AVG-training: e-learningcursus

Onze e-learningcursus over de AVG is een gemakkelijke manier om ervoor te zorgen dat jouw werknemers zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Zelf voldoe jij hiermee aan de verantwoordingsplicht die de AVG oplegt.

Leer de AVG kennen!

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU legt talrijke nieuwe vereisten op aan organisaties. Zo moeten alle werknemers die persoonsgegevens verwerken de eisen van de AVG kennen, net als de rechten die EU-burgers eraan ontlenen. In de praktijk gaat het om iedereen die werkt met klanten, werknemers en hun gegevens.

Daarnaast moeten organisaties door middel van documentatie kunnen aantonen dat hun werknemers beschikken over het vereiste expertiseniveau ten aanzien van de AVG.

Onze AVG-training is een e-learningpakket, een gemakkelijke manier om huidige en toekomstige werknemers op gedocumenteerde wijze consequent te trainen. Het onlinemateriaal blijft beschikbaar voor toekomstige raadpleging en kan altijd en overal worden bekeken op een mobiel apparaat, een tablet of een computer.

Wie heeft er baat bij onze e-learningcursus over de AVG?

Deze e-learningcursus over de AVG is bedoeld voor alle organisaties die hun werknemers willen opleiden in de basisprincipes en eisen van de AVG en die hun verantwoordingsplicht willen vervullen.

De training is noodzakelijk voor alle werknemers die persoonsgegevens verwerken of ermee te maken krijgen. Deze werknemers hebben gewoonlijk een functie in de klantenservice, verkoop, marketing, personeelszaken, de financiële administratie of in het kader van het bijhouden van de klantenadministratie.

De gemakkelijke manier om jouw personeel op te leiden in de AVG

Onze e-learningcursus over de AVG is voor jouw bedrijf een gemakkelijke manier om te voldoen aan de verantwoordingsplicht met betrekking tot de eisen en rechten die gepaard gaan met de AVG.

 • De onlinetraining over de AVG duurt ongeveer 30 minuten.
 • De e-learningcursus kan worden aangeboden via de leeromgeving van Acolad of als SCORM-pakket dat gemakkelijk kan worden gemigreerd naar de leeromgeving van jouw organisatie.
 • Deelname en voltooiing van de AVG-training zijn gemakkelijk te volgen in de leeromgeving.
 • Naast theorie bevat de e-learningcursus over de AVG praktische oefeningen en een eindtoets met tien wisselende vragen.
 • De gestandaardiseerde e-learningcontent is beschikbaar in het Engels, Fins en Zweeds. We kunnen die content zo nodig ook lokaliseren in andere talen.
 • De content kan door middel van een beperkte rebranding worden aangepast aan het merkimago van jouw organisatie.
 • We kunnen de e-learningoplossing qua stijl, content en oefeningen ook specifieker afstemmen op de behoeften van jouw organisatie.

Onze e-learningcursus over de AVG gaat in op de volgende vragen:

 • Wat is de AVG en wat zijn de doelstellingen ervan?
 • Wat zijn de belangrijkste concepten van de AVG?
 • Welke eisen stelt de AVG aan de verwerking van persoonsgegevens?
 • Om welke redenen kunnen persoonsgegevens verzameld, verwerkt en opgeslagen worden?
 • Met welke punten moeten organisaties rekening houden?
 • Welke invloed heeft de AVG op het werk van individuele werknemers?

Welke investering is ermee gemoeid?

Onze e-learningoplossing kan als licentie worden aangeboden via de leeromgeving van Acolad of als SCORM-pakket dat gemakkelijk kan worden gemigreerd naar de leeromgeving van jouw organisatie. Beide prijzen geven 12 maanden toegang tot het e-learningpakket. De toegang na de eerste 12 maanden wordt in overleg met de klant vastgesteld.

Leeromgeving van Acolad

Prijs: vanaf 2.000 EUR (max. 60 gebruikers)
Inhoud: e-learningcursus in het Engels, Fins of Zweeds

Heb je meer gebruikers of wil je een cursus op maat? Neem contact met ons op. We vertellen jou er graag meer over!

Leeromgeving van de klant

Prijs: vanaf 2.500 EUR (onbeperkt aantal gebruikers)
Inhoud: e-learningcursus in het Engels, Fins of Zweeds

Tegen meerprijs kunnen we de stijl en content aanpassen en versies in andere talen leveren.

Acolad heeft Oras Group geholpen met het digitaliseren van zijn populaire klantentraining, de Faucet School, en het creëren van verschillende talenversies.

Oras


Interesse? Neem contact met ons op en vraag een demo!