Processautomatisering

Vårt heltäckande digitala arbetssätt gör att teamen kan reagera snabbare, erbjuda kunderna bättre service och samtidigt öka den övergripande effektiviteten, säkerställa lagefterlevnaden och minska kostnaderna.

Upptäck ett snabbare sätt att digitalisera och automatisera affärsprocesser, samtidigt som du håller kostnaderna för tekniken under kontroll

Den digitala tekniken förändrar konkurrensmiljön snabbare än någonsin. Standardiserade affärsprocesser uppfyller inte längre de ökande kundförväntningarna avseende digitala kontaktpunkter och svarstider.

Så här kommer lite goda nyheter! Acolad finns här för att hjälpa dig upptäcka det smidiga sättet att anpassa dig till dagens samarbetsinriktade, dynamiska och informationsintensiva arbetsflöden. Genom att kombinera avancerade verktyg för integrering av innehåll, hantering av affärsprocesser, produktivitet och samarbete, kan vi hjälpa din organisation att ersätta traditionella arbetsflöden genom ett anpassat arbetssätt för varje situation.

Användarvänlig ärendehantering med OpenText AppWorks

Ta reda på hur du kan göra om och anpassa dina system och processer enligt kundernas behov. Allt samlat i en enda plattform med ett smidigt användargränssnitt, utan behov av avancerade kodningskunskaper.

Dokumentautomatisering i AppWorks

Se hur SmartDocuments -mallar förenklar fallmetadata i AppWorks.

Användningsfall

Lågkodsutveckling

Kodfria dra-och-släpp-funktioner och färdiga komponenter skyndar på utvecklingen av applikationer utformade för hur människor verkligen arbetar.

Processintelligens

Ge insyn i driftstatusen och möjliggör smartare automatisering med rapporter, instrumentpaneler och datautforskningsfunktioner.

Lånegarantier och kontohantering

Öka hastigheten vid behandling och beviljande av lån och försäkringar för att öka intäkterna och kundnöjdheten.

Hantering av juridiska ärenden

Synkronisera teamet för att hantera tidsgränserna för alla ärenden på ett effektivt sätt, organisera kundregister, scheman och bokade möten samt håll ordning på fakturerbara timmar.

Hantering av socialärenden

Befria personalen från rutinadministration så att de kan möta medborgarna, minska pappersarbetet, minska antalet överklaganden och reducera antalet bedrägerier

Ekonomisk revision

Hantera hela redovisningens livscykel – från förenklad revisionsplanering, checklistor och insamling av fältdata till rapportstatus och resultat i realtid.

Hantering av försäljningsställen

Ge kunderna en differentierad butiksupplevelse med effektiv back-office-verksamhet, från lagerhantering till personalscheman.

HR-ärendehantering

Förbered, hantera och lagra dokumentation från styrelse-, avdelnings- eller teammöten. Dela ut dagordningen till deltagarna, spåra åtgärdspunkter, organisera och arkivera relevanta resultat och bevara konfidentialiteten för känslig information.

Tillståndshantering

Säkerställ löpande, uppdaterad efterlevnad av tillstånd genom att hantera och rapportera alla tillstånd och deras data, från nödvändiga aktiviteter till förnyelsedatum.

Digital posthantering

Skynda på kundsvaren genom att säkerställa att all inkommande och utgående korrespondens levereras omedelbart till avsedda mottagare genom rätt process eller system.

Våra partner för ärendehantering och BPM-plattformar i toppklass

OpenText | AppWorks

Med starka funktioner för hantering av processinriktade dokumentflöden gör AppWorks att vi snabbt kan skapa processer, justera dem efter kundens behov och integrera dem i Documentum och OpenText Content Server. 

Opentext | Documentum

Documentum är ett effektivt system för dokumenthantering. Dess robusthet, skalbarhet och de många funktionerna gör att det lämpar sig väl för storskaliga implementeringar.

Alfresco

En plattform med öppen källkod som på ett unikt sätt kombinerar processkörning med avancerade funktioner för dokumentsamarbete

Nintex

Nintex-plattformen för processautomatisering möjliggör storskalig integrerad verksamhetskritisk automatisering och snabb implementering av enklare arbetsflöden på företagets alla avdelningar.

Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform är platsen där Power BI, Power Automate, Power Apps och Virtual Agents möts, vilket ger en lågkodsplattform som hjälper dig att digitalisera och automatisera processer på nolltid.

Varför dynamisk ärendehantering?

Få kundinsikter i realtid

Förbättra samarbetet och kvaliteten i affärsbesluten för att tillhandahålla enastående kundservice.

Anpassa personalupplevelsen

Anpassade skärmar, favoritärenden och -dokument, personliga påminnelser och andra ärenderelaterade funktioner.

Skynda på dokumentproduktionen

Dokumentskapande med ett klick och automatiserade arbetsflöden som eliminerar enformiga och icke-värdeskapande uppgifter.

Förbättra produktiviteten

Snabbare uppföljning, kortare hanteringstider och kors- eller uppförsäljning vid behov, utan ökat personalantal.

Förbättra synligheten och kontrollen

Rapporter i realtid och verifieringskedjor för aktiviteter för att följa driftstatusen, optimera resurser och öka efterlevnaden.

Öka kundnöjdheten

Anpassa processer till enskilda förhållanden samtidigt som avtalen om kvalitetsnivå och konsekvens för tjänsterna uppfylls.

Magic Quadrant – en närmare titt

Utforska Gartners årligen publicerade rapport om plattformar för innehållstjänster. Här är en sammanfattning om de viktigaste: Microsoft, OpenText och Hyland.

Vill du se hur våra plattformar används?

Boka en demonstration med våra experter!