Laki

Kansainväliseen verkostoomme kuuluu lakikielen asiantuntijoita, jotka ovat erikoistuneet kääntämiseen, tulkkaamiseen ja litterointiin.

Löydä erikoistunut lakikääntäjä tai oikeustulkki

Meiltä löytyy alaasi erikoistunut ammattikääntäjä lakitekstien käsittelyyn. Acoladin viralliset kielenkääntäjät varmistavat käännösten ja asiakaspalvelun korkean laadun.

Juridiset käännösprojektit ovat usein monimutkaisia, joten niitä varten tarvitaan asiantuntevia kieliammattilaisia. Olemme luoneet lakikäännöksiä varten projektiekosysteemin, joka koostuu ihmisistä, prosesseista ja teknologiasta.

Meiltä saat tarvittavat oikeustulkki- ja käännöspalvelut sekä viralliset kielenkääntäjät, joiden kanssa voit viestiä nimetyn yhteyshenkilön kautta. Olemme tukenasi, jos tarvitset apua maiden rajat ylittävissä oikeustapauksissa, monikielisissä projekteissa, auktorisoiduissa käännöksissä tai yritystoimintasi laajentamisessa uusille markkinoille.

Aina tavoitettavissa

Tiimimme on valmiina auttamaan ympäri vuorokauden ja kaikkina viikonpäivinä. Vastaamme yhteydenottoihin alle tunnissa ja hoidamme suuret projektit ennätysvauhdilla.

Räätälöityä palvelua

Kaikissa käännösprojekteissa apunasi on nimetty yhteyspäällikkö, jonka avulla yhteistyö on saumatonta ja helppoa.

Täysi luottamuksellisuus

Tietosuoja ja tietojen luottamuksellisuus ovat toimimisen edellytyksiä juridisella sektorilla. Acolad allekirjoittaa salassapitoa koskevan sopimuksen kaikkien sitä toivovien asiakkaiden kanssa ja käyttää tarvittaessa suojattua alustaa tietojen siirtämiseen.

Acolad on aina ykkösvaihtoehtomme, kun tarvitsemme lakikäännöksiä. Heiltä saa nopeaa ja tehokasta palvelua, ja hinnoitteluvaihtoehdot ovat selkeät.

Olivier Morel
Head of International (kansainvälisen toiminnan päällikkö), Cripps LLP

Asiantuntevat lakikäännökset

Autamme juridiikan ammattilaisia ratkomaan monikielisiä haasteita oikeudenalasta ja asiakirjatyypistä riippumatta.

Lakikäännöksiin tarvitaan erinomaisia kielitaitoja mutta myös juridiikan asiantuntemusta. Lakiin erikoistunut ammattikääntäjä tuntee juridiikan käsitteet ja eri oikeudenalat, kuten sopimusoikeuden, tuomioistuimien päätökset ja vetoomukset. Meiltä löydät viralliset kielenkääntäjät ja muut lakikielen ammattilaiset. He kaikki ovat tarkan seulan läpäisseitä asiantuntijoita, jotka osaavat tuottaa lähdeasiakirjasta tarkan version uudelle kielelle käyttämällä yhtiösi edellyttämää terminologiaa.

Tarjoamme apua kaikilla juridiikan osa-alueilla:

Asiakkaat

 • Juristit
 • Asianajotoimistot
 • Oikeuspalvelut ja -osastot
 • Konsulttiyhtiöt
 • Vakuutusyhtiöt  

Erikoisalat

 • Hallinnolliset päätökset
 • Riitojenratkaisu
 • Merenkulku
 • Kauppaoikeus
 • Rahoitusoikeus
 • Vero-oikeus
 • Yritysoikeus
 • IT-oikeus
 • Varallisuusoikeus
 • Vakuutusoikeus
 • Kilpailuoikeus
 • Immateriaalioikeus ja tekijänoikeudet
 • Ohje- ja menettelytapa-asiakirjat

Asiakirjat

 • Sopimukset
 • Todistajalausunnot
 • Sopimusasiakirjat
 • Tuomiot
 • Sidosryhmien sopimukset
 • Tarjouskilpailut
 • Yhdistyksen perustamisasiakirjat
 • Pöytäkirjat
 • Raportit
 • Patentit
 • Välitystuomioistuimen päätökset
 • Yrityksen rekisteröintitodistukset
 • Valtuutukset
 • Hankinta-/luovutussopimukset
 • Siviilikanteet
 • Haasteet

Auktorisoidut ja viralliset kielenkääntäjät

Acoladilla on vankkaa kokemusta juridisista käännöksistä. Verkostoomme kuuluu auktorisoituja kääntäjiä, joiden avulla viralliset asiakirjat saadaan käännettyä eri puolilla maailmaa toimivien organisaatioiden vaatimusten mukaisesti. Jos haluat varmistaa, että juridiset asiakirjasi sertifioidaan asianmukaisesti, ota meihin yhteyttä konsultaatiota varten.

Kaikki tarvittava tieto auktorisoiduista käännöksistä

 

Immateriaaliomaisuuden käännökset

Meillä on vuosien kokemus satojen yritysten ja lakitoimistojen kanssa toimimisesta. Olemme kehittäneet joustavan järjestelmän, jonka avulla voimme hallinnoida maailman johtavien organisaatioiden immateriaalioikeusportfolioita. Autamme kansainvälisiä yrityksiä suojaamaan kilpailuetunsa kaikkialla maailmassa. Meiltä löydät niin oikeustulkit, patenttikääntäjät kuin tavaramerkkihakemusten asiantuntijat.

Lakiasiakirjojen konekäännökset

Asianajotoimistot eri puolilla maailmaa ovat alkaneet hyödyntää työssään konekääntämistä (machine translation, MT). Sen avulla kulujen ja toimitusaikojen optimointi on helpompaa rajat ylittävissä oikeustapauksissa. Käännösmuisteja, lakiterminologiaa ja konekääntimien kouluttamista yhdistämällä voimme taata parhaan suorituksen ja mahdollisimman laadukkaan lopputuloksen.

Konekäännökset sopivat erityisesti suurten lakiasiakirjamäärien kääntämiseen esimerkiksi e-discovery-vaiheessa (todistusaineiston hankinta sähköisten työkalujen avulla). Konekäännösten avulla ymmärrät nopeasti käännetyn materiaalin olennaiset kohdat ja voit jatkaa työntekoa.

 • Konekääntimiämme koulutetaan jatkuvasti juridisella sisällöllä, ja tietosi säilytetään turvallisesti ja luottamuksellisesti.
 • Eritasoiset laatukriteerit eri tarpeisiin:
  • Konekäännökset
  • Konekäännökset ja jälkieditointi
  • Konekäännökset, jälkieditointi ja oikoluku

Nopeat, luotettavat ja tarkat juridiset litteroinnit

Lakiin perehtyneet ammattimaiset litteroijat purkavat äänitiedostot tekstimuotoon nopeasti, helposti ja kustannustehokkaasti.

Ammattimaisilla oikeuslitteroijillamme on kokemusta kaikentyyppisten äänitteiden purkamisesta.

 • Oikeussalikeskustelut ja oikeuspöytäkirjat
 • Oikeaksi todistetut litteroinnit
 • Kuulustelut
 • Sovittelumenettelyt
 • Asianosaisten tapaamiset
 • Kuulustelut tai haastattelut
 • Puhelinkeskustelujen nauhoitteet
Olen työskennellyt Acoladin lakikäännöspalvelujen kanssa viimeisen kahden vuoden aikana useissa projekteissa, ja haluan erityisesti nostaa esiin tiimin ystävällisen asenteen ja erinomaisen ammattimaisuuden.  Tueksemme nimetty tiimi on erittäin mukava, ja he tekevät kaikkensa toimittaakseen tarvitsemamme käännöspalvelut. He ymmärtävät käännösten monimutkaisuuden ja pienet yksityiskohdat ja pystyvät siten tuottamaan erinomaisia tuloksia.

Olena Golovtchouk
Osakas, Gateley Legal

Oikeustulkkien palvelut

Hoida kuulemistilaisuus, todistajanlausunnon antaminen tai oikeudenkäynti varmalla otteella

Tarjoamme täyden valikoiman juridisia tulkkauspalveluita ja laadukkaita oikeustulkkauspalveluita kaikilla kielillä. Kauttamme löytyy alaasi erikoistunut oikeustulkki, joka hoitaa työnsä paikan päällä, videotulkkauksena tai puhelintulkkauksena.

Arkaluontoiset aiheet, kuten ihmisoikeusloukkaukset, maahanmuutto ja turvapaikan hakeminen, ovat tuttuja oikeustulkeillemme, jotka noudattavat tiukkoja luottamuksellisuusstandardeja.

 • Etäoikeustulkkaukset virtuaalisiin kuulemistilaisuuksiin
 • Viralliset oikeustulkkipalvelut lähi- ja etäoikeuskäsittelyihin
 • Todistajanlausunnon antamistilaisuudet
 • Oikeudenkäynnit
 • Kuulemistilaisuudet
 • Tapaamiset
 • Sovittelut
 • Puhelintapaamiset
 • Lääketieteelliset tutkimukset
 • Vakuutuslausunnot

Monikielisten virtuaalisten oikeudenkäyntien parhaat käytännöt

 

Kansainvälinen juridiikan asiantuntijaverkosto

Verkostoomme kuuluu eri oikeusalojen asiantuntijoita, natiivipuhujan tasoisia auktorisoituja kieliasiantuntijoita ja erikoistuneita oikeustulkkeja, joiden joukosta löytyy oikea tekijä sinun projektiisi.

Acoladin kokeneet ja asiantuntevat kieliasiantuntijat tarjoavat ammattimaisia lakikäännöksiä ja oikeustulkkausta.

Viralliset kääntäjät on valikoitu huolellisesti ja he ymmärtävät alan vaatimukset läpikotaisin. Heillä on vankkaa kokemusta juridiikasta ja rautaiset kielitaidot.

Asiakkaasi kielellä ei ole väliä, sillä kokeneet ja ammattimaiset lakikääntäjämme tuottavat sujuvaa tekstiä kielellä kuin kielellä.

Nopeaa palvelua ympäri vuorokauden

Omalla äidinkielellään ja eri aikavyöhykkeillä työskentelevät kääntäjät varmistavat, että projektisi valmistuu huippunopeasti.

Juridiikan käännösprojekteissa on usein tiukat määräajat. Myös yllättäviä muutoksia voi tulla vastaan, joten tiimimme on tavoitettavissa ympäri vuorokauden.

Asiantuntevien juridisten kääntäjiemme ansiosta voimme vastata käännöstarpeisiisi nopealla aikataululla ja toimittaa laadukkaita käännöksiä. Hoidamme tehokkaasti myös monimutkaiset ja kiireelliset projektit. Asiantuntevat projektikoordinaattorimme auttavat sinua prosessin kaikissa vaiheissa.

Meillä on paljon kokemusta asianajotoimistojen, sisäisten lakiosastojen, vakuutusyhtiöiden ja muiden lakipalveluyritysten kanssa toimimisesta. Toimitamme aina huipputasoiset juridiset käännökset nopeallakin aikataululla.

Aika ottaa tapauksesi käsittelyyn.

Acoladin juridiikan asiantuntijat auttavat, kun tarvitset lakikäännöksiä.