Förbättra terminologikonsekvensen hos ABB

Se hur vi implementerade vår terminologilösning TermBANK för ABB


ABB är ett svenskt-schweiziskt multinationellt företag med fler än 140 000 anställda världen över: Företaget är verksamt inom kraft- och automationsteknik.


Utmaningen

År 2015 skickade företaget ut en global anbudsförfrågan för att hitta en ny lösning för översättning och terminologihantering. Vi är stolta över att de valde Acolad som sin partner.

Förutom många andra aspekter av översättning och terminologihantering, började vi omedelbart arbeta med att implementera vår terminologilösning TermBANK för ABB.

 

Lösningen

Hos Acolad fick vi ta oss an uppdraget från tre nyckelperspektiv:

  • Fastställa hur ABB:s terminologiexperter skulle använda vårt verktyg och vilka ändringar som krävdes.
  • Importera befintlig terminologi och data från översättningsminnen från tidigare leverantörer till TermBANK för att säkerställa en smidig övergång.
  • Ge åtkomst till TermBANK-lösningen för alla ABB-anställda — ABB ville introducera användare i olika länder och enheter, och processen måste naturligtvis gå smidigt.

I Acolads TermBANK kan du söka efter termer med jokertecken och begränsa antalet språk som visas efter behov. Bilder kan användas för att framföra ytterligare information.

Resultatet

Erfarenhet

Irene Fischer är terminologiexpert och specialiserad översättare/korrekturläsare hos ABB samt nyckelanvändare av TermBANK efter införandet hos ABB: ”Jag arbetar inom produktgruppen gasisolerade ställverk, en av de 11 produktgrupperna inom affärsenheten Högspänningsprodukter. Vi har cirka 5 000 anställda världen över, varav 3 000 i Schweiz. Mina kollegor inom avdelningen Teknisk kommunikation och jag har använt TermBANK sedan oktober 2015.”

”Jag använder TermBANK hela tiden, varje dag. Hur mycket mina kollegor använder verktyget beror på deras uppgifter: inom FoU och Produktvård använder de det ganska ofta, medan andra avdelningar använder det mer sällan. Det bästa med TermBANK är det intuitiva gränssnittet som ger en bra översikt över all information du behöver. Det är också enkelt att hantera för mig som administratör. Jag kan se nya användare och de senaste ändringarna i termbasen, plus att jag när som helst kan exportera termbasen.”


”Acolad hanterar förfrågningar från vår sida på ett effektivt sätt. De är alltid glada att få vår feedback och de har gjort många förbättringar, särskilt inom exportfunktioner och användargränssnitt. Det är alltid bra när språk- och programvaruleverantörerna samarbetar med användarna för att anpassa krav, förväntningar och definitioner.”

”Jag arbetar hela tiden för att sprida information om TermBANK inom ABB.”

Irene Fischer
ABB

Du kan också göra sökningar baserat på olika attribut och egenskaper, till exempel termstatus. Med hjälp av kortkommandon går redigering och validering av termer snabbt och smidigt.

”Den funktion vi använder mest är definitivt att söka efter motsvarande termer på andra språk. I vårt fall söker användarna oftast efter engelska motsvarigheter till tyska termer, eller tvärtom. Det är också mycket användbart att kunna se definitioner och originaltermer.

TermBANK är ett mycket bra verktyg som fungerar som en centralt hanterad och mycket lättillgänglig termbas. Om jag kunde ändra något skulle jag införa fler statistiska funktioner och möjlighet att använda befintliga termer för att skapa nya. Mindre klickande är alltid bra.

Jag skulle definitivt rekommendera TermBANK. Jag arbetar hela tiden för att sprida information om TermBANK inom ABB, även om det ibland verkar vara en långsam process. Mitt råd är att alltid göra ett gediget jobb med terminologin och inte bara skapa ordlistor – och då är TermBANK till stor hjälp.

De flesta företag är fortfarande fast i stenåldern när det gäller terminologiarbete. De undrar över märkliga översättningar, men de ser inte att roten till detta onda ligger i odefinierad terminologi, bristande konsekvens och oklarheter i källtexten.”

Irene Fischer
ABB

Utveckling

”Irene var vår huvudkontakt och partner när det gäller terminologihantering.

Att ha någon på kundsidan som använder Acolads TermBANK i så hög utsträckning som Irene ger oss värdefull feedback och idéer om hur vi kan utveckla funktionerna och gränssnittet. Vi skapade till exempel TermBANK Browser, ett verktyg för att genomföra snabba termsökningar från Microsoft Office-applikationer för att hjälpa ABB att använda TermBANK så smidigt och effektivt som möjligt.

För andra ABB-termkontrakt transformerar och redigerar vi terminologidata innan vi importerar dem till Acolads TermBANK. Naturligtvis utför vi också termarbete åt ABB, vilket omfattar terminsamling, termproduktion och annat terminologiarbete i samband med terminologi- och översättningsprojekt.”

Kaarina Syrjä
Terminologiansvarig på Acolad

Även om den viktigaste terminformationen finns tillgänglig i översikten, kan du lägga till interna länkar som pekar mot relaterade termer, eller externa webblänkar och filer som ger djupare insikt i ämnet.

Vi borde prata!

Diskutera ditt nästa globala projekt med våra experter