Jutellaan projektistasi!

+358 9 4766 7800

GDPR käännösprojekteissa

EtusivuGDPR käännösprojekteissa

Kaikkien yritysten ja ammattilaisten on 25. toukokuuta 2018 alkaen noudatettava englanniksi GDPR:ksi kutsuttua asetusta (General Data Protection Regulation) tai yleistä tietosuoja-asetusta Euroopan unionin kansalaisten henkilötietojen ja yksityisyyden suojaamiseksi. Yritykselle tai ammattilaiselle, joka ei noudata yleisiä tietosuoja-asetuksen määräyksiä, voi koitua kalliita seuraamuksia, jotka vaihtelevat yksinkertaisesta varoituksesta sakkoihin. Kaikkien yritysten (mukaan lukien pk-yritykset) ja ammattilaisten on siksi käytettävä järjestelmiä ja menettelyjä, jotka varmistavat tietosuojalakien noudattamisen asiakkaiden tietojen suhteen.  

 

Yleisen tietosuoja-asetuksen nojalla seuraavat henkilötietotyypit on suojattu: perustiedot (nimi, osoite, henkilönumero), nettitiedot (IP-osoite, sijainti, evästeet jne.).  lääketieteelliset ja biometriset tiedot, rotuun tai etniseen taustaan liittyvät tiedot, poliittiset mielipiteet ja seksuaalinen suuntautuminen.   Yleistä tietosuoja-asetusta ei sovelleta tietoihin, joita käsitellään puhtaasti henkilökohtaisissa tarkoituksissa tai perheyhteydessä suoritetussa toiminnassa. Nämä tiedot eivät siitä huolimatta saa liittyä mihinkään kaupalliseen tai ammatilliseen toimintaan.  

 

Lakia ei sovelleta vain EU:n jäsenvaltioissa asuviin yrityksiin ja ammattilaisiin. Sitä sovelletaan myös yrityksiin, joilla ei ole kaupallista toimintaa EU:n valtioissa, mutta joiden liiketoimiin sisältyy EU:n kansalaisiin liittyvien henkilötietojen tallentaminen tai käsittely EU:n valtioissa.  

 

Toisin sanoen jopa kääntäjien, tulkkien, oikolukijoiden ja vastaavien ammattilaisten on noudatettava yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimuksia työskennelläkseen yritysten kanssa, sillä he käsittelevät asiakirjoja ja tietoja, jotka sisältävät yritystä koskevia yksityistiedot.  

 

Lisäksi yritysten ja ammattilaisten on myös varmistettava, että he kunnioittavat luottamuksellisuutta koskevia sopimuksia (salassapitosopimukset). Yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on suojata yksityisiä tietoja, kun taas salassapitosopimuksen tarkoituksena on välttää suorille ja epäsuorille asiakkaille kuuluvien tietojen paljastamista. Nämä sopimukset täydentävät toisiaan ja ne on oltava mukana kaikkien yrityksien lisäyksessä, jotta varmistetaan täysin luottamuksellisuus ja yleisen tietosuoja-asetuksen noudattaminen.

Jutellaan projektistasi!

Vastaamme sinulle pian.