myInsight FAQ

Hieronder vind je enkele van de meestgestelde vragen en antwoorden over myInsight voor Documentum Reporting Solution. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem dan contact op met ons team via het formulier onderaan deze pagina.

1. Hoe kan ik een proeflicentie voor myInsight krijgen?

Vul het aanvraagformulier voor een proeflicentie in om een proeflicentie van 30 dagen aan te vragen.

2. De webapplicatie wordt niet correct geüpgraded bij het upgraden van myInsight

Controleer of het nieuwe bestand myInsight.war correct is opgeslagen in jouw map met webapps. Vervolgens kan je de juiste versie van myInsight bevestigen door dit te controlen in het scherm About van de myInsight -webapp:

In D2:

 

In Documentum Administrator/Webtop:

3. Kan myInsight worden gebruikt in combinatie met een loadbalancer?

myInsight voor Documentum zou met een loadbalancer moeten kunnen werken, mits de myInsight -gebruiker met zijn sessie op dezelfde server blijft. Anders ziet de gebruiker een inlogscherm wanneer hij verbinding maakt met een andere server.

4. De rapporten worden gegenereerd zonder stylesheet en het logo wordt niet weergegeven in het rapport.

Voer de CS-installatie opnieuw uit en kies de updateoptie. Vul in de onderstaande stap de juiste URL in.

 

Eventuele aanvullende informatie: de installer updatet automatisch alle presentatiebestanden in de repository wanneer de URL is opgenomen in de content van het bestand en voor alle myInsight-widgets, bijvoorbeeld in het bestand -Report Presentations -> Standard Presentations -> htmlCommon.xsl.

Een andere optie om het probleem op te lossen, is het presentatiebestand htmlCommon.xsl (Report Presentations\Standard Presentation\htmlCommon.xsl) handmatig aan te passen, als dit probleem zich alleen voordoet bij HTML-rapporten.

Verander de volgende regel om naar de juiste middelen te verwijzen:

5. Kan ik taalpakketten verwijderen uit myInsight?

Gebruik het volgende commando om het jar-pakket te extraheren:

jar xvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar

Verwijder in de map "strings" alle bestanden die eindigen op "_de.properties" en "_nl.properties" (en alle andere talen waarmee je problemen hebt).
Gebruik de volgende opdracht om het jar-pakket opnieuw te compileren:

jar cvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar *

5.1 Ik krijg de volgende foutmelding:

Install,nl.delt.install.common.beans.wizard.action.DltWAIns tallFromXMLDef, err, DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null STACK_TRACE: 19 DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null

Wanneer een rapportdefinitie content van meer dan 10 bytes bevat, verwacht de TBO-module een XML-bestand met informatie over de kenmerken. Dit is niet mogelijk tijdens de installatie, en de installatiesoftware verbindt geen content van meer dan 10 bytes aan de TBO-module (dit is WEL mogelijk met 5 bytes).
Het object dat de fout genereert (bijv. 09008142801b4877) bevat de volledige content-voorinstallatie.

Om dit probleem op te lossen, moet de content worden omgezet in content van minder dan 10 bytes. Pas dan kan de installatie verder worden uitgevoerd.

6. Ik ondervind problemen met het classpath dat myInsight gebruikt

MyInsight voor Documentum doet niets speciaals met het classpath, dus dit is hetzelfde als elke andere module binnen Documentum (uitgezonderd de java_methods-directory). Conflicten met de bibliotheek die in verschillende mappen is opgeslagen, kunnen het makkelijkst worden opgelost door de bibliotheek in een map te plaatsen die zich altijd in het Documentum Java Method Server-classpath bevindt. Als de bibliotheek alleen wordt gebruikt in methoden die worden uitgevoerd op de Documentum Java Method Server, kun je het bestand in de map "%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/deploy/ServerApps .ear/lib" plaatsen of (als de bibliotheek ook wordt gebruikt in BPM-workflows) in "%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/lib" plaatsen.

De logbestanden van myInsight worden opgeslagen in de repository in cabinet "/Temp" of in "/Temp/jobs/Delt Reporting Agent" voor het uitvoeren van taken. Het is niet mogelijk om het classpath naar het logbestand te printen.

Het traceerniveau kan worden gewijzigd voor het uitvoeren van taken:

 • Wijzig het traceerniveau van de taak in Documentum

En voor handmatige uitvoeringen:

 • Maak een bestand met de naam "Delt Report Generator.properties" in de directory WEB-INF\classes van de D2-Client-webapplicatie.
 • Zet de volgende regel in dit bestand
 • method_trace_level=10
 • Herstart de D2-Client-applicatie.

7. Problemen met myInsight bij de upgrade naar d2 4.1

Er zijn een aantal bijkomende installatiestappen die worden aangeraden bij de upgrade naar D2 4.1:
upgrade eerst D2 4.0 naar 4.1 zoals beschreven in de D2-installatiehandleiding en volg daarna onderstaande stappen:

Installeer de myInsight -widget opnieuw (doe dit altijd na de installatie van een nieuwe D2-versie)

 • De installatie van myInsight -widget kan worden uitgevoerd met de installer voor de applicatieserver van myInsight "WebAppConfigurationWIN|LINUX".
 • De installer vraagt tijdens de installatie naar de D2FS en D2-map/war. Maak voor beide apps een koppeling naar de D2-map of D2.war in jouw map webapps/deploy op de applicatieserver.
  • Edit dit bestand op de applicatieserver webapps\myInsight\WEB-INF\classes\applicationContext.xml en pas de volgende settings aan:
 • Koppel de defaultUri-property aan de juiste D2 URL: http://HOST_NAME:PORT/D2/ws 
  (bijv. propertynaam="defaultUri" waarde="http://localhost:8080/D2/ws"/).
 • Zoek de tekst "eu.c6.d2fs.services.usergroup_service:" en verwijder deze (inclusief de dubbele punt).
  • Stop de applicatieserver.
  • Verwijder de cache/werkmap van de applicatieserver.
  • Start de applicatieserver.

8. Ik krijg de volgende foutmelding in het myInsight-contentserverporgramma op linux

Grafische installaties worden niet ondersteund door de VM. In plaats hiervan wordt de consolemode gebruikt...

Voer de contentserverinstallatie van myInsight uit vanaf een Windows-computer en maak tijdens de installatie verbinding met de Linux-computer.

9. Licentiefout na de upgrade naar myInsight 5.1

Bij de upgrade naar myInsight 5.1 is een kleine update van het licentiebestand vereist.
myInsight-klanten kunnen gewoon contact opnemen met het supportteam en hun licentiecode wordt geüpdatet.

In dringende gevallen of buiten Europese kantooruren kun je gebruikmaken van een tijdelijke code. Deze kan worden gedownload via onze website.
Proef- en NFR-licenties zijn compatibel met myInsight 5.1.

10. Vervanging van het myInsight-licentiebestand en verkrijging van het licentiebestand

Je kunt via onze websiteeen tijdelijk licentiebestand aanvragen dat 1 maand geldig is.

Je kunt dit licentiebestand (myInsight.license) vervangen door het bestand dat je kunt vinden in de Documentum-repository onder het cabinet waarin myInsight voor Documentum is geïnstalleerd, bijvoorbeeld myInsight. In het licentiebestand is de verborgen flag ingesteld op "true", dus je moet jouw client-settings zo instellen dat verborgen objecten worden weergegeven (in Webtop/DA ga je bijvoorbeeld naar Tools -> Preferences en selecteer je "Show hidden objects").

11. Het menu is niet zichtbaar in de myInsight-widgets

Dit wordt veroorzaakt door de witte labels in het menu. Dit kan als volgt worden opgelost:

 • Ga naar D2-Config en navigeer naar het D2 Theme dat wordt toegepast op de omgeving.
 • Selecteer één van de bestanden die je vindt in Application Background -> Image setting

Als het probleem hiermee niet is opgelost:

 • Ga naar de applicatieserver en open het volgende bestand: 

/myInsight/FrameWork.css, Dit bestand heeft voorrang op alle andere settings.

 • Voeg in de node .skin-MenuMainItem de volgende regel toe: 

color: black !important; of background-color: black !important;

12. Waar kan ik het logbestand vinden in het geval van een foutmelding zoals hieronder in de UI?

Voer de contentserverinstallatie van myInsight uit vanaf een Windows-computer en maak tijdens de installatie verbinding met de Linux-computer.

 

Error running method: There is an invalid DQL query specified.

Je vindt het bijbehorende logbestand result.myInsight Agent.log in het cabinet Temp voor de werkelijke foutmelding en de onjuist geconfigureerde DQL. Hieronder vind je enkele aanvullende foutmeldingen en de oplossing ervan:

 • ERROR: There are currently too many running reports:

Deze setting kan je wijzigen. Ga naar het cabinet waarin de eDRG is geïnstalleerd, bijvoorbeeld eDRG. Je vindt de configuration.xml van eDRG in de root van dit cabinet. In dit configuratiebestand vind je de onderstaande setting:

 

Je kan deze setting wijzigen om het toegestane aantal tegelijkertijd gegenereerde rapporten te verhogen. Je kan deze setting bijvoorbeeld wijzigen naar 50, maar vergeet niet dat deze setting invloed heeft op de performance. Met deze setting kan je 50 rapporten tegelijkertijd genereren, maar als deze rapporten gebruikmaken van zware query's dan heeft dit gevolgen voor de performance van jouw omgeving.

 • ERROR: Current repository does not fall within the license

De repository waarop je momenteel bent ingelogd, bevindt zich niet in het licentiebestand dat je gebruikt voor de omgeving.

 • ERROR: Licensed period exceeded

Het licentiebestand dat je gebruikt voor de omgeving is niet langer geldig omdat de huidige datum later is dan de vervaldatum van het licentiebestand.

Staat jouw vraag er niet tussen?

Neem contact op met onze experts