Låt oss diskutera ditt projekt!

+44 203 478 13 68

Översättning via API

Effektivisera projektets arbetsflöden med översättnings-API:er

Snabba upp projekten

Vårt översättnings-API hjälper dig att spara tid genom att göra arbetsflödet i dina projekt så smidigt som möjligt.

Fullständig integration

Våra projektledare samarbetar med dig under hela implementeringsprocessen för att ge dig en smidig och användarvänlig upplevelse.

Perfekt för stora projekt

Acolads översättnings-API är idealiskt för att hantera stora projekt snabbt och bibehålla en hög nivå på kvalitet och konsekvens.

Vad är ett översättnings-API?

Med Acolads API kan du ansluta din webbplats eller redigeringsmiljö till våra översättningstjänster för att hjälpa dig att spara projektledningstid och automatisera vissa processer. Om du använder ett API kan du till exempel automatisera integrationen av översatt innehåll direkt, från ditt innehållsssystem. Vårt översättnings-API är en säker plattform som garanterar datasäkerhet och sekretess.

API-rajapinnan hyödyntäminen kääntämisessä

Snabbt och effektivt

Har du projekt med stora volymer eller behöver du ofta snabba översättningar? Då är vårt API är den perfekta lösningen för dig. Det bidrar till att effektivisera översättningsprocessen och automatisera integrationen av det översatta innehållet in i ditt innehållshanteringssystem (CMS). I projekt med stora volymer, som till exempel projektfiler för e-handel, juridiska dokument och teknisk dokumentation, kan vårt API hjälpa dig att översätta stora ordvolymer snabbt och effektivt.

API mahdollistaa nopean ja tehokkaan kääntämisen

Behöver du en offert på ett översättningsprojekt?
Vi svarar snabbt!

Lättanvänt och flexibelt

Vårt API kan enkelt integreras i ditt befintliga system och du kan själv välja vilka funktioner du behöver för att skapa en skräddarsydd lösning. Det är också enkelt att skala upp efter hand som dina översättningsbehov ökar. Våra rutinerade projektledare finns till hands för att ge råd och finns med dig under hela API-integreringsprocessen. Vi jobbar tillsammans för att definiera dina behov och mål och utforma en lösning som passar optimalt för din verksamhet.

Helppokäyttöinen ja joustava API-käännösrajapinta

Ett API kan vara till stor nytta för många olika typer av kunder:

  • Advokatbyråer med många stora översättningsprojekt
  • E-handelsleverantörer som snabbt behöver översätta produktbeskrivningar
  • Kunder inom IT och teknik som behöver översätta och lokalisera appar och programvara

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.