Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

Transcreation

Luova käännös vie brändisi luontevasti kaikkialle maailmaan

EtusivuTranscreation eli luova käännös: Vaikuttavat markkinointisisällöt eri kulttuuriympäristöihin

Paikalliselle kohdeyleisölle sovitetut sisällöt

Luovasti käännetty viesti ottaa huomioon kohdemarkkinan ja -yleisön

Vahva viesti

Sloganit ja media-aineistot tuottavat eri kulttuureissa juuri haluamasi tunnereaktion

Ammattikirjoittajat

Markkinointiin ja mainontaan erikoistuneet transcreation-ammattilaiset tuottavat sisältösi

Enemmän kuin käännös

Luovaa kääntämistä eli transcreationia käytetään yleisimmin mainos- ja markkinointisisältöjä käännettäessä. Tavoitteena on tuottaa yhdelle tai usealle kielelle huolella muotoillut sisällöt, jotka sopivat uuteen kontekstiin ja saavat aikaan alkuperäisen kaltaisen tunnevaikutuksen. Käännös kunnioittaa tällöin asiakkaan toiveita ja odotuksia ja välittää brändimielikuvan kansainvälisille yleisöille ehdottoman tarkasti. Transcreation-palvelu ylittää tavallisen kääntämisen rajat. Se takaa tehokkaan ja kohdeyleisölle mukautetun viestinnän.

Mainos- ja markkinointisisältöjen luovat käännökset

Globaalisti paikallinen brändi

Kansainväliset yritykset valitsevat markkinointikäännöksilleen yhä useammin transcreation-palvelun. Se on tehokas tapa tuottaa selkeitä ja toimivia viestejä. Kun mainos- tai markkinointiaineistoa halutaan kohdentaa tietylle yleisölle, transcreation on paras ratkaisu. Silloin otsikot, sloganit, TV- ja lehtimainokset, esitteet, web-mainokset ja some-julkaisut osuvat maaliinsa.  

Transcreation eli luovat käännökset globaaleille toimijoille

Merkityksellisiä muokkauksia

Haribon mainoslause on erinomainen esimerkki transcreation-käännöksestä. Tunnettu lause on käännetty saksankielisestä alkuperäisversiosta Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Sanatarkasti tämä tarkoittaa, että Haribo saa sekä lapset että aikuiset iloisiksi. Englanninkielistä käännöstä haluttiin kuitenkin muokata kuulostamaan houkuttelevammalta, ja tuloksena oli Kids and grown-ups love it sothe happy world of Haribo”. 

Merkityksellisiä muokkauksia luovissa käännöksissä

Millä tavoin transcreationcopywriting ja adaptaatio eroavat toisistaan? 

Näiden kolmen palvelun eroja on joskus hankala hahmottaa, mutta niillä kaikilla on tarkasti rajattu tarkoituksensa. Samoin kuin adaptaatio, myös transcreation tehdään lähdetekstin perusteella. Se muistuttaa kuitenkin myös copywriting-työtä, sillä transcreationissa tarvitaan selkeät ohjeet ja paljon luovuutta. Transcreation eroaa näistä kahdesta muusta palvelusta myös tekstien laajuuden suhteen: käsiteltävänä on yleensä lyhyt teksti. Kaikissa kolmessa palvelussa tekstiä sovitetaan kohdeyleisölle. 

 

transcreation

Räätälöity tuki

Paras palvelu saavutetaan, kun projekti aloitetaan analysoimalla asiakkaan tarve huolellisesti. Me Acoladilla kuuntelemme sinua ja haluamme ymmärtää brändisi ja kaikki sen ominaisuudet läpikotaisin. Asiakkaan yrityskulttuurin syvällinen ymmärrys auttaa tuottamaan työhön selkeät ja tarkat suuntaviivat – samanlaiset kuin mainostoimistoissa. Nämä ohjeet toimitetaan markkinointikäännöksiin erikoistuneelle transcreation-ammattilaiselle. 

Räätälöity tuki käännösprojekteissa

Tarvitsetko paikallisille kohdeyleisöille sovitettuja markkinointisisältöjä?

Transcreation-kääntäjä – luova ammattilainen

Yleensä kääntäjän on pysyttävä lähdetekstin asettamissa rajoissa, mutta transcreation vaatii vapaampaa otetta. Kääntäjän on oltava paitsi kielen myös luovan kirjoittamisen ammattilainen. Kun kääntäjällä on nämä molemmat taidot, hän ymmärtää merkitykset täydellisesti ja osaa tuottaa kohdemarkkinoille sovitettua tekstiä.   

 

Transcreation-kääntäjä on luova ammattilainen

Juuri oikeat sanat

Transcreation vie tekstisi muutaman askeleen käännöstä pidemmälle. Transcreation-kääntäjä etääntyy tekstistä ja sovittaa sen kohdemarkkinoille. Hän omaksuu brändisi identiteetin ja luo uuden viestin, joka ottaa huomioon kohdeyleisön kulttuuriperinnön. Uusi teksti on vapaa alkuperäistekstin kahleista ja luo uudelleen brändin herättämät tunteet.  

Juuri oikeat sanat luovilla käännöksillä

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.