Fallstudie

Swiss Precision Diagnostics implementerar terminologihantering för att öka kvaliteten och samtidigt minska kostnaderna

 

 


Kunden

Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD) är världsledande inom forskning, utformning och försäljning av avancerade, konsumentinriktade diagnosprodukter. De är mest kända för sina graviditets-, fertilitets och ägglossningstest för hemmabruk, Clearblue® – en produktserie som utformats för att hjälpa kvinnor att bättre förstå och hantera sin reproduktiva hälsa.

Clearblue® är välbekant i många länder runtom i världen och används av miljontals kvinnor tack vare dess precision och enkelhet. SPD är erkända som verkliga pionjärer inom branschen. Clearblue® var det första varumärket som lanserade graviditetstester i ett enkelt steg, resultat på en minut, urinprovsindikatorer, digitala displayer och en funktion som visar antal veckor.


Utmaningen

Swiss Precision Diagnostics (SPD), en världsledare inom forskning, design och försäljning av avancerade diagnostikprodukter för konsumenter, har samarbetat med Acolad sedan 2008 för att översätta innehåll för sina globala målgrupper.

Genom åren har SPD upptäckt skillnader mellan sina befintliga ordlistor och de slutliga översättningarna. SPD begärde hjälp från Acolad för att effektivt övervaka sin flerspråkiga terminologi och lösa flera utmaningar, framför allt:

 • föråldrad och ej godkänd terminologi 
 • flera olika översättningar för nyckelterminologi 
 • bristande harmonisering mellan termbaser och de slutliga översatta filerna. 

Dessa tre utmaningar resulterade ofta i omarbetning, längre översättningscykler än vanligt och slutliga översättningar som saknade den nödvändiga kvaliteten för ett företag inom life science, där noggrannhet är helt avgörande.

För att klara dessa utmaningar behövde SPD ett utpräglat terminologiprogram.

Programmets höjdpunkter

 • Särskilt team för terminologihantering 
 • En fullständig uppsättning översättningstekniska verktyg 
 • Webbaserad åtkomst till den senast godkända terminologin 
 • Korrekt identifiering och kategorisering av kundspecifik terminologi 
 • Enkel åtkomst för alla intressenter till terminologidatabaser 
 • Arbetsflödesaktiverad distribution av terminologi för språkexperter 
 • Efterlevnad av branschstandarder för terminologi

Lösningen

Acolads terminologiexperter utvärderade SPD:s befintliga språkresurser och genomförde en terminologiutvärdering för att skapa en skräddarsydd lösning.

 • Fas 1: Skapa en terminologidatabas med kategorisering och metadata
  Det första steget var att skapa en effektiv termbas innehållande viktig terminologi samt ytterligare kategorisering och metadata. I praktiken skapade Acolads terminologipersonal en enspråkig huvudtermbas som innehöll kritiska termer tillsammans med sammanhangsberoende exempel och produktkategorisering. Efter kundens inledande godkännande samarbetade Acolad och SPD för att slutföra termbasen och kategorisera termernas ursprung efter produktserie.
 • Fas 2: Utöka termbasen till fler än 35 språk
  När den enspråkiga huvudtermbasen var färdig översattes den till fler än 35 språk. Terminologin publicerades därefter online för att möjliggöra en effektiv distribution till språkexperter på alla språk och i alla branschstandardformat, till exempel .tbx. Publiceringen online gav också en centraliserad lösning för användning och hantering av terminologin.
Genom implementeringen av ett program för terminologihantering har vi sett stora förbättringar i kvaliteten på våra översatta produkter. Vi samarbetar kontinuerligt för att uppdatera och hantera vår terminologi och har stort förtroende för Acolad och ser dem som en värdefull partner.

Lesley Foster, chef för Global Brand Franchise and Research, SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH

Slutsats

Resultatet

Implementeringen av ett program för terminologihantering resulterade i mindre omarbetning och betydligt högre kvalitet på SPD:s lokaliserade innehåll.

Hanteringen av frågor från språkexperterna och Acolads servicechefer har blivit långt mindre tidskrävande, vilket har lett till mer koncisa och effektiva lokaliseringscykler. Dessutom implementerades en underhållsplan för att uppdatera SPD:s termbaser minst en gång om året, vilket säkerställer att programmets kvalitet och effektivitet kontinuerligt förbättras från år till år.

Denna lösning för terminologiprogram ledde till lägre årliga kostnader för lokalisering. För tillfället uppgår SPD:s lösningar för terminologiunderhåll till mindre än tio procent av de årliga lokaliseringsutgifterna.

Eftersom termbaserna underhålls och uppdateras årligen kan SPD fortsätta att minimera sina lokaliseringskostnader och maximera avkastningen på arbetet med globalisering av innehåll. Genom att investera i bästa praxis för terminologihantering har SPD förbättrat kvaliteten och sänkt kostnaderna rejält – vilket ger en bra avkastning på gjorda investeringar.

Det är ett nöje att få arbeta med SPD dagligen. Trots kraven på mycket hög kvalitet och snabba hanteringstider känner vi att SPD hela tiden har lyssnat på våra rekommendationer, och det har stärkt det ömsesidiga förtroendet i vårt mångåriga samarbete.

Direktör, kundservice, Acolad Life Sciences

Förbättra översättningskvaliteten med terminologihanteringsverktyg för företag

Ta reda på hur vi kan hjälpa dig