Naleving wet en bescherming van persoonsgegevens

Standaard gericht op privacy, informatiegovernance en geïntegreerde accountability

Allesomvattende nalevingsstrategieën

Regelgevingen voor gegevensbescherming duiken overal op en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) fungeert als voorbeeld voor andere gegevensbeschermingswetten over de hele wereld. Voor de bescherming van persoonsgegevens en privacy worden nieuwe regels opgelegd aan organisaties die producten en diensten aanbieden aan mensen.

Aangezien technologieën op het gebied van documentbeheer, casebeheer, bedrijfsprocesbeheer (BPM) of marketing doorgaans grote hoeveelheden persoonsgegevens van klanten, werknemers of zelfs andere partners bevatten, hebben regelgevingen voor gegevensprivacy internationale gevolgen voor bedrijfscontentsystemen en platforms voor digitale ervaring.

Indien de AVG niet wordt nageleefd in Europa, kan dit leiden tot boetes van maximaal 20 miljoen EUR of 4% van de jaaromzet. Het vertrouwen van jouw klanten over de hele wereld kan in het gedrang komen als jij je niet houdt aan de vereisten en voorschriften inzake gegevensbescherming.

Een e-learningcursus over de AVG om naleving door werknemers te waarborgen

Ons e-learningpakket over de AVG is een gemakkelijke manier om jouw werknemers op te leiden in de basisprincipes en eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

Gegevensinventarisatie & bestandsinformatie
 • Identificeer welke persoonsgegevens je hebt en waar deze zich bevinden, met behulp van uitgebreide gegevensmapping op corporate respository's, archieven of systemen (fysieke of digitale assets)
 • Krijg inzicht in de gevolgen van wettelijke vereisten inzake de vergaring, verwerking, opslag en bewaring van gegevens over jouw activiteiten
 • Bescherm persoonsgegevens op een gecentraliseerde locatie en digitaliseer papieren documenten voor gegevensextractie en verwijdering van fysieke records
 • Classificeer gegevens automatisch dankzij geavanceerde metadatazoek-, indexerings- en analysefuncties en detecteer op content gebaseerde nalevingsproblemen en -kansen

Informatiegovernance & gegevensminimalisering

 • Zorg voor een volledig transparante tracking van jouw workflows met persoonsgegevens, met inbegrip van procedures voor de verkrijging en opslag van toestemming, gebruikers- en contentactiviteit
 • Ondersteun de vereisten inzake gegevensminimalisering door records van verwerkingsactiviteiten bij te houden, terbeschikkingstellingsprocessen te stroomlijnen en bewaarschema's te automatiseren
 • Zorg voor governance door middel van toegangsrechten, auditsporen, geavanceerde zoekopdrachten, geautomatiseerde beleidshandhaving en personaliseerbare meldingen en rapporten
 • Integreer naleving en stel privacy centraal in toekomstige projecten of producten zodat gegevensbescherming een naadloos onderdeel wordt van de dagelijkse activiteiten van jouw organisatie
Beoordeling van de gevolgen & risico's voor privacy
 • Voorkom gegevensverlies, onbevoegde toegang of openbaarmaking dankzij een manipulatiebestendig auditspoor op basis van bedrijfsbeleid en toestemmingen van eindgebruikers
 • Stel plannen op voor beveiligingscontrole en risicobeheer en voorkom zo het verlies van gegevens, onbevoegde toegang, openbaarmaking of systeemindringing
 • Vermijd de onnodige verspreiding en blootstelling van gevoelige gegevens dankzij dynamische gegevensmaskeringstechnieken (pseudonimisering of anonimisering)
 • Ga voor meer controle over jouw gegevens binnen de volledige documentatielevenscyclus: van creatie en opslag ter plekke en in cloudservices tot intern of extern delen

Beheer van records & evaluatie van naleving

 • Audit transparantie en accountability-activiteiten in jouw systemen en ondersteun zo gegevenssoevereiniteit en langetermijnopslagvereisten
 • Verminder het risico op toekomstige operationele kosten en regelgevende of wettelijke sancties, waaronder de kosten voor processen of onderzoeken die verband houden met de verwerking van grote gegevensvolumes.
 • Ga voor een efficiënte behandeling van verzoeken voor gegevenstoegang en inbreukmeldingen dankzij een gepersonaliseerd casebeheersysteem dat workflows automatiseert
 • Ga voor permanente naleving met doorlopende audits en zorg zo voor wereldwijd vertrouwen, een betere merkreputatie en klantloyaliteit.
Aanverwante content

AVG: een aanpak waar business en klanten centraal staan

Download ons gratis e-book en kom alles te weten over de belangrijkste veranderingen van de AVG en de mogelijke gevolgen ervan en leer hoe je jouw bedrijf kan klaarstomen voor de nieuwe privacyverordening.

Wij helpen je graag met het behalen van jouw doelstellingen op het gebied van privacy, beveiliging en naleving

Ontdek hoe wij ervoor kunnen zorgen dat jouw bedrijf aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet