Intelligent datainsamling

Undvik informationsöverbelastning och automatisera processer med en enda plattform 

Undvik informationsöverbelastning och automatisera processer med en enda plattform

Informationsöverbelastning är det största hindret för digital transformation. Data kommer från alla möjliga olika håll – pappersdokument, elektroniska dokument, skannade bilder, e-post, fax, mobiltelefoner och mycket annat. Så hur kan vi skapa affärsvärde från alla dessa olika källor? 

Svaret är intelligent datainsamling. Genom avancerade insamlingstekniker som hämtar data från alla dokumenttyper via flera kanaler, blir det möjligt att organisera och dirigera innehåll genom en kombination av OCR, maskininlärning och arbetsflöden. 

Visste du att de flesta organisationer rapporterar en avkastning på gjorda investeringar redan efter 12 månader, bara genom att implementera automatiserad klassificering?

AI-förstärkt insamling omvandlar den traditionella insamlingen och ger bästa möjliga operativa effektivitet

Tillsammans med Acolad har vi skapat ett av de största och mest komplexa systemen för datainmatning i Europa (och på andra platser). Men det var också en stor bedrift inom vår egen institution: Vi var verkliga föregångare när vi lanserade den första affärsapplikationen som var tillgänglig för en hel koncern.

Chef vid en ledande finansinstitution

Lyckat kundprojekt

Insamling

Förenklad process för dokumentskanning med webbläsarbaserad och mobil skanning. Dokumenten samlas även in från andra källor, till exempel e-postmeddelanden och nätverksmappar.  

Klassificering

Intelligent identifiering av en rad olika dokumenttyper (t.ex. fakturor, låneansökningar och kontrakt), baserat på traditionella (streckkoder, sidavgränsare) och intelligenta klassificeringstekniker.  

Extrahering

Automatisk extrahering av data från dokument med hjälp av flera identifieringstekniker, till exempel OCR och streckkoder.  

Validering

Extraherade data valideras mot befintliga data i affärssystem, företagets dokumenthanteringssystem och andra datakataloger för att säkerställa uppgifternas korrekthet och undvika behandlingsfel nedströms, till exempel genom att validera att stöddokument finns närvarande för godkännande av lån/nya konton.  

Leverans

Med automatisk identifiering, klassificering och extrahering av data kan information och dokument automatiskt tilldelas till arbetsflöden, processer och e-postvägar, eller kategoriseras och arkiveras i den centraliserade ECM-katalogen.  

Sömlös integrering

med fildelning, ECM-kataloger och andra företagssystem  

Transformera filer i praktiskt taget alla format till TIFF- och PDF-renderingar
Relaterat innehåll

Från dokument till data: Så fungerar AI-förstärkt datainsamling

Ta reda på hur du med hjälp av intelligenta insamlingstekniker förvandlar dokument till data, ökar organisationens effektivitet och, i slutändan, förbättrar företagets resultat.

Se hur datainsamling kan förbättra företagets produktivitet

Kontakta våra experter idag!