Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

Översättning inom ekonomi- och finansbranschen

Professionella tjänster för finansiell översättning som tillför affärsnytta

HemBranscher – AcoladÖversättning inom ekonomi- och finansbranschen – Acolad

Snabbt och effektivt

På Acolad vet vi att tiden är kritisk och vi har resurserna för att hantera dina projekt snabbt och effektivt

Hög servicenivå

Din dedikerade projektledare finns tillgänglig för att snabbt kunna hjälpa dig med alla dina behov inom finansiell översättning

Konsekventa översättningar av hög kvalitet

Vi samarbetar med översättare som är specialiserade inom finanssektorn för att leverera översättningar av högsta kvalitet som exakt förmedlar ditt budskap

Experter på finansiell översättning

Vare sig du representerar ett riskkapitalbolag eller en kommersiell bank kan finansiella översättningar av hög kvalitet addera verkligt värde till din verksamhet. Finansiella institut måste kontinuerligt översätta och uppdatera publikationer såsom årsredovisningar, fondprospekt och marknadsmaterial så att de kan användas och förstås i hela världen. När insatserna är så höga är det av kritisk betydelse att dina dokument är omsorgsfullt och noggrant formulerade. Därför samarbetar Acolads division Finance med professionella och erfarna översättare som är specialiserade inom finansiell översättning.

Financial translation experts

Noggrann uppmärksamhet vid detaljer

Finansiell översättning är en komplicerad uppgift som kräver att man är mycket noggrann med detaljer för att säkerställa att slutprodukten blir konsekvent. Det är av högsta vikt att dina finansiella översättningar är exakta, särskilt när det påverkar slutresultatet. På Acolad anpassar vi oss till dina specifika översättningsstandarder (terminologi, stil, formatering) för att försäkra oss om att du ska få översättningar av hög kvalitet varje gång. Våra översättningsminnen och ordlistor hjälper oss att säkerställa enhetlighet i alla dina översättningar och att följa den terminologi du föredrar.

Meticulous attention to detail

Behöver du en offert på ett översättningsprojekt?
Vi svarar snabbt när du kontaktar oss!

Fullständig konfidentialitet och
snabb service

Många finansiella institut förlitar sig på våra tjänster för finansiell översättning för att vara säkra på att deras finansiella information kommuniceras tydligt på varje språk. Vi samarbetar med vårt översättarnätverk och kunniga projektledare för att säkerställa att dina tidsramar och kvalitetskrav uppfylls. Vi uppfyller även de högsta standarderna kring konfidentialitet, så att du kan vara säker på att din information hanteras med omsorg.

 

Acolad är engagerad i ansvarsfull affärspraxis och vi är stolta över att vara en FSQS-registrerad leverantör.

Vi hanterar alla dina översättningsprojekt, inklusive:

  • KIID, KIID för PRIIP, fondprospekt och rapporter
  • Kontrakt, marknadsanalyser, säljpresentationer/pitchar, processer
  • Referensdokument, årsredovisningar och faktablad
  • Pressmeddelanden och pressmaterial
  • Utbildningsmoduler, interna minnesanteckningar och elearning
  • Sociala medier, mobilappar, webbplatser, programvara

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.