Efterlevnad och dataskydd

Fokus på integritetsskydd (inbyggt eller som standard), informationsstyrning och integrerat ansvar

Heltäckande strategier för efterlevnad

Dataskyddet ökar överallt och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) har berett väg för dataskyddslagstiftning världen över. Dessa förordningar medför nya regler för organisationer som erbjuder varor och tjänster till personer och syftar till att skydda personuppgifter och integritet.

Eftersom tekniken för dokumenthantering, ärendehantering, hantering av affärsprocesser (BPM) eller marknadsföring normalt sett innehåller stora mängder personuppgifter om kunder, anställda eller till och med andra partner, har dataskyddslagstiftningen global inverkan på företagens system för innehållshantering och plattformar för digitala upplevelser.

I Europa kan ett brott mot GDPR resultera i böter på upp till 20 miljoner euro eller 4 % av den årliga omsättningen. Över hela världen riskerar du att förlora kundernas förtroende om du inte följer regler och bestämmelser för datasäkerhet.

En GDPR-elearningkurs som säkerställer medarbetarnas efterlevnad

Vårt elearningpaket för GDPR-utbildning är ett enkelt sätt att utbilda dina medarbetare i grundkraven för EU:s allmänna dataskyddsförordning.

Datainventering och filinformation
 • Identifiera vilka personuppgifter du har och var de finns genom omfattande datamappning i företagets kataloger, arkiv och system (både fysiska och digitala resurser)
 • Förstå vilken inverkan de lagstadgade kraven har avseende datainsamling, behandling, lagring och kvarhållning i verksamheten
 • Skydda personuppgifter på en central plats och digitalisera pappersdokument för dataextrahering och eliminering av fysiska register
 • Klassificera data automatiskt med avancerade metadatasökningar, indexering och analyser samtidigt som du identifierar innehållsbaserade problem och möjligheter vad gäller efterlevnaden

Informationsstyrning och dataminimering

 • Spåra dina arbetsflöden för personuppgifter med fullständig transparens, inklusive procedurer för att inhämta och lagra medgivanden och annan användar- och innehållsaktivitet
 • Hjälp till att uppfylla kraven på dataminimering genom att föra register över bearbetningsåtgärder, underlätta dispositionsprocesserna och automatisera rutinerna för kvarhållning
 • Säkerställ styrning via åtkomstbehörigheter, verifieringskedjor, avancerad sökning, automatisk tillämpning av policyer samt anpassningsbara meddelanden och rapporter
 • Integrera efterlevnaden och gör integritet till kärnan i alla framtida projekt och produkter, så att dataskydd blir en sömlös del av organisationens dagliga verklighet
Konsekvens- och riskbedömning avseende dataskydd
 • Förhindra dataförluster samt obehörig åtkomst eller avslöjande genom manipuleringsskyddade verifieringskedjor baserade på företagspolicyer och slutanvändarbehörigheter
 • Inför säkerhetskontroller och planer för riskhantering för att förhindra dataförluster, obehörig åtkomst, avslöjande och systemintrång
 • Undvik onödig spridning och exponering av känsliga uppgifter genom tekniker för dynamisk datamaskning (pseudonymisering eller anonymisering)
 • Utöka kontrollen över dina data under hela dokumentationens livscykel, från skapande och lagring på plats eller i molntjänster till delning internt och externt

Granskningar av registerhanteringen och efterlevnaden

 • Granska åtgärder kring transparens och ansvar i systemen för att underlätta uppfyllandet av kraven på datasuveränitet och långsiktig lagring
 • Minska risken för framtida driftskostnader och lagstadgade eller juridiska sanktioner, inklusive kostnader för rättstvister eller undersökningar som rör behandling av stora datavolymer
 • Hantera effektivt begäranden om dataåtkomst och meddelanden om intrång och överträdelser med ett anpassat ärendehanteringssystem som automatiserar arbetsflöden
 • Visa prov på kontinuerlig efterlevnad med hjälp av fortlöpande granskningar för att få globalt förtroende, stärka varumärkets rykte och öka kundlojaliteten
Relaterat innehåll

GDPR: ett affärs- och kundinriktat arbetssätt

Ladda ned vår kostnadsfria e-bok för att läsa mer om de viktigaste ändringarna som kommer med GDPR, dess möjliga inverkan och hur du kan förbereda företaget för den nya integritetslagstiftningen.

Vi hjälper dig att uppfylla dina mål för integritet, säkerhet och efterlevnad

Ta reda på hur vi kan få ditt företag att uppfylla alla säkerhetsbestämmelser