Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

ISO-certifieringar

HemISO-certifieringar

På Acolad erbjuder vi det bästa inom professionella översättningstjänster. Vi berättar gärna, men vi föredrar att visa vad vi går för. Våra avdelningar är certifierade enligt ett stort antal olika standarder som tecken på vår kvalitet, våra färdigheter och vårt anseende.  

ISO 17100 – Krav på översättningstjänster

Detta certifikat bekräftar att våra översättningstjänster håller god kvalitet. Våra översättare, vår projektledning och kvaliteten på våra tjänster uppfyller de nuvarande kraven inom översättningsbranschen enligt ISO 17100.

Vi uppfyller ISO-standarderna genom att samarbeta med kvalificerade medarbetare inom översättning, som är uppdaterade med avseende på dialekter, vokabulär och översättningsteknik. Allt vårt arbete är spårbart, säkerhetskopierat och granskat av en kvalificerad person före leverans.

Vi följer dessa översättningsspecifika standarder för att säkerställa att våra kunder får bästa möjliga upplevelse.

ISO 9001:2015 – Kvalitetsledningssystem (QMS)

Acolad är stolta över att vara ett av över en miljon företag i världen som följer de kvalitetsledningsprinciper som krävs enligt QMS-certifikatet.

Vi tror att ett QMS-drivet förhållningssätt till kundservice och ledarskap har grundläggande betydelse för att vi ska uppfylla våra mål avseende kontinuerlig förbättring.

Vi har byggt upp Acolad på denna stabila grund. ISO 9001:2015 kräver ständig utveckling, så du kan räkna med att vi levererar tjänster av högsta kvalitet i varje del av vår verksamhet.

ISO 18587:2017 – Efterredigering av maskinöversättningsresultat

Maskinöversättning blir allt vanligare, det vill säga att människor efterredigerar maskinöversättningar i ett slutligt dokument.

IS0 18587 handlar specifikt om översättningar av artificiell intelligens. Den säkerställer att människors efterredigering av maskinöversättningar, och deras slutgiltiga redigeringar, uppfyller branschens standard.

Acolad följer alla branschkrav och processer som handlar om denna nya spännande teknologi. Det innebär att du får ta emot utmärkta översättningar med mänsklig touch.

ISO 13485 – Medicintekniska produkter

ISO 13485 är det mest accepterade internationella kvalitetsledningssystemet för aktörer inom industrin för medicintekniska produkter.

Den har grundläggande betydelse för kunder som behöver medicinska översättningstjänster av den typ som Acolad erbjuder. Den demonstrerar vår omfattande kännedom om medicintekniska produkter, något som är oerhört viktigt vid medicinska översättningar.

Din översättning kommer att uppfylla tillämpliga myndighetskrav tack vare våra översättares kunskaper om medicintekniska produkter.

Vi följer alla regler, inklusive MDR. ISO 13485 visar att vi är engagerade i att våra översättningar av medicintekniska produkter ska vara säkra och hålla hög kvalitet.

team di scienziati

ISO 14001 – Miljöledningssystem

Det finns bara en värld och vi måste alla ta hand om den.

Acolad välkomnar kraven i ISO 14001 om att vi ska övervaka och kontinuerligt förbättra vår miljörelaterade ledning, prestanda och påverkan i alla delar av vår verksamhet.

Vi strävar efter miljömässig hållbarhet och följer alla skyldigheter för miljöefterlevnad som är relevanta för våra produkter, tjänster och aktiviteter.

Tillsammans kan vi alla bygga en grund för miljömässig hållbarhet. Vår ISO 14001-certifiering säkerställer att du hittar gröna värden inbäddade i vårt företags grundåskådning.

 

 

eolico

ISO 27001 – Ledningssystem för informationssäkerhet

Vi vet att dina personuppgifter och din sekretess är av yttersta vikt.

Alla våra säkerhetssystem har granskats enligt ISO 27001 och följer standarden, så du kan känna dig trygg med att din information är säker hos oss. Vi har också ett ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS) för att ytterligare skydda dina data. All översatt finansiell information och detaljer eller känslig information är säker hos Acolad.

Dessa system granskas regelbundet så att vi håller oss uppdaterade om den senaste utvecklingen inom informationssäkerhet.

stretta di mano

ISO 18841 – Tolktjänster

Du vill ha de bästa kvalificerade tolkarna som följer branschens bästa praxis. Acolads IS0 18841-certifiering visar på vår kompetens i varje aspekt av tolktjänsterna.

Våra översättare är högkvalificerade och professionella. Denna certifiering visar att vi bryr oss om deras karriärutveckling och att vi stöder och värderar dem som personer.

Om du vill veta mer om Acolads certifieringar är du välkommen att höra av dig till din kontaktperson på Acolad eller skicka oss ett meddelande via vår webbplats.

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.