Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Fast Track elearning

Digitalisera din befintliga utbildning snabbt och enkelt

Snabbt

En färdig demoversion inom några veckor.

Agilt

Ett snabbt och deltagarfokuserat sätt att börja digitalisera utbildningar.

Det krävs inga storskaliga resurser för att producera webbutbildning.

No large-scale resources are needed to produce online training.

Fast-Track elearning

Snabbspår för digitaliserad utbildning är ett snabbt och prisvärt sätt att digitalisera ditt företags befintliga utbildningar och kurser. Du behöver bara definiera ett utbildningsmål och skicka ditt befintliga utbildningsmaterial till oss. Vi kommer att använda materialet för att skapa ett utbildningspaket som du kan distribuera via din befintliga utbildningsmiljö.

Styrkan med snabbspåret för digitaliserad utbildning är hastigheten. En kurs kan överföras till digitalt format på 1-4 veckor, medan elearningkurser som behandlar större teman kan ta några månader. De webbutbildningar som skapas kan vidareutvecklas baserat på återkoppling från användarna.

Ett tydligt definierat och avgränsat mål är ett effektivt stöd för planeringen av innehållet för ett specifikt behov. Målet kan till exempel vara att lära ut de grundläggande funktionerna i ett kundsystem eller funktionerna hos en viss produkt.

Det snabbaste sättet att starta digitaliseringen av utbildning är att använda befintligt skriftligt material. Materialet kan bestå av exempelvis PowerPoint-presentationer, Word-dokument, bilder, inspelade webbinarier eller andra digitala material.
neljä ihmistä työskentelemässä yhdessä

I regel rekommenderas paketet med snabbspår för digitaliserad utbildning för användning mot företagets interna målgrupper. Det kan handla om företagets anställda, återförsäljare och underleverantörer, eftersom utbildningen fokuserar på faktainnehåll. Kurser som produceras för externa målgrupper kräver ofta mer planering och arbete på det visuella intrycket, så att materialet på rätt sätt stödjer företagets varumärke och visuella profil.
Abenteuer

Driftinstruktionerna för de verktyg som krävs för en uppgift kan sammanställas till en komprimerad och lättillgänglig elearningkurs som är mer tilltalande än en tjock manual. En utbildning kan också skapas för idrifttagningen av ett informationssystem eller maskin. När det gäller maskiner kan instruktionerna också omfatta service och underhåll.
nainen tietokoneella

Utbildning om produkter och tjänster är särskilt viktigt för nya medarbetare. Utbildningen kan fokusera på funktioner och fördelar hos en produkt eller tjänst, eller hur man hanterar dem i ett kundsystem.
Meeting

All introduktionsutbildning behöver inte erbjudas i form av grupputbildning eller personlig utbildning. Upprepade moment i en introduktionsutbildning kan digitaliseras, vilket frigör mer tid för utbildning inom praktiska arbetsuppgifter. Några exempel på upprepade moment i en introduktionsutbildning är företagsintroduktioner, eller en preliminär granskning av verktyg som behövs i arbetet.
Bureau

Om leveransprocessen för en produkt eller tjänst är komplex och kräver samarbete mellan flera parter, kan onlineutbildning användas för att lära ut processen till alla ska delta i den. En elearningkurs kan till exempel skapas för kunders retur- eller reklamationsprocesser. Utbildningsmål kan vara utbildning inom roller, arbetssteg eller en övergripande bild av en process.
Books

Ett företags interna säkerhetsutbildning kan digitaliseras. Utbildning som rör brandsäkerhet eller säkerheten hos verktyg fungerar utmärkt i digitalt format. Onlineutbildning kan användas för att nå en stor målgrupp och är enkelt tillgänglig. Dessutom kan chefer och HR-avdelningar övervaka att alla har genomfört nödvändiga kurser och utbildningar.

Problemlösningskit är särskilt användarbara inom kundtjänst och uppgifter inom teknisk support. Att lösa kända och upprepade problem går snabbare när man har lärt sig om dem i förväg. Det är enkelt att gå tillbaka till ett problemlösningskit som skapats i digitalt format vid behov. Det är särskilt användbart för nyanställda och även för personer som fått en ny arbetsbeskrivning.
two women writing to white board

Vi skapar ett fullständigt utbildningspaket som stöder utbildningsmålet baserat på ditt befintliga material. Du behöver inte lära dig hur du använder några innehållshanteringssystem eller ens investera i sådana. Det enda du behöver göra är att skicka oss det material som ska användas, så tar vi hand om resten.
Kaksi naista työskentelemässä tietokoneella

Våra erfarna visuella designers ser till att det digitaliserade utbildningspaketet överensstämmer med ditt företags varumärkesprofil.

När tidsramarna är snäva blir projektledningen väldigt viktig. Våra projektledare säkerställer att projektet framskrider effektivt mot de fastställda målen. Det frigör din tid för andra, mer akuta projekt och uppgifter.
meeting clienti

Innan den digitala utbildningen distribueras bredare bör den testas inom en begränsad målgrupp. Baserat på testresultaten kan utbildningens innehåll anpassas så att den uppfyller behoven hos målgruppen eller utbildningsmålet ännu bättre.
several people working on computers

Den webbutbildning som skapas baserat på ditt material levereras till dig i ett SCORM- eller HTML5-paket. Du kan distribuera utbildningen via din befintliga lärplattform eller LMS-system. Om ditt företag inte har något lämpligt distributionssystem är du välkommen att fråga oss om råd: vi hjälper dig gärna.
nainen opettamassa liitutaululla

En snabb feedbackenkät med några frågor om utbildningens innehåll finns inkluderade i slutet av onlinekursen. När vi har samlat in och analyserat feedbacken, skickar vi rekommendationer om hur du kan utveckla ditt utbildningsinnehåll.
mies opettamassa kolmea henkilöä

Saknar ditt utbildningsmaterial illustrationer eller bilder som kan hjälpa deltagaren att förstå informationen? Ska onlineutbildningen också stärka ditt företags varumärkesprofil? Våra grafiska designers kan anpassa utseendet på kursen eller skapa skräddarsydda illustrationer.
nainen puhelimessa

En kort video kan ersätta många sidor med text och bilder. Förutom att videor är effektiva så gör de också utbildningen mer tilltalande. En video kan användas för att gå igenom grunderna i ett ämne eller ge fördjupad information. Om det inte redan finns en lämplig video så kan vårt team hjälpa dig att skapa en.
mies ja nainen työskentelemässä tietokoneella

En pedagogisk planering tar ökad hänsyn till deltagarens behov, bakgrund och utgångspunkt. Med hjälp av ett pedagogiskt manus kan utbildningsinnehållet anpassas för att stödja utbildningsmålet bättre och ta hänsyn till olika målgrupper. På det här sättet blir användarna mer engagerade i utbildningen och utbildningsresultaten kan förbättras.
man explaining

För att göra elearningpaketet ännu mer effektivt erbjuder vi också följande tilläggstjänster:
 • Utbildningsscenarion
 • Exempel på illustrerande situationer
 • Olika utbildningsvägar
 • Spelifieringselement
 • Slutprov och logiktest
 • Anpassad grafik och illustrationer
 • 2D/3D-animeringar

Exempel på servicepaket

Utbildning inför idrifttagning av ett nytt produkthanteringssystem. Målsättningen med utbildningen är att ge alla medarbetare de kunskaper de behöver för att själva hantera idrifttagningen av systemet. Priset för paketet är 2 220 euro (0 % moms). Paketet innehåller:
 • 20 bilder som innehåller text och bilder
 • 3 frågor om ämnet som mäter utbildningsresultaten
 • Röstpålägg för innehållet med en datorröst på engelska
 • Utbildningskurs i ett SCORM- eller HTML5-paket redo för publicering

Utbildning inför idrifttagning av ett nytt produkthanteringssystem. Målsättningen med utbildningen är att ge alla medarbetare de kunskaper de behöver för att själva hantera idrifttagningen av systemet. Priset för paketet är 2 220 euro (0 % moms). Paketet innehåller:
 • 25 interaktiva bilder som innehåller text och bilder
 • 5 övningar som mäter utbildningsresultatet
 • Textinnehållet visas på skärmen i synk med en mänsklig berättarröst.
 • Utbildningskurs i ett SCORM- eller HTML5-paket redo för publicering
shape-left-client_testi Created with Sketch.

Snabbspår för digitaliserad utbildning

woman working on a laptop outside

Kunden skickar in materialet som ska digitaliseras till Acolad. Materialet kan bestå av Word-dokument, PowerPoint-presentationer och bilder.

01
kaksi miestä lyömässä kättä

Acolad samlar in och visualiserar materialet för att skapa ett digitalt utbildningspaket.

02
three women in a meeting

Den första versionen av den skapade onlinekursen levereras till kunden. Ändringar och korrigeringar görs i innehållet baserat på återkopplingen.

03

Utbildningspaketet som godkänns av kunden distribueras till en testgrupp eller en större publik. Tiden som krävs för att producera en version för publicering är 1-4 veckor.

04

Har ditt företag behov av att digitalisera utbildningar och kurser?

Se våra kunder

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.