Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

HemGDPR

GDPR

Från den 25 maj 2018 måste alla företag och enskilda näringsidkare följa GDPR, dvs. den allmänna dataskyddsförordningen. GDPR är avsedd som ett skydd för enskilda EU-medborgares personuppgifter och privatliv. Varje företag eller enskild näringsidkare som inte följer GDPR riskerar sanktioner som kan involvera allt från varningar till höga böter. Därför måste alla företag (inklusive små och medelstora bolag) och enskilda näringsidkare införa lämpliga system och processer som skyddar kunderna och uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

 

Enligt GDPR omfattas följande typer av personuppgifter: grundläggande personuppgifter (som namn, adress och personnummer), webbdata (IP-adress, position, cookiedata med mera), hälsouppgifter och biometriska data, information om ras och etnicitet, politiska åsikter och sexuell läggning.

 

GDPR-reglerna gäller inte data som bearbetas för rent privata syften eller verksamhet som sker i hemmiljö. Dessa data får ändå inte kunna förknippas med någon som helst kommersiell eller yrkesrelaterad verksamhet.

 

Lagstiftningen gäller inte bara företag och yrkesverksamma inom EU:s medlemsstater. Den påverkar även alla företag som inte har någon verksamhet i någon av EU:s medlemsstater, men som ändå genomför datatransaktioner som involverar lagring eller bearbetning av personuppgifter om EU-medborgare inom EU:s medlemsstater.

 

Därför måste även yrkesverksamma översättare, tolkar, korrekturläsare med flera följa kraven i den allmänna dataskyddsförordningen när de samarbetar med företag, eftersom dessa bearbetar information och dokument som innehåller personuppgifter.

 

Företag och enskilda näringsidkare måste emellertid också komma ihåg att följa alla sekretessavtal (NDA). GDPR har som mål att skydda privata uppgifter, medan ett sekretessavtal förhindrar utlämning av uppgifter om direkta och indirekta kunder. Dessa avtal är kompletterande avtal och måste ingå i varje företags tilläggsavtal för att garantera sekretessen och att GDPR uppfylls.

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.