Laten we uw project bespreken

+31 (0) 20 30 12 207

HomeGDPR

Sinds 25 mei 2018, moeten alle bedrijven en professionals voldoen aan de RGPD-verordening of de Algemene Verordening Gegevensbescherming om de persoonlijke gegevens en privacy van burgers van de Europese Unie te beschermen. Ieder bedrijf of iedere professional die zich niet aan de RGPD-voorschriften houdt, riskeert kostbare sancties, variërend van waarschuwingen tot boetes. Alle bedrijven (inclusief mkb/kmo's) en professionals moeten daarom systemen en procedures implementeren om te zorgen voor naleving van de gegevensbeschermingswetten aangaande hun klanten.  

 

Volgens de RGPD-voorschriften worden de volgende soorten persoonlijke gegevens beschermd: persoonlijke basisgegevens (naam, adres, identificatienummer), webgegevens (IP-adres, locatie, cookiegegevens, enz.), medische en biometrische gegevens, raciale of etnische gegevens, politieke meningen en seksuele geaardheid.   De RGPD-verordening is niet van toepassing op gegevens die worden verwerkt voor puur persoonlijke doeleinden of voor activiteiten die in gezinsverband worden uitgevoerd. Deze gegevens mogen echter niet gerelateerd zijn aan commerciële of professionele activiteiten.  

 

De wet is niet alleen van toepassing op bedrijven en professionals die in de EU-lidstaten zijn gevestigd. Ze is ook van toepassing op elk bedrijf dat geen commerciële aanwezigheid heeft in de EU-staten, maar wiens transacties betrekking hebben op de opslag of verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot EU-burgers binnen de EU-staten.  

 

Met andere woorden, zelfs vertalers, tolken, proeflezers en aanverwante professionals moeten bij het werken met bedrijven voldoen aan de vereisten van de Algemene Voorschriften voor Gegevensbescherming, aangezien zij omgaan met documenten en informatie die privégegevens bevatten met betrekking tot het bedrijf.  

 

Daarnaast moeten bedrijven en professionals er ook voor zorgen dat ze vertrouwelijkheidsovereenkomsten (geheimhoudingsovereenkomsten of NDA's) respecteren. Het doel van de RGPD-verordening is het beschermen van privégegevens, terwijl een AND de openbaarmaking van informatie van directe en indirecte klanten vermijdt. Deze overeenkomsten vullen elkaar aan en moeten worden opgenomen in het addendum van elk bedrijf om de vertrouwelijkheid en de naleving van de AVG-verordening volledig te garanderen.

Laten we uw project bespreken

Wij geven u zo snel mogelijk antwoord.