaaldiensten voor overheden en internationale organisaties

Wij helpen je om eenvoudig, snel en efficiënt met je inwoners te communiceren 

Nu de wereld meer dan ooit verbonden is, moeten overheidsinstellingen en internationale organisaties een mondiaal publiek aanspreken en taal- en cultuurgrenzen overstijgen.  Allerlei publieke informatie – van formulieren tot wetteksten – moet vertaald worden in alle wettelijk voorgeschreven talen om voor iedereen toegankelijk te zijn. 

Acolad helpt nationale en lokale overheden, overheidsinstellingen en internationale organisaties om minderheidsgroepen, gemeenschappen, bedrijven en verenigingen in meerdere talen aan te spreken en het brede publiek te informeren over nationale, Europese en lokale aangelegenheden.  

Waarom Acolad?

 • Korte doorlooptijden 
 • Grote vertaalcapaciteit 
 • Expertise in digitale content en sociale media 
 • Betere kwaliteit dankzij gespecialiseerde moedertaalsprekers 
 • Scherpe prijzen dankzij geavanceerde lokalisatietechnologie  

Professionele en beëdigde vertaaldiensten voor overheden in meer dan 300 talencombinaties

Dankzij onze bedreven vertalers en baanbrekende taaltechnologie werken wij grote vertaalopdrachten voor overheden snel en met uitstekende kwaliteit af. Wij kunnen alle soorten overheidsdocumenten en publicaties van openbaar belang aan. 

Overheidsdomeinen

 • Nationale overheden en politiek 
 • Internationale organisaties en politiek 
 • Politiek commentaar 
 • Sociaal beleid 
 • Economie en financiën  
 • Gezondheidszorg en onderwijs 
 • Toerisme en cultuur  
 • Energie en milieu 
 • Migratiebeleid 
 • Burger- en minderheidsrechten 
 • Stedenbouw 
Content en documenten

 • Overheidsformulieren en -contracten 
 • Juridische documenten en wetteksten 
 • Persberichten, publieke verklaringen en toespraken 
 • Publieke informatie in digitale en gedrukte vorm 
 • Training en e-learnings 
 • Interne communicatie en intranetportals 
 • Rapporten en witboeken 
 • Websites en apps  
 • Socialemediaprofielen 
 • Programmadocumentatie en -materiaal 

Lokalisatie van politieke campagnes

Verlies geen stemmen door communicatiebarrières 

Politici bereiken hun kiezers steeds vaker digitaal, via websites, apps en sociale media. Acolad kan al je campagnekanalen en -materialen vertalen en lokaliseren met de snelheid en kwaliteit die je nodig hebt om verkiezingen te winnen. Onze afdeling campagnelokalisatie is gespecialiseerd in de lokalisatie van websites en apps, meertalige SEO, creatieve transcreatie, socialemediaprofielen, interne en externe communicatie, verkiezingsborden, flyers enz. 

Vertaling van regelgeving

Overheidsinstellingen vaardigen heel wat regelgeving uit. De documentatie die zij daarbij publiceren, moet vaak vertaald worden in verschillende talen om de meertalige burgers van vandaag te bereiken. Acolad heeft een gespecialiseerd team van professionele juridisch vertalers en deskundigen die alle soorten regelgeving accuraat en efficiënt kunnen vertalen. 

Altijd de juiste terminologie

Accurate en betrouwbare vertaaldiensten voor overheden 

Wij begrijpen hoe belangrijk vertalingen voor overheidsinstellingen en internationale organisaties zijn. De kleinste vergissing kan wereldwijde deining veroorzaken. Daarom gebruiken wij de allerbeste tools voor terminologiebeheer, zodat onze vertalers jouw officiële documenten kunnen vertalen met de terminologie, kwaliteit en snelheid die jij verwacht. 


Tolkdiensten voor de publieke sector

Professionele tolken helpen je team om met burgers te communiceren in hun taal 

Webinars, onlinevergaderingen en virtuele conferenties rukken snel op nu de technologie verbetert. Wie een webinar of virtuele conferentie organiseert spaart niet alleen tijd en kosten aan verplaatsingen, locaties zoeken en logistiek uit, maar kan ook een breder, internationaal publiek aanspreken dat ter plaatse niet zou kunnen deelnemen en zo een veel grotere impact hebben.  

Van consecutief tot simultaan tolken, van videotolken op afstand tot vertaling van opgenomen webinars met ondertitels of voice-over, wij hebben de medewerkers en expertise om de klus snel en efficiënt te klaren.

 • Videotolken op afstand 
 • Telefoontolken 
 • Consecutief tolken 
 • Conferentietolken 
 • Gerechtstolken 
 • Politietolken 
 • Medisch tolken 

Digitale overheid en procesautomatisering

Een flexibelere, veiligere en geïntegreerde digitale omgeving voor overheden  

De druk op de publieke sector om efficiënter te werken en de dienstverlening aan burgers te verbeteren is enorm. Waar vinden overheidsorganisaties nieuwe manieren om hun processen flexibeler te maken en hun middelen beter te benutten? 

Ontdek hoe wij publieke organisaties helpen om digitale technologieën aan te wenden om de burger innovatieve diensten te bieden en hun processen achter de schermen naadloos te integreren. 

 • Manuele processen automatiseren en productiviteit verhogen 
 • Toegang tot informatie stroomlijnen en samenwerking tussen overheidsdiensten en belangenorganisaties verbeteren 
 • Meer inzicht krijgen in de werking van de organisatie en de behoeften van de burger 
 • Alle voorschriften en regels van de overheid naleven 

Ga voor projectuitmuntendheid bij de modernisering van jouw casemanagementsysteem

De reis van papieren processen naar een volledig digitale wereld 

Digitale ervaring

Bied je bevolking een uitzonderlijke digitale ervaring en vergroot de betrokkenheid van je burgers 

Wij tekenen digitale strategieën uit en bouwen flexibele digitale platformen voor overheden die je makkelijk kan integreren in je bestaande IT-systemen en afstemmen op je toekomstige behoeften.  

Ontdek de voordelen van digitalisering en lever efficiëntere en meer gebruikersgerichte onlinediensten, terwijl je de tevredenheid van de burger en de kwaliteit van de dienstverlening meet.

 • Coherente digitale strategie over verschillende kanalen 
 • Flexibele WCMS-infrastructuur 
 • Digitale formulieren en documenten 
 • Gepersonaliseerde communicatie met de burger 
 • Geavanceerde analyse 
 • Beste gebruikerservaring 
 • Operationele efficiëntie  
 • Gebruikersacceptatie & training 

Communicatie met Europese burgers en bescherming van de taaldiversiteit van Europa

Ontdek hoe Acolad uitgebreide, meertalige vertaaldiensten voor de Europese Unie verzorgt

Wil je graag ontdekken hoe wij klanten in de publieke sector helpen?

Ons team staat klaar om je te helpen