Utmärkt projekthantering vid modernisering av system för ärendehantering

Alfred Sterrenburg, Solutions Consultant på Amplexor
Marco van Schaijk, ECM Business Consultant på Amplexor

De flesta företag har föråldrade system för ärendehantering som är i stort behov av modernisering. Det är inte bara användargränssnittet som behöver uppdateras, utan alla funktioner och integreringar måste också hänga med i utvecklingen.  

Vilket är då det bästa alternativet för dig? 

Den 29 juni kan du höra våra experter berätta hur du kan modernisera systemet för ärendehantering och hur efterlevnadskraven för ärendehantering har utvecklats. De kan även ge dig rekommendationer om implementeringsmetoder och vilken migreringsmetod som passar dina behov bäst. 

Varför delta?

Lyssna på våra experter och upptäck:

  • Hur du kan göra verksamhetens intressenter delaktiga för en framgångsrik implementering av lösningen

  • Vilka migreringsmetoder som är möjliga och uppfyller dina krav  

  • Hur du sömlöst kan koppla samman informationsflöden över flera applikationer, till exempel Office365

  • Systemagnostisk integrering som förenklar arbetsflöden över flera system 

  • Automatisk efterlevnad av GDPR och regler och bestämmelser för arkivering

Om talarna

Alfred Sterrenburg, Solutions Consultant på Amplexor

Alfred Sterrenburg är Lead Solutions Consultant på Amplexor. Han har över 20 års erfarenhet av att arbeta med hantering av information och kundupplevelser. För tillfället arbetar Alfred som Solutions Consultant och hjälper kunder att definiera de lösningar och tjänster som bäst passar deras affärsmål för att sänka kostnaderna och optimera deras processer och tjänster.

Marco van Schaijk, ECM Business Consultant på Amplexor 

Marco van Schaijk är Enterprise Content Management och Digital Experience Business Consultant på Amplexor. Han arbetar i Nederländerna och är produktansvarig för alla OpenText-tjänster på Amplexor, med mer än 30 experter inom dokumenthantering, ärendehantering och registerhantering. Med sin nytänkande inställning till problemlösning har Marco hjälpt företag i olika branscher att bli smidigare och anpassa sig till den snabba digitala världen, bland annat genom att implementera samarbetsinriktade arbetsprocesser och hantera informationsarbetsflöden. 

Om serien

När företagsdata och innehåll växer allt snabbare för varje år så att tekniken utvecklas och affärsmodeller och verksamhet omformas över flera branscher, är det avgörande för en framgångsrik verksamhet att inte bara optimera arbetsflöden för data och information, utan att också förse de anställda med intuitiva informationshanteringssystem. Har dina anställda tillgång till det?

Håll utkik efter kommande pass!