Acolad Academy

Ethiek en kernwaarden

19-20 oktober | PE: 8

Online via Teams: 19:00 – 22:00

Na het volgen van uw basisopleiding tot tolk bent u er helemaal klaar voor! U gaat werken in de praktijk in een beroep dat u enorm veel werkplezier geeft. Die praktijk is niet altijd zoals het u is geleerd. Er kunnen werkzaamheden of opdrachten naar voren komen die niet te vangen zijn in regels. Ethiek en kernwaarden is een training die ingaat op uw normen en waarden als tolk. Uw opdrachtgever kan verwachtingen hebben bij een optreden die niet stroken met de gedragscode voor tolken en vertalers. In deze training zullen we casussen bespreken waar tolken tegenaan kunnen lopen. We gaan groepsgewijs reflecteren op onderwerpen als collegialiteit, bedrijfsculturen en de gedragscode WBTV / IND. De training is geschikt voor alle registers.

De training is online te volgen in 2 avonden waarbij er 8 PE punten te behalen zijn voor € 150. U ontvangt bij deelname een reader als naslagwerk.

Bekijk hier het volledige programmaoverzicht