Digital arkivering

Det är dags att få omedelbar och säker åtkomst till relevanta historiska data

Digital arkivering som uppfyller kraven

Föränderliga branschbestämmelser, alltfler lagstadgade krav och ett ständigt växande innehållslandskap. Det är inte konstigt att det för de flesta organisationer är en utmaning att uppnå långsiktig efterlevnad inom alla områden, särskilt för den som försöker hålla kostnaderna för datalagring nere.  

Även om du redan är medveten om att du behöver förbättra hanteringen av skyddad information, är det inte helt lätt att välja rätt metod för digital arkivering. Vilka slags dokument behöver du arkivera, och hur länge? Vilka kriterier måste du ta hänsyn till? Måste du spara innehållet i dess originalformat?  

Här kommer lite goda nyheter! Acolad finns här för att hjälpa dig utforma bästa möjliga arkiveringslösning för din organisation. 

De viktigaste funktionerna för modern digital arkivering

Se hur du kan säkerställa efterlevnaden när du arkiverar affärsinformation eller tar föråldrade appar ur drift 

Användningsfall

En säker miljö för lagring av historiska data
där de inte kan uppdateras 

Avlasta dina aktuella applikationer eller ta äldre applikationer med historiska data ur drift
för att öka prestandan

Respektera lagringsperioderna
och håll historiska data krypterade så länge som möjligt i enlighet med de lagstadgade kraven

Definiera specifika användargrupper eller profiler
med olika behörigheter för åtkomst till och sökning av data

Maska personuppgifter
för specifika användargrupper

Få åtkomst till data och dokument i ditt digitala arkiv
från olika källapplikationer med hjälp av REST-API:er 

Tillämpa juridisk skyldighet att lagra
för data/dokument som inte får förstöras när lagringsperioden har löpt ut

Radera historiska data
när lagringsperioden har löpt ut

Skapa och hantera en stordatamiljö
som kan användas för analyser och ge dig nya insikter för din verksamhet 

Vår partner för digital massarkivering av data på plattformar som uppfyller kraven på efterlevnad

Med OpenText InfoArchive kan du ange policyer och ställa in funktioner för digital arkivering en gång, och sedan återanvända dem så många gånger och för så många olika applikationer som du vill. Med InfoArchive kan du skapa ett centralarkiv för organisationen som uppfyller efterlevnadskraven för arkivering.  

Relaterat innehåll

OpenText InfoArchive

Skynda på övergången till molnet och den digitala moderniseringen genom att minska IT-komplexiteten, optimera infrastrukturen och säkerställa efterlevnaden. 

Vill du veta mer om digital arkivering som uppfyller efterlevnadskraven eller behöver du mer information om OpenText InfoArchive?

Vänd dig till en expert!