Låt oss diskutera ditt projekt!

+46 8 457 8800

AAC Global blir Acolad FAQ

I den här artikeln tar vi en närmare titt på vad det nya varumärket innebär för våra kunder och partner.

HemAAC Global blir Acolad FAQ

AAC Global blir Acolad FAQ

 

Nio företag i Acolad-koncernen samlades förra året under varumärket Acolad. Nu är det AAC Globals tur. AAC Global börjar använda varumärket Acolad etappvis från och med den 18 februari. Övergången kommer att pågå fram till september 2020 då vi kommer att bli en integrerad del av Acolad, Europas ledande leverantör av språktjänster.

 

Vi behåller vårt företagsnamn

 

Det nya varumärket Acolad betyder inte att allt kommer att ändras. Vi kommer att använda det nya varumärket i vår marknadsföringskommunikation, men vårt företagsnamn kommer fortfarande att vara AAC Global – AAC Global AB i Sverige och AAC Global Oy i Finland. Vi fortsätter att finnas här som din pålitliga partner för projekt inom översättning och tolkning, språkutbildning och elearning.

 

Vår verksamhet fortsätter som tidigare, men vi får en ny visuell image och logotyp. Under det nya varumärket kommer vi att stärka vår globala närvaro och kunna hjälpa fler kunder, eftersom vi kommer finnas representerade i Europa, Nordamerika och Asien genom varumärket Acolad.

 

Vi fortsätter hålla vad vi lovar

 

Varumärkesbytet kommer inte att påverka vare sig pågående eller framtida projekt. Du kan lugnt fortsätta att förlita dig på vårt seriösa åtagande om kvalitet och leveranstider. Varumärkesbytet påverkar främst vår kommunikation och visuella profil, medan själva verksamheten löper på som vanligt.

 

Som en del av Acolad-koncernen har vi tillgång till ett nätverk av fler än 18 000 professionella översättare och till all den samlade översättningsteknik som finns inom koncernen. Sedan förra året har vi kunnat använda det utökade översättarnätverket, och vi har också introducerat maskinöversättning i högre utsträckning än tidigare. Fördelarna med att tillhöra Acolad-koncernen började visa sig redan före varumärkesbytet.

 

Vad är nyttan för våra kunder?

 

Det utökade nätverket av professionella översättare ger oss möjlighet att erbjuda ännu fler språkpar. Det innebär också att vi får tillgång till ännu mer omfattande expertis inom ett stort antal sektorer, liksom specialkunskaper för översättningar inom alla fält. Vi hjälper dig att hitta en översättare som känner till ditt speciella område, vare sig det handlar om fordonsindustri eller medicin.

 

Både maskinöversättning och en maskinöversättningsmotor som en tjänst erbjuder kostnadseffektivitet och snabb service till företag som har kontinuerliga behov av stora översättningsvolymer.

 

Vårt serviceerbjudande kommer att utökas ännu mer i framtiden. Acolad-koncernen har omfattande erfarenhet och kompetens både när det gäller tjänster och tekniska lösningar, och vi kommer att erbjuda expertisen till våra nordiska kunder i allt högre utsträckning.

 

Kundportaler och inloggningsuppgifter ändras inte

 

Varumärkesbytet påverkar inte kunder som använder våra kundportaler. Alla inloggningsuppgifter och användargränssnitt förblir oförändrade. Men det visuella uttrycket i till exempel portalens logotyper, färger och teckensnitt kommer att uppdateras som en del av varumärkesbytet, så att den grafiska profilen stämmer överens med det nya varumärket.

 

Hanteringen av översättningar, språkutbildning och andra projekt som beställts via portalen ändras inte och inga nya tekniska kunskaper kommer att behövas.

 

Det visuella uttrycket uppdateras i portalerna för kunder, översättare, språklärare och beställare av utbildningstjänster. Adresserna till portalerna ändras inte – och om de skulle göra det i framtiden så kommer du automatiskt att dirigeras om.

 

Förändringar på webben

 

Vår nya webbadress kommer att vara https://www.acolad.com/sv/ och besökarna kommer automatiskt att dirigeras om till den nya adressen vid övergångsperiodens slut i 22.9.2020. Du behöver inte göra något utan kommer automatiskt att dirigeras om till motsvarande sida på Acolad-webbplatsen.

 

Vi kommer att uppdatera webbplatsen Acolad.com under övergångsperioden genom att lägga till svenska och danska språkversioner. Det kommer också att komma ny information om utbildningstjänster och nya berättelser om kundcase. Under övergångsperioden kommer vi att publicera alla nya bloggartiklar på Acolads blogg på https://blog.acolad.com/sv/.

 

I och med det nya varumärket kommer våra medarbetare att få nya e-postadresser. Vi kommer börja använda de nya e-postadresserna under oktober. De nya adresserna kommer att bestå av den första bokstaven i medarbetarens förnamn följt av efternamnet utan någon punkt emellan. E-postdomänen kommer att vara acolad.com. Johan Olssons e-postadress skulle till exempel bli jolsson@acolad.com.

 

Du behöver inte vara orolig om du skickar ett e-postmeddelande till @aacglobal.com. Alla meddelanden som skickas till e-postadresser som slutar på @aacglobal.com kommer automatiskt att dirigeras om till den nya adressen i flera månader efter att vi börjat använda de nya adresserna.

 

All vår andra kontaktinformation, som telefonnummer och besöksadresser, förblir oförändrad. Du når din kontaktperson på samma nummer som tidigare. Det nya varumärket kommer inte heller att påverka vår faktureringsinformation.

 

Din betrodda expert för språktjänster

 

Vi kommer att fortsätta vara din betrodda partner för språktjänster. Du behöver bara komma ihåg ett nytt namn: Acolad.

 

Som en del av Acolad-koncernen kan vi kombinera globala styrkor med lokala tjänster. Vårt nätverk av 18 000 professionella översättare säkerställer hög kvalitet, snabb service och specialkunskaper inom alla sektorer. Samtidigt kan vi erbjuda mycket avancerade teknologier för språktjänster, som till exempel maskinöversättningsmotorer som använder neurala nätverk.

 

Vi ska se till att inte förändringarna inte orsakar några problem för våra kunder och partner. Som en del av Acolad-koncernen har vi redan haft förmånen att erbjuda våra kunder alla fördelar som en global aktör kan tillhandahålla. Vi kommer att fortsätta att implementera de här fördelarna när vi blir en integrerad del av Acolad-koncernen.

 

Som Acolad hjälper vi dig lokalt så att du kan arbeta globalt.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om varumärkesbytet eller dina framtida projekt. Kundrelationer och kvalitet kommer även i fortsättningen att vara våra viktigaste prioriteringar.

Låt oss diskutera ditt projekt

Vi svarar snabbt.