myInsight – vanliga frågor och svar

Här är några av de vanligaste frågorna och svaren om rapportlösningen i myInsight for Documentum. Om din fråga inte finns med i listan nedan kan du kontakta vårt team via formuläret längst ned på sidan.

1. Hur skaffar jag en provlicens för myInsight?

Du beställer en 30-dagars provlicens genom att fylla i det här formuläret.

2. Jag har uppgraderat myInsight men webbappen verkar inte ha blivit uppgraderad

Kontrollera att den nya myInsight.war-filen har installerats i webbapp-mappen. Därefter kan du se om du nu har rätt version av myInsight på skärmen Om i myInsight-webbappen::

I D2:

 

I Documentum Administrator/Webtop:

3. Kan myInsight användas tillsammans med en belastningsutjämnare?

myInsight for Documentum bör fungera tillsammans med en belastningsutjämnare, förutsatt att hela myInsight-sessionen körs på en och samma server. Om användaren försöker flytta sessionen till en annan server kommer en inloggningsskärm att visas.

4. Rapporterna skapas utan stilmall och loggan visas inte i rapporten

Kör CS-installationen på nytt och välj alternativet för uppdatering. Fyll i korrekt URL i steget nedan.

 

Lite ytterligare information: installationsprogrammet uppdaterar automatiskt alla presentationsfilerna i arkivet där URL:en ingår i filinnehållet och för alla myInsight-widgetar, exempelvis i filen Report Presentations -> Standard Presentations -> htmlCommon.xsl.

Om problemet endast uppstår i samband med HTML-rapporter kan du även lösa det genom att manuellt ändra i presentationsfilen htmlCommon.xsl (Report Presentations\Standard Presentation\htmlCommon.xsl).

Du måste ändra i följande rad för att peka på rätt resurser:

5. Kan man ta bort språkpaket från myInsight?

Använd följande kommando för att extrahera jar-paketet:

jar xvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar

Ta bort alla filer i mappen ”strings” med ändelserna ”_de.properties” eller ”_nl.properties” (samt eventuella andra språk som du har problem med).
Använd följande kommando för att omkopilera jar-paketet:

jar cvf Delt_Report_Generator-Plugin.jar *

5.1 Följande felmeddelande visas

Install,nl.delt.install.common.beans.wizard.action.DltWAIns tallFromXMLDef, err, DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null STACK_TRACE: 19 DfException:: THREAD: Runnable bean context: Dlt WA Install From XML Def (Installer); MSG: Unable to find a suitable XML DOM parser; ERRORCODE: ff; NEXT: null

Om innehållet i en rapportdefinition är större än 10 byte förväntar sig TBO-modulen en XML-fil som innehåller informationen gällande attributen. Detta är möjligt under installationen, och installationsprogrammet kan inte addera innehåll på mer än 10 byte till TBO-modulen (det är dock möjligt med 5 byte).
Objektet som orsakar felet (t.ex. 09008142801b4877) innehåller allt innehåll före installation.

För att kunna fortsätta installationen måste innehållet först ersättas med innehåll på mindre än 10 byte.

6. Jag har problem med klassökvägen som myInsight använder

myInsight for Documentum gör inget speciellt med klassökvägen, den är densamma som för alla andra moduler i Documentum (som inte innehåller katalogen java_methods). Den enklaste lösningen på konflikter förknippade med bibliotek i olika mappar är att placera biblioteket i en mapp som alltid finns i klassökvägen för Java Method Server i Documentum. Om biblioteket endast används i metoder som körs på Java Method Server kan du placera filen i mappen ”%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/deploy/ServerApps .ear/lib”, eller (om den även används i BPM-arbetsflöden) ”%JBOSS_HOME%/server/DctmServer_MethodServer/lib”.

Loggfilerna för myInsight sparas i arkivet i mappen ”/Temp” eller i ”/Temp/jobs/Delt Reporting Agent” för jobbkörningarna. Klassökvägen kan inte skrivas till loggfilen.

Spårningsnivån kan ändras vid jobbkörningar:

 • Ändra spårningsnivån för jobbet i Documentum

Vid manuella körningar:

 • Skapa en fil med namnet ”Delt Report Generator.properties” i katalogen WEB-INF\classes i D2-klienten (webbappen).
 • Lägg till följande rad i filen
 • method_trace_level=10
 • Starta om D2-klienten.

7. Problem med myInsight vid uppgradering till d2 4.1

Vi rekommenderar att utföra några extra installationssteg vid uppgradering till D2 4.1:
Uppgradera först D2 4.0 till 4.1 enligt anvisningen i installationshandboken för D2, och utför därefter stegen nedan:

Installera myInsight-widgeten på nytt (detta bör du alltid göra efter att du installerat en ny D2-version)

 • myInsight-widgeten kan installeras med myInsight-programserverns installationsprogram ”WebAppConfigurationWIN|LINUX”.
 • Under installationen efterfrågas mapp/WAR-fil för D2FS och D2. Länka båda apparna till D2-mappen eller D2.war i mappen webapps/deploy på programservern.
  • Redigera WAR-filen på programservern webapps\myInsight\WEB-INF\classes\applicationContext.xml och ändra följande inställningar:
 • Länka egenskapen defaultUri till rätt D2-URL: http://HOST_NAME:PORT/D2/ws 
  (T.ex. property name=”defaultUri” value=”http://localhost:8080/D2/ws”/).
 • Sök efter texten “eu.c6.d2fs.services.usergroup_service:” och radera den (radera även kolonet).
  • Stoppa programservern.
  • Radera mappen cache/work från programservern.
  • Starta programservern.

8. Följande felmeddelande visas i myInsights innehållsserver i Linux

Graphical installers are not supported by the VM. The console mode will be used instead...

Kör installationen av innehållsservern för myInsight från en Windows-dator och anslut till Linux-datorn under installationen.Kör

9. Licensfel efter uppgradering till myInsight 5.1

När du uppgraderar till myInsight 5.1 krävs en mindre uppdatering av din licensfil.
Som myInsight-kund kontaktar du helt enkelt supportteamet och ber dem att uppdatera din licensnyckel.

I brådskande fall eller utanför europeisk kontorstid kan du alltid använda en tillfällig nyckel, som du kan ladda ned via vår webbplats.
Provlicenser och NFR-licenser är kompatibla med myInsight 5.1.

10. Ersätta licensfil för myInsight och hur man skaffar licensfilen

På vår webbplats kan du begära en tillfällig licensfil som är giltig i en månad.

Med denna licensfil (myInsight.license) skriver du över den befintliga filen i Documentum-katalogen, i mappen där myInsight for Documentum är installerat, exempelvis myInsight. Licensfilen har en dold flagga inställd på true, därför ska du ange i klientinställningarna att dolda objekt ska visas (i Webtop/DA t.ex., gå till Tools -> Preferences och välj “Show hidden objects”).

11. Menyn är inte synlig i myInsight-widgetarna

Det beror på att etiketterna i menyn är vita. Problemet kan lösas som följer:

 • Gå till D2-Config och navigera till det D2-tema som används i miljön.
 • Välj en av filerna i application background -> Image setting

Om problemet kvarstår:

 • Gå till programservern och öppna följande fil: 

/myInsight/FrameWork.css (denna fil åsidosätter alla de andra inställningarna).

 • Lägg till följande rad i noden .skin-MenuMainItem: 

color: black !important; or background-color: black !important;

12. Var finns loggfilen när ett felmeddelande, som det nedan, visas i användargränssnittet?

Installera innehållsservern för myInsight från en Windows-dator och anslut till Linux-datorn under installationen.

 

Error running method: There is an invalid DQL query specified.

I Temp-mappen för själva felmeddelandet finner du den relaterade loggfilen result.myInsight Agent.log och kan även se vilken DQL som är felaktigt konfigurerad. Här följer några fler felmeddelanden samt lösningar:

 • ERROR: There are currently too many running reports:

Det här är en inställning som går att ändra. Navigera till mappen där eDRG är installerad, t.ex. eDRG. I roten av denna mapp finner du filen Configuration.xml. I denna konfigurationsfil finner du inställningen nedan:

 

Du kan ändra den här inställningen för att välja hur många rapporter som kan skapas samtidigt. Du kan ändra inställningen till exempelvis 50, notera dock att denna inställning påverkar prestandan. Du kan alltså via denna inställning välja att skapa 50 rapporter på samma gång, och om dessa rapporter använder tunga anrop kommer det att få negativ inverkan på prestandan i miljön.

 • ERROR: Current repository does not fall within the license

Arkivet i vilket du för närvarande är inloggad finns inte representerat i den licensfil som du använder för miljön.

 • ERROR: Licensed period exceeded

Licensfilen du använder för miljön är inte längre giltig, då dess utgångsdatum har passerats.

Fanns din fråga inte med?

Kontakta våra experter