Fallstudie

Aon: Kommunikation om försäkringstjänster på globala marknader


Kunden

Aon är ett ledande globalt företag inom professionella tjänster som erbjuder en lång rad lösningar för risk, pension och hälsa i en tid när dessa ämnen är viktigare än någonsin för den globala ekonomin. Företagets 50 000 anställda finns i 120 länder och stärker resultaten för kunderna med hjälp av äganderättsskyddade data och analyser. Dessa ger insikter som minskar instabiliteten och förbättrar prestationen.


Utmaningen

Som ett globalt företag med verksamhet i hela världen, behövde Aon tillhandahålla alla slags innehåll och dokument på flera språk för att uppfylla behoven hos både den egna arbetsstyrkan och kunder världen över:

  • effektiv kommunikation mellan de olika marknader där de har verksamhet
  • oklanderlig kvalitet på alla språk
  • mycket specialiserat tekniskt innehåll i flera format
  • snabb hantering av tidskänsliga översättningar
  • olika tekniska krav och terminologi för olika serviceklasser och affärsområden (HR, marknadsföring, juridik osv.).

Lösningen

Acolad har levererat översättningstjänster till Aon sedan 2007. Med så många intressenter inom olika affärsområden krävde vårt partnerskap med kunden smidig projekthantering.

Vi började med att sätta samman ett särskilt team med en huvudsamordnare i rollen som kontaktpunkt och projektledare ansvarig för alla Aons förfrågningar. Vi samlade också en pool med översättare som uppfyllde Aons krav för respektive underområde och dokumenttyp.

Huvudsamordnaren organiserade regelbundna möten med Aons representanter och inköpsfunktionen för att samla in så mycket återkoppling som möjligt om de projekt vi hanterade. Detta gjorde det enklare att fördela de bästa resurserna till varje projekt och ledde till att vi hela tiden kunde förbättra processerna i syfte att optimera kundens investeringar och uppfylla deras förväntningar på översättningskvalitet och hanteringstider.

Expertgranskning och korrekturläsning skedde omedelbart efter översättningen för att på så sätt förkorta hanteringstiden. Samtidigt gör våra förberedda översättningsverktyg och användningen av särskilda översättningsminnen och termordlistor att vi kan garantera att varumärkesidentiteten blir enhetlig mellan olika språk och uppfyller lokala bestämmelser, utan att kompromissa med tidsgränserna.

Våra översättningsbehov växer för varje år. Acolad kan uppfylla dessa behov tack vare sina kvalitetskontroller och förmågan att hålla tidsgränser. Vår relation med Acolad har växt sig starkare genom åren tack vare deras djupa kunskaper om våra olika speciella försäkringar.

Alexandre Boitard, inköpsavdelningen på Aon

Resultatet

I mer än 14 år har Acolad utvecklat ett nära samarbete med Aons intressenter, ett samarbete som bygger på förtroende. Vi har noterat en hög grad av tillfredsställelse kopplat till kvaliteten på det innehåll som våra språkteam levererar varje dag, att leveranserna sker i rätt tid och den övergripande relationen med huvudsamordnaren.

De viktigaste faktorerna som bidragit till vårt framgångsrika och långvariga partnerskap är:

Förmågan att tillhandahålla försäkringsöversättningar i flera språkkombinationer

Med internationella kunder över hela världen gjorde vi det möjligt för Aon att kommunicera med många målgrupper på flera olika språk, som omfattar hela Europa, Asien samt Nord- och Latinamerika.

Dokumenterad teknisk expertis inom försäkrings- och återförsäkringsbranschen

De ämnen som våra team hanterar varje dag är tekniskt krävande. Därför har varje språkexpert bevisad djupgående kunskap inom inte bara försäkringsbranschen, utan också de specifika underområden som kunden erbjuder. Detta omfattar bland annat andra försäkringar än livförsäkringar, hälsa och sjukvård, reseförsäkringar, egendoms- och skadeförsäkring, kommersiella risklösningar och återförsäkring.

Olika innehållsformat för olika affärsområden

Bredden i utbudet av innehållstyper som Aon producerar kräver också kunskap om en rad olika affärsområden, såsom HR, juridik och marknadsföring. Därtill kommer de olika innehållsformat varje område använder, bland annat webbplatsinnehåll, rapporter om välbefinnande, kontrakt och användarhandböcker.

Flexibel och smidig vid snäva tidsgränser

Samtidigt måste alla översättningar vara helt korrekta för att minimera riskerna. I Acolad har Aon hittat en flexibel och smidig partner som klarar att hålla de snäva tidsgränserna.

Slutsats

Ett partnerskap för framtiden

Denna goda relation och det framgångsrika samarbetet har lett fram till ett nytt steg: Aon-koncernen anförtrodde Acolad att centralisera alla koncernens språkbehov i hela Europa.

En särskild kundportal håller just nu på att implementeras av Acolad , som förenklar språkhanteringen genom att samla allt på en plats.

Flexibiliteten i den här samarbetsplattformen och möjligheten att automatisera lokaliseringsarbetsflödena kommer i ännu högre grad att hjälpa koncernen leverera tjänster till globala marknader och växa internationellt.

Som långvarig innehållspartner till Aon har våra team genom åren översatt tusentals ord till flera språk. Ett exempel värt att lyfta fram är när mer än 56 000 ord översattes för ett projekt som omfattade nio fallstudier, flera interna utbildningsdokument för HR, informationsdokument om försäkringsprodukter (IPID) och praktiska vägledningar. Ett annat exempel är de över 30 000 ord som översattes när webbplatsen för AON Assessment Solutions lokaliserades.

Marion Baude, kontoansvarig, Acolad