Laten we uw project bespreken

+31 (0) 20 30 12 207

Transcreatie

De vertaling op maat van uw content voor een multi-lokaal merkimago

HomeTranscreatie: Aanpassingsstrategie voor marketingcontent

De aanpassing op lokaal niveau

Het creatief herschrijven van uw boodschap op basis van de doelgroep en zijn cultuur 

Een sterke boodschap doorgeven

Uw slogans en multiculturele communicatiedragers zullen de gewenste emotie opwekken

Professionele redacteurs

Bij de transcreatie wordt uw content geheroriënteerd door deskundigen op het gebied van marketing en publiciteit

Veel meer dan een vertaling

De creatieve vertaling of transcreatie is in de eerste plaats bedoeld voor publicitaire inhoud of marketing. De bedoeling van deze techniek is een zorgvuldig opgestelde content aan te passen in één of meerdere talen, met respect voor de context en met behoud van de emotie die de tekst moet opwekken. Het basisidee is perfect aan te sluiten bij de verwachtingen en de identiteit die een internationaal merk wil overbrengen. Een transcreatieservice gaat veel verder  dan een gewone vertaling. De transcreatie garandeert het overbrengen van een sterke boodschap, aangepast aan uw doelpubliek.

Veel meer dan een vertaling

Een multi-lokale communicatie

De internationale bedrijven gebruiken meer en meer transcreatie voor hun marketingvertalingen. Het is een goed middel om een duidelijke boodschap over te brengen die voor iedereen verstaanbaar is. De transcreatie wordt dus gebruikt voor reclame- en promotiecontent die gericht is op een specifieke doelgroep en moet bijzonder overtuigend zijn, zoals titels, slogans, tv-reclame, gedrukte reclame, vouwfolders, webbanners, reclame op sociale netwerken, etc.

een multi-lokale communicatie

Zinvolle aanpassing

Het geval van Haribo is een uitstekend voorbeeld van transcreatie. Zijn slogan, die beroemd geworden is in Frankrijk, werd in het Duits vertaald “Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso”. Bij een klassieke vertaling zou de vertaler gewoon geschreven hebben “Haribo maakt kinderen blij en volwassenen ook”, maar de transcreator heeft deze slogan lokaal aangepast om hem aantrekkelijker te maken voor de Nederlandstalige markt, wat geeft “Haribo maakt kinderen blij, ouderen horen ook daarbij".

het geval van Haribo

Transcreatie,copywritingaanpassingwatis het verschil?

De nuance tussen deze 3 diensten is soms moeilijk te omlijnen, maar ieder beantwoordt aan zeer specifieke behoeften. Net als de aanpassinggebeurt de transcreatie op basis van een brontekst, maar vergt een nauwkeurige briefing en een grote creatie zoals bij copywriting. Bovendien gebeurt de transcreatie op korte teksten, in tegenstelling tot de 2 andere dienstenIeder van deze diensten omvat een vorm van aanpassing. 

 

Transcreatie

Een begeleiding op maat

Zoals voor gelijk welk project is het belangrijk om de content goed te analyseren en de behoeften te begrijpen om een kwalitatief resultaat te verkrijgen. Bij Acolad nemen we de tijd om naar u te luisteren om het ADN van uw merk te begrijpen alle eigenheden ervan te ontdekken. Door deze onderdompeling is het mogelijk een duidelijk en nauwkeurig bestek op te stellen dat een briefing van een agentschap waardig is en om uw project vervolgens toe te vertrouwen aan een vertaler die gespecialeerd is in de redactie van marketingcontent: een «transcreator».

een begeleiding op maat

Moet u uw marketingcontent op lokaal niveau aanpassen?

De aanvaarding van de opdracht door een transcreator

Terwijl een vertaler trouw zal blijven aan de tekst, volgt de transcreator een andere aanpak. Hij heeft niet alleen een goede taalkennis, maar heeft ook een echte creatieve expertise. Deze dubbele competentie biedt de transcreator een complete beheersing van de inhoud en stelt hem in staat zich de zin ervan eigen te maken en deze aan te passen aan de doelmarkt.

de aanvaarding van de opdracht door een transcreator

Het belang van het gewicht van woorden

De transcreatie is dus geen gewone vertaling. De benadering is verschillend, omdat de transcreator afstand neemt van de tekst om deze aan te passen aan de markt. Hij neemt de identiteit van het merk in zich op om een individuele boodschap uit te werken, rekening houdend met het culturele patrimonium van de doelmarkt. Zo behoudt de transcreator de emotie die gekoppeld is aan het merk, door afstand te nemen van de brontekst.

Het belang van het gewicht van woorden

Laten we uw project bespreken

Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.