Laten we uw project bespreken

+31 (0) 20 30 12 207

Vertaalgeheugen

Optimalisatie van al uw vertaalprojecten

Efficiëntie en snelheid

Kortere leveringstijden

Betere kwaliteit

Samenhang tussen vertaalde inhoud

Voordelig

Eerder vertaalde tekst en herhalingen verlagen de prijs

Wat is een vertaalgeheugen?

Een vertaalgeheugen is een taaldatabase met eerdere vertalingen die voor elke klant speciaal wordt samengesteld. Dit technologisch hulpmiddel gaat na of de te vertalen tekst fragmenten bevat die al eerder vertaald zijn. Een vertaalgeheugen wordt effectiever naarmate het meer wordt gebruikt. Op deze manier kunt u de samenhang tussen uw vertalingen waarborgen en erop toezien dat steeds dezelfde terminologie wordt gebruikt. Dat bespaart kosten, beperkt het mailverkeer en verkort de leveringstijden.

Mikä on käännösmuisti

Hoe werkt het?

De software analyseert de te vertalen tekst op basis van het vertaalgeheugen en telt het aantal herhalingen, waarvoor een korting wordt berekend. De algoritmen herkennen eerder vertaalde fragmenten en stellen die aan de vertaler voor. Het vertaalgeheugen is goed beveiligd en er kunnen verschillende vertalers gelijktijdig aan een project werken in de cloud.

Miten käännösmuisti toimii

Wanneer deze techniek gebruiken?

Een vertaalgeheugen leent zich vooral voor grote hoeveelheden tekst of inhoud met een groot aantal herhalingen, waarvoor geen bijzondere stijl vereist is. Enkele voorbeelden:

  • productbeschrijvingen in de e-commerce
  • handleidingen en gebruiksaanwijzingen
  • software-interfaces
  • En nog veel meer…
Millaisiin projekteihin käännösmuisti sopii

Laten we uw project bespreken

Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.