Digitaal archiveren

Het is tijd voor directe, veilige toegang tot relevante gegevens uit het verleden

Conforme digitale archivering

Evoluerende industriële voorschriften, toenemende regelgevingsvereisten en een steeds groter wordend contentlandschap. Het is niet verwonderlijk dat het voor de meeste organisaties een hele uitdaging is om op alle gebieden langdurige naleving te bereiken en dan ook nog eens de gegevensopslagkosten binnen de perken te houden.  

Je weet waarschijnlijk al dat een beter beheer van gereglementeerde informatie essentieel is. Het is echter niet makkelijk om de juiste aanpak voor digitale archivering te kiezen. Welke soorten documenten moet je archiveren en hoelang? Met welke criteria moet je rekening houden? Moet je content in het originele formaat bewaren?  

En wat is het goede nieuws? Acolad staat klaar en helpt jou met het ontwerp van de oplossing voor digitaal archiveren die het beste is voor jouw organisatie. 

De beste features voor moderne digitale archivering

Ontdek hoe naleving wordt gewaarborgd bij de archivering van businessinformatie of de ontmanteling van oude applicaties 

Gebruik cases

Een veilige omgeving voor de opslag van gegevens uit het verleden
indien een update niet mogelijk is 

Zorg voor de verwijdering van liveapplicaties of de ontmanteling van oude applicaties
met gegevens uit het verleden voor een betere performance

Respecteer bewaartermijnen
bewaar jouw versleutelde gegevens uit het verleden zolang als wettelijk verplicht is

Definieer specifieke gebruikersgroepen of -profielen
met verschillende toelatingen voor gegevenstoegang en het opzoeken van gegevens

Verberg persoonsgegevens
voor specifieke gebruikersgroepen

Krijg toegang tot gegevens en documenten op jouw digitaal archief
vanuit jouw diverse bronapplicaties, met behulp van REST API's 

Pas Legal Holds toe
op gegevens/documenten die na de bewaartermijn niet mogen worden vernietigd

Verwijder na de bewaartermijn
gegevens uit het verleden

Creëer en onderhoud een Big Data-omgeving
die kan worden gebruikt voor analyse en krijg nieuwe inzichten in jouw business 

Onze partner voor conforme platforms voor digitale archivering op extreem hoog niveau

Met OpenText InfoArchive stel je één keer jouw beleidslijnen en functionaliteit in op het gebied van digitaal archiveren en hergebruik je deze zo vaak als je wilt en voor zoveel verschillende applicaties als je wilt. Dankzij InfoArchive kan je het centrale archief van jouw organisatie opstellen en de voorschriften inzake archiveringsregelgeving vervullen.  

Aanverwante content

OpenText InfoArchive

Versnel cloudovergang en digitale modernisering door IT-complexiteit te beperken, infrastructuur te optimaliseren en naleving te waarborgen. 

Wil je graag meer weten over conforme digitale archivering of OpenText InfoArchive?

Praat met een expert!