Jutellaan projektistasi!

+358 90 4766 7800

Lääketieteelliset ja biotieteelliset käännökset

Kääntäjämme ovat oman erikoisalansa asiantuntijoita

EtusivuKäännöspalvelut eri toimialoilleLääketieteen ja biotieteen käännökset

Asiantuntijat

25 vuoden kokemus kahden CRO-yrityksen (toimeksiannon saanut tutkimusorganisaatio) ja viiden maailman suurimman lääkevalmistajan palvelemisesta

Luotettavia asiantuntijoita

Kääntäjillämme on lääketieteen tuntemusta, mikä takaa asiakkaille tarkat tieteelliset käännökset

Sertifioitua laatua

Noudatamme muun muassa Euroopan lääkeviraston (EMA) ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) standardien mukaisia vaatimuksia.

Biotieteellisten tekstien laadun varmistaminen

Tieteellisten ratkaisujen kehittäminen kansainvälisille markkinoille tarjoaa todellisia laajentumismahdollisuuksia. CRO-yritykset (toimeksiannon saaneet tutkimusorganisaatiot) edistävät sponsorien (lääkelaboratorioiden, erityisalan yritysten) tutkimustoimintaa ja kliinisiä kokeita tekemällä tutkimuksia maailman eri kohdemarkkinoilla. Jokaisen ihmisten tai eläinten käyttöön tarkoitetun lääkkeen pitää olla viranomaisten, kuten Euroopan lääkeviraston (EMA) tai Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA), valvonnassa. Lääketurvallisuuden varmistaminen ja valvonta edellyttävät lukuisten asiakirjojen laatimista eri maissa ja mantereilla. On ensisijaisen tärkeää, että asiakirjojen laadinnassa käytetään lääketieteellisen alan asiantuntijoita, jotka huomioivat alan terminologian ja laajan sitovan sääntelyn.

Biotieteelliset tekstit

Lääketieteellisen alan tuntevat kääntäjät

Käännösprojektien tieteellisen sisällön vuoksi ammattikääntäjämme ovat myös lääketieteen asiantuntijoita. Jokainen kääntäjä kääntää äidinkieleensä sellaisen erikoisalan tekstejä, jonka asiantuntija hän on. Heillä on lääketieteen tuntemusta, ja kaikki kääntäjämme on testattu. Käännösten tarkkuuden ja moitteettoman laadun varmistamiseksi tekstit tarkistaa myös toinen kääntäjä

Lääketieteellisen alan tuntevat kääntäjät

Lääkinnällisten ja kirurgisten laitteiden valmistajat

Niin alan ammattilaisten kuin potilaiden käyttöön tuleviin lääkinnällisiin laitteisiin liittyy aina käyttöohjeita, käyttöehtoja, tuotemerkintöjä sekä muita erittäin tärkeitä asiakirjoja. Käännös vaikuttaa laitteiden käyttötapaan ja käyttöturvallisuuteen. Asiakirjojen lokalisointi kohderyhmän mukaan osoittaa, että yrityksesi on sitoutunut paikallisiin markkinoihin. Acoladin käännöspalvelu ottaa huomioon tuotteiden myyntimaassa voimassa olevat määräykset ja lait. 

Lääkinnällisten ja kirurgisten laitteiden valmistajat

Lääkealan yritykset ja laboratoriot

Lääketieteen alalla laatua, vastuullisuutta, jäljitettävyyttä ja potilasturvallisuutta koskevat määräykset ja vaatimukset ovat merkittäviä haasteita yrityksen matkalla kohti kansainvälisiä markkinoita. Globaalissa maailmassa uusien ja parannettujen lääkkeiden saattaminen markkinoille edellyttää kliinisten tutkimusten tekemistä ja vaadittavien asiakirjojen laatimistaAcoladilla on kieliasiantuntemusta, joka auttaa kaikissa vaiheissa tutkimuksesta kliinisiin kokeisiin ja tuotteen lanseeraukseen. 

Lääkealan yritykset ja laboratoriot

Tekniset lääketieteen käännökset 

 • Myyntilupahakemus-asiakirjat  
 • Kliiniset tutkimukset  
 • Valmisteyhteenvedot
 • Patenttihakemukset
 • Lääketieteen konferenssien tulkkauspalvelut  
 • Yritysviestintävideo
 • Lakitekstit
 • Protokolla, tutkijan tietopaketti, ICF, tiivistelmät…  
 • Lehdistötiedotteet ja -kansiot  
 • Internet-, verkkokauppa-, intranet- ja ekstranetsivustot, mobiilisovellukset  
 • Lääkinnällisten laitteiden tiedotteet ja käyttöohjeet  
 • Ja paljon muuta…

Pyydä käännöstarjousta!
Vastaamme nopeasti.

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.